Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων αρχείων και φακέλων των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων αρχείων και φακέλων στα Windows. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν την αδυναμία διαγραφής αρχείων ή φακέλων από τον Κάδο Ανακύκλωσης ή προβλήματα με την αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία ή διαγραφή ενός αρχείου.

  • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων αρχείων και φακέλων.

Λήψη
 

  • Δεν μπορείτε να αδειάσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης ή να διαγράψετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο από τον Κάδο Ανακύκλωσης.
  • Όταν προσπαθείτε να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε ένα αρχείο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Το αρχείο ή ο φάκελος δεν υπάρχει."
  • Όταν αντιγράφετε, μετακινείτε, μετονομάζετε ή διαγράφετε ένα αρχείο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Παρουσιάστηκε σφάλμα στο δίκτυο ή σφάλμα αδειών αρχείου. Η σύνδεση με το δίκτυο ίσως διακοπεί" ή "Ο φάκελος δεν υπάρχει. Το αρχείο ενδέχεται να έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί. Θέλετε να το δημιουργήσετε;"
  • Οι ρυθμίσεις προβολής ή οι προσαρμογές που έχετε κάνει για έναν ή περισσότερους φακέλους ενδέχεται να έχουν χαθεί ή να είναι εσφαλμένες.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία στην Εξερεύνηση των Windows ή δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία σε ένα παράθυρο της Εξερεύνησης των Windows, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift ή Ctrl ενώ επιλέγετε τα στοιχεία.
  • Ορισμένα εικονίδια στην περιοχή "Ο υπολογιστής μου", στην Εξερεύνηση των Windows, στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης αλλάζουν τυχαία.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10