Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων του Τείχους προστασίας των Windows

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την αυτόματη επιδιόρθωση προβλημάτων του Τείχους προστασίας των Windows:

  • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Τείχους προστασίας των Windows.

Λήψη
 

  • Το Τείχος προστασίας των Windows δεν είναι το προεπιλεγμένο τείχος προστασίας
  • Το Τείχος προστασίας των Windows δεν εκκινείται 
  • Τα Windows δεν ήταν δυνατό να εκκινήσουν το Τείχος προστασίας των Windows (σφάλμα συγκεκριμένης υπηρεσίας 5 (0x5))
  • Η Απομακρυσμένη Βοήθεια δεν λειτουργεί, επειδή έχει αποκλειστεί από το Τείχος προστασίας των Windows
  • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία και εκτυπωτές, επειδή η κοινή χρήση έχει αποκλειστεί από το Τείχος προστασίας των Windows
  • Η υπηρεσία BFE λείπει
  • Το τείχος προστασίας δεν εκκινείται (Κωδικός σφάλματος 80070424)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 17613 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια