Επίλυση προβλημάτων προβολής στις τοποθεσίες με την Προβολή συμβατότητας στον Internet Explorer 11

Ισχύει για: Internet Explorer

 

Στα Windows 10

Ορισμένες φορές, οι τοποθεσίες web δεν έχουν την εμφάνιση που περιμένετε: οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται, τα μενού μπορεί να μην βρίσκονται στη σωστή θέση και το κείμενο μπορεί να φαίνεται ανακατεμένο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του Internet Explorer και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεστε. Μερικές φορές αυτό μπορεί να διορθωθεί με την προσθήκη της τοποθεσίας στη λίστα Προβολής συμβατότητας.

Για να προσθέσετε μια τοποθεσία στη λίστα Προβολής συμβατότητας

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής συμβατότητας.
 2. Στην ενότητα Προσθήκη αυτής της τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα και έπειτα επιλέξτε Προσθήκη.

 

 

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε την προβολή συμβατότητας, ο Internet Explorer θα εμφανίζει αυτόματα τη συγκεκριμένη τοποθεσία σε προβολή συμβατότητας, κάθε φορά που την επισκέπτεστε. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε αφαιρώντας την από τη λίστα συμβατότητας. Δεν οφείλονται όλα τα προβλήματα εμφάνισης των ιστοσελίδων στην ασυμβατότητα με το πρόγραμμα περιήγησης. Η διακοπή των συνδέσεων Internet, η μεγάλη κυκλοφορία ή τα προβλήματα με την τοποθεσία web μπορούν επίσης να επηρεάσουν την εμφάνιση μιας σελίδας.

 

Στα Windows 7

Όταν μια τοποθεσία δεν είναι συμβατή με τον Internet Explorer 11 για Windows 7, θα εμφανίζεται το κουμπί "Προβολή συμβατότητας"

Κουμπί
 στη γραμμή διευθύνσεων. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία "Προβολή συμβατότητας", μπορείτε να βοηθήσετε με την επίλυση προβλημάτων προβολής σε τοποθεσίες.

Για να ενεργοποιήσετε την προβολή συμβατότητας

 1. Ελέγξτε αν εμφανίζεται το κουμπί Προβολή συμβατότητας
  Κουμπί
   στη γραμμή διευθύνσεων. (Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την προβολή συμβατότητας).
 2. Επιλέξτε το κουμπί Προβολή συμβατότητας
  Κουμπί
   , για να ενεργοποιήσετε την προβολή συμβατότητας για την τοποθεσία.

 

Για να εκκαθαρίσετε τη λίστα τοποθεσιών προβολής συμβατότητας

 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και μετά το στοιχείο Επιλογές Internet.
 2. Στην περιοχή Ιστορικό περιήγησης, επιλέξτε Διαγραφή.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή ιστορικού περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ιστορικό και μετά Διαγραφή.