Οι συντομεύσεις Internet στο Outlook Express δεν εκκινούν το πρόγραμμα περιήγησης Web

Συμπτώματα

Όταν κάνετε διπλό κλικ σε μια συντόμευση Internet μέσα σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook Express, το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε δεν ξεκινά ή δεν συνδέεται στην ιστοσελίδα.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο Microsoft Internet Explorer δεν είναι το τρέχον προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούσατε ως τώρα δεν είναι πλέον εγκατεστημένο.
 • Χρησιμοποιείται ένα σύντομο όνομα αρχείου (με τυπική ονομασία 8.3) για το όνομα προγράμματος που συσχετίζεται με τις συντομεύσεις Internet.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την αιτία.

Ορισμός του Internet Explorer ως του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης

Για να ορίσετε τον Internet Explorer ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet ή
  Επιλογές Internet (Internet Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Προγράμματα (Programs).
 3. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος εάν ο Internet Explorer είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναζήτησης (Internet Explorer should check to see if it is the default) είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ανοίξτε τον Internet Explorer και κάντε κλικ στο κουμπί
  Ναι (Yes), όταν εμφανιστεί η εξής ερώτηση:
  Ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης αυτήν τη στιγμή. Θέλετε να γίνει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα;


  (Internet Explorer is not currently your default browser. Do you wish to make it the default?)
Οι συνδέσεις μέσα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει πλέον να ανοίγουν τον Internet Explorer.

Μόνο για το Outlook Express 5

Σημείωση: Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για τα Microsoft Windows 2000. Αυτό το ζήτημα επιλύεται επίσης στο Outlook Express 5, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα επιδιόρθωσης του Microsoft Internet Explorer 5. Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα επιδιόρθωσης του Internet Explorer 5, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
  Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Explorer 5 και Εργαλεία Internet (Internet Explorer 5 and Internet Tools).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση του Internet Explorer (Repair Internet Explorer).
 4. Όταν ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Διόρθωση της συσχέτισης αρχείων

Για την επίλυση της δεύτερης αιτίας, θα πρέπει να διορθώσετε τη συσχέτιση αρχείων. Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε το όνομα του προγράμματος που συσχετίζεται με τις συντομεύσεις Internet και αντικαταστήστε το με το μεγάλο όνομα αρχείου του προγράμματος περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τα βήματα για το λειτουργικό σας σύστημα.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 δεύτερη έκδοση και Windows NT

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή Windows NT Explorer.
 2. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types).
 3. Στο πλαίσιο Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered File Types), κάντε κλικ στην επιλογή
  URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (URL:File Transfer Protocol)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Στο πλαίσιο Ενέργειες (Actions), κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 5. Το πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application Used To Perform Action) ίσως εμφανίζει τη διαδρομή προς το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε ως σύντομο όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομα αρχείου. Για παράδειγμα, η ακόλουθη διαδρομή ενδέχεται να εμφανίζεται στο πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application Used To Perform Action).
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Αλλάξτε τη διαδρομή στην ακόλουθη:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (συμπεριλαμβάνοντας τα εισαγωγικά).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για τα ακόλουθους καταχωρημένους τύπους αρχείων:
  • URL:Πρωτόκολλο Gopher (URL:Gopher Protocol)
  • URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς Hypertext (URL:Hypertext Transfer Protocol)
  • URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα (URL:Hypertext Transfer protocol with Privacy)
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Σημείωση Αν πραγματοποιήσετε αυτά τα βήματα, ενδέχεται να εμφανιστεί η εξής ερώτηση κατά την εκκίνηση του Internet Explorer:
Ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης αυτήν τη στιγμή. Θέλετε να γίνει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα;

(Internet Explorer is not currently your default browser. Would you like to make it your default browser?)
Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος εάν ο Internet Explorer είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναζήτησης (Internet Explorer should check to see if it is the default) στην ενότητα
Επιλογές Internet (Internet Options) δεν είναι επιλεγμένο, διαφορετικά το ζήτημα ενδέχεται να επανεμφανιστεί.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά.

Windows 2000

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι αρχείων (File Types).
 3. Στο πλαίσιο Τύποι αρχείων καταχωρημένοι στο μητρώο (Registered File Types), κάντε κλικ στην επιλογή
  URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (URL:File Transfer Protocol)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Στο πλαίσιο Ενέργειες (Actions), κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Το πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application Used To Perform Action) ίσως εμφανίζει τη διαδρομή προς το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε ως σύντομο όνομα αρχείου ή εμφανίζει μια εσφαλμένη διαδρομή. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το πρόγραμμα περιήγησης Web που χρησιμοποιείτε, με το πλήρες όνομα αρχείου. Για παράδειγμα, η ακόλουθη διαδρομή ενδέχεται να εμφανίζεται στο πλαίσιο Εφαρμογή για την εκτέλεση της ενέργειας (Application Used To Perform Action).
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Αλλάξτε τη διαδρομή στην ακόλουθη:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (συμπεριλαμβάνοντας τα εισαγωγικά).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-6 για τα ακόλουθους καταχωρημένους τύπους αρχείων:
  • URL:Πρωτόκολλο Gopher (URL:Gopher Protocol)
  • URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς Hypertext (URL:Hypertext Transfer Protocol)
  • URL:Πρωτόκολλο μεταφοράς HyperText με μυστικότητα (URL:Hypertext Transfer protocol with Privacy)
  • URL:Συντόμευση Internet (URL:Internet Shortcut)
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Σημείωση Αν πραγματοποιήσετε αυτά τα βήματα, ενδέχεται να εμφανιστεί η εξής ερώτηση κατά την εκκίνηση του Internet Explorer:
Ο Internet Explorer δεν είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης αυτήν τη στιγμή. Θέλετε να γίνει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα;

(Internet Explorer is not currently your default browser. Would you like to make it your default browser?)
Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος εάν ο Internet Explorer είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναζήτησης (Internet Explorer should check to see if it is the default) στην ενότητα
Επιλογές Internet (Internet Options) δεν είναι επιλεγμένο, διαφορετικά το ζήτημα ενδέχεται να επανεμφανιστεί.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), το ζήτημα ενδέχεται να εμφανιστεί ξανά.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 177054 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια