Αυτόματη επιδιόρθωση ζητημάτων ασφάλειας των Windows

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων ασφάλειας στα Windows, ενεργοποιώντας το UAC, την προστασία DEP, το Τείχος προστασίας των Windows, τις επιλογές ασφάλειας των Windows και άλλες δυνατότητες.

  • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας των Windows.

Λήψη
 

  • Ελέγχει τις ακόλουθες δυνατότητες ασφάλειας των Windows και τις ενεργοποιεί αν χρειάζεται
  • Φίλτρο ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ή φίλτρο Smartscreen
  • Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC)
  • Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP)
  • Τείχος προστασίας των Windows
  • Κατάσταση και ενημερώσεις προγράμματος προστασίας από ιούς
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17601 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)ERROR: Error after PhantomJS process exit