Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων USB των Windows

Ισχύει για: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να κάνετε αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση συνήθων ζητημάτων USB:

  • Επιλέξτε το κουμπί Λήψη σε αυτήν τη σελίδα.
  • Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ή Άνοιγμα και έπειτα ακολουθήστε τα βήματα στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων USB των Windows.

Λήψη
 

  • Συσκευές ήχου USB, χώρου αποθήκευσης και εκτύπωσης, όπως οι μονάδες thumb, οι σκληροί δίσκοι USB και οι εκτυπωτές USB, οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού".
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10