Απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης και συμπλήρωση φορμών Web στον Internet Explorer 11

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

 

Στα Windows 10 και τα Windows 8.1

Απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης για τοποθεσίες web

Όταν επισκεφτείτε μια τοποθεσία Web που απαιτεί να εισέλθετε στο λογαριασμό σας –όπως μια τοποθεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικών συναλλαγών ή αγορών– ο Internet Explorer θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να απομνημονευτούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την τοποθεσία και θα αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη σας, ο Internet Explorer θα ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

Η αποθήκευση κωδικών πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στον Internet Explorer, αλλά μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε ως εξής:

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε φόρμες και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.

 

Για να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε φόρμες.

 

 

Συμπλήρωση φορμών με την Αυτόματη καταχώρηση

Αν εκτελείτε εργασίες στο Internet οι οποίες απαιτούν την καταχώρηση προσωπικών πληροφοριών –όπως διευθύνσεων αποστολής και χρέωσης– σε τοποθεσίες Web, η Αυτόματη καταχώρηση μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο συμπληρώνοντας τις φόρμες αυτόματα. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε μια τοποθεσία με φόρμες και θα αρχίσετε να εισάγετε τις πληροφορίες σας, ο Internet Explorer θα ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της φόρμας σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στο παρελθόν. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη καταχώρηση:

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε Φόρμες, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK ξανά.

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της Αυτόματης καταχώρησης

Η Αυτόματη καταχώρηση εξοικονομεί χρόνο απομνημονεύοντας κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που εισάγετε σε φόρμες online. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε όποιον υπολογιστή χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή, πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση της Αυτόματης καταχώρησης σε δημόσιους ή κοινόχρηστους υπολογιστές. Όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η Αυτόματη καταχώρηση είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε το ιστορικό Αυτόματης καταχώρησης από εκείνον τον υπολογιστή σε περίπτωση που καταχωρήσετε κατά λάθος πληροφορίες που δεν θέλετε να είναι κοινόχρηστες, όπως τη διεύθυνση χρέωσης μιας πιστωτικής κάρτας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό Αυτόματης καταχώρησης σε έναν υπολογιστή

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Διαγραφή ιστορικού Αυτόματης καταχώρησης.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Διαγραφή ιστορικού περιήγησης", επιλέξτε Δεδομένα φορμών και Κωδικοί πρόσβασης. Για να κάνετε εκκαθάριση καταχωρήσεων διευθύνσεων web, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ιστορικό, το οποίο διαγράφει επίσης το ιστορικό περιήγησής σας.
 4. Επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε το ιστορικό της Αυτόματης καταχώρησης. Επιλέξτε OK και έπειτα επιλέξτε OK ξανά.

 

 

Στα Windows 7

Απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης για τοποθεσίες web

Όταν επισκεφτείτε μια τοποθεσία Web που απαιτεί να εισέλθετε στο λογαριασμό σας –όπως μια τοποθεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικών συναλλαγών ή αγορών– ο Internet Explorer θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να απομνημονευτούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την τοποθεσία και θα αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη σας, ο Internet Explorer θα ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

Η αποθήκευση κωδικών πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στον Internet Explorer, αλλά μπορείτε να την ενεργοποιείτε ή να την απενεργοποιείτε ως εξής:

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε φόρμες και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ.
 4. Για να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε φόρμες.

 

 

Συμπλήρωση φορμών με την Αυτόματη καταχώρηση

Αν εκτελείτε εργασίες στο Internet οι οποίες απαιτούν την καταχώρηση προσωπικών πληροφοριών –όπως διευθύνσεων αποστολής και χρέωσης– σε τοποθεσίες Web, η Αυτόματη καταχώρηση μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο συμπληρώνοντας τις φόρμες αυτόματα. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε μια τοποθεσία με φόρμες και θα αρχίσετε να εισάγετε τις πληροφορίες σας, ο Internet Explorer θα ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της φόρμας σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει στο παρελθόν. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη καταχώρηση:

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Επιλέξτε Φόρμες, επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK ξανά.

 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της Αυτόματης καταχώρησης

Η Αυτόματη καταχώρηση εξοικονομεί χρόνο απομνημονεύοντας κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες που εισάγετε σε φόρμες online. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε όποιον υπολογιστή χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή, πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση της Αυτόματης καταχώρησης σε δημόσιους ή κοινόχρηστους υπολογιστές. Όταν χρησιμοποιείτε δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η Αυτόματη καταχώρηση είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε το ιστορικό Αυτόματης καταχώρησης από εκείνον τον υπολογιστή σε περίπτωση που καταχωρήσετε κατά λάθος πληροφορίες που δεν θέλετε να είναι κοινόχρηστες, όπως τη διεύθυνση χρέωσης μιας πιστωτικής κάρτας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό Αυτόματης καταχώρησης σε έναν υπολογιστή

 1. Στον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Περιεχόμενο, στην περιοχή "Αυτόματη καταχώρηση", επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Διαγραφή ιστορικού Αυτόματης καταχώρησης.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Διαγραφή ιστορικού περιήγησης", επιλέξτε Δεδομένα φορμών και Κωδικοί πρόσβασης. Για να κάνετε εκκαθάριση καταχωρήσεων διευθύνσεων web, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ιστορικό, το οποίο διαγράφει επίσης το ιστορικό περιήγησής σας.
 4. Επιλέξτε Διαγραφή για να διαγράψετε το ιστορικό της Αυτόματης καταχώρησης. Επιλέξτε OK και έπειτα επιλέξτε OK ξανά.