Μήνυμα λάθους: Τα cookies δεν είναι αποδεκτά (Not Accepting Cookies)

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να προβάλετε μια ιστοσελίδα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Τα cookies δεν είναι αποδεκτά

(Not Accepting Cookies)

Αιτία

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να παρουσιαστεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:
 • Η επιλογή να επιτρέπονται τα cookies είναι απενεργοποιημένη στον Internet Explorer.
 • Το αρχείο των cookies είναι κατεστραμμένο.
 • Το μητρώο δεν ενημερώθηκε σωστά όταν αλλάξατε μια επιλογή των cookies στον Internet Explorer.
 • Η ημερομηνία συστήματος του υπολογιστή σας έχει οριστεί πολύ μακριά στο μέλλον.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

Μέθοδος 1

Ενεργοποιήστε την επιλογή για αποδοχή των cookies στον Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) στο μενού Εργαλεία (Tools) (ή στο μενού Προβολή (View) στον Internet Explorer έκδοσης 4.x).
 2. Στον Internet Explorer 5, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level). Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ενεργοποίηση (Enable) ή Προτροπή (Prompt) στην ενότητα Επιτρέπονται όλα τα cookies τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας (Allow cookies that are stored on your computer).

  Στον Internet Explorer 4.x, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Με προειδοποίηση πριν από την αποδοχή cookies (Prompt Before Accepting Cookies) ή Με αποδοχή cookies (Always Accept Cookies).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK ώσπου να επιστρέψετε στον Internet Explorer.
 4. Συνδεθείτε με τη διεύθυνση στο Web από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not accepting cookies) για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Με προειδοποίηση πριν από την αποδοχή cookies (Prompt Before Accepting Cookies) και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ακολουθήστε ξανά τα βήματα της μεθόδου 1 και ενεργοποιήστε την επιλογή Με αποδοχή cookies (Always Accept Cookies) (την επιλογή Ενεργοποίηση (Enable) στον Internet Explorer 5).

Μέθοδος 2

Μετονομάστε το αρχείο των cookies στο φάκελο Windows\Cookies για την ιστοσελίδα από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not Accepting Cookies). Για να μετονομάσετε το αρχείο των cookies, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου όπου βρίσκεται ο φάκελος των Windows, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Windows και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Cookies.
 2. Στο φάκελο Cookies, μετονομάστε το αρχείο "Όνομα χρήστη@τοποθεσία Web.txt", όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στα Windows καιτοποθεσία Web είναι το όνομα της τοποθεσίας Web στην οποία προσπαθήσατε να αποκτήσετε πρόσβαση. Για παράδειγμα:
  χρήστης@microsoft.txt
  Χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο Χρήστης@microsoft.txt σε Χρήστης@microsoft.old. Για πληροφορίες σχετικά με την μετονομασία ενός αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help), έπειτα κλικ στην καρτέλα Ευρετήριο (Index), πληκτρολογήστε μετονομασία (renaming) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα μετονομασία αρχείων (Renaming files).
 3. Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not accepting cookies) για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Μέθοδος 3

Αλλάξτε την επιλογή των cookies για να προσπαθήσετε να ενημερώσετε σωστά το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα.

Internet Explorer 5

Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο ασφαλείας για τη ζώνη του Internet και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Internet Explorer 4.x

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) του μενού Προβολή (View).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ σε μια επιλογή των cookies διαφορετική από την τρέχουσα επιλεγμένη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) του μενού Προβολή (View).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή των cookies που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not accepting cookies) για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση Web.

Μέθοδος 4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Internet Explorer 5

 1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να αλλάξετε την τιμή "1A02" κάτω από το κατάλληλο κλειδί στη διαδρομή:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Τιμές:

  1 = Τοπικό intranet (Local intranet)
  2 = Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites)
  3 = Internet
  4 = Ελεγχόμενες τοποθεσίες (Restricted sites)
 2. Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not accepting cookies) για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση Web.

Internet Explorer 4.x

 1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να αλλάξετε την τιμή "AllowCookies" στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες τιμές για την τιμή "AllowCookies":

  Σημασία Τιμή
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Με προειδοποίηση πριν από την αποδοχή cookies (Prompt Before Accepting Cookies) 0
  Με αποδοχή cookies (Always Accept Cookies) 1
  Απενεργοποίηση της χρήσης cookies (Disable all cookie use) 2
 2. Συνδεθείτε με τη διεύθυνση Web από την οποία εμφανίστηκε το μήνυμα λάθους "Τα cookies δεν είναι αποδεκτά" (Not accepting cookies) για να επαληθεύσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεύθυνση Web.

Μέθοδος 5

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ημερομηνία/Ώρα (Date/Time).
 3. Στην καρτέλα Ημερομηνία & Ώρα (Date & Time), ρυθμίστε την ημερομηνία του υπολογιστή σας στην τρέχουσα ημερομηνία.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Περισσότερες πληροφορίες

Στον Internet Explorer 4.x, οι αλλαγές στις επιλογές των cookies στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options) είναι γραμμένες στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Η τιμή AllowCookies δεν υπάρχει στο μητρώο έως ότου αλλάξετε την επιλογή χρήσης των cookies στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options). Επιπλέον, όταν καταργείτε τον Internet Explorer 4.0, η ρύθμιση στο μητρώο μπορεί να μην επανέλθει στην αρχική ρύθμιση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
154360 Πληροφορίες σχετικά με το προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας για cookies στον Internet Explorer και το Outlook Express
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 175662 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια