Το λογισμικό αντιμετώπισης ιών ενδέχεται να προκαλέσει το αναγνωριστικό συμβάντος 2011

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Αφού εγκαταστήσετε το Norton AntiVirus για Windows ή το IBM AntiVirus 3.01N (Build 301.590), εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο διακομιστή για την εκτέλεση αυτής της εντολής.

(Not enough server storage is available to process this command.)
-και-
Η μνήμη δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κλείστε μερικές εφαρμογές και προσπαθήστε ξανά.

(Not enough memory to complete transaction. Close some applications and retry.)
Τα προγράμματα-πελάτες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου. Επιπλέον, η Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στο διακομιστή των Windows ενδέχεται να καταγράψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα συμβάντων στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:

Αναγνωριστικό
συμβάντος: 2011
Προέλευση : Srv
Περιγραφή : Η τιμή της παραμέτρου "IRPStackSize" του διακομιστή είναι πολύ
μικρή ώστε ο διακομιστής να χρησιμοποιήσει μια τοπική συσκευή.
Αυξήστε την τιμή της παραμέτρου.
( Event ID : 2011
Source : Srv
Description : The Server's configuration parameter "IRPStackSize" is too
small for the server to use a local device. Please
increase the value of this parameter.)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, αυξήστε την τιμή IRPStackSize στο μητρώο:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην τιμή IRPStackSize.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η τιμή IRPStackSize δεν υπάρχει ήδη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να τη δημιουργήσετε:
  • Στο φάκελο Parameters του μητρώου, κάντε δεξιό κλικ στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWord (DWord Value).
  • Πληκτρολογήστε
   IRPStackSize.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πληκτρολογήστε την τιμή "IRPStackSize" ακριβώς όπως εμφανίζεται, δεδομένου ότι το όνομα τιμής κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 5. Αλλάξτε την επιλογή Βάσης (Base) σε "Δεκαδική" (Decimal).
 6. Στο πλαίσιο δεδομένων τιμής, πληκτρολογήστε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτήν που αναγράφεται.

  Εάν δημιουργήσατε την τιμή IRPStackSize χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο βήμα 4, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 15. Συνιστάται να αυξήσετε την τιμή κατά 3. Κατά συνέπεια, εάν η προηγούμενη τιμή ήταν 11, πληκτρολογήστε 14 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί αφού ολοκληρώσετε την προηγούμενη διαδικασία, δοκιμάστε να αυξήσετε ακόμη περισσότερο την τιμή του IRPStackSize. Η μέγιστη τιμή για τα Windows 2000 είναι 50 (0x32 hex).

Εάν εκτελείτε Windows NT 4.0 και το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε το Windows NT Service Pack 4 ή Service Pack 5.

Περισσότερες πληροφορίες

Στα Windows NT 4.0, η προεπιλεγμένη τιμή του IRPStackSize είναι 0x4 και η περιοχή τιμών είναι από 0x4 έως 0xC (4-12). Τα Windows NT 4.0 με Service Pack 5 ή νεότερη έκδοση παραβλέπουν τιμές μικρότερες από 0x7.

Στα Windows 2000, η προεπιλεγμένη τιμή του IRPStackSize είναι 15 και η περιοχή τιμών είναι από 11 έως 50. Στα Windows XP, η προεπιλεγμένη τιμή για το IRPStackSize είναι 15 και η περιοχή τιμών είναι από 11 έως 50.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένη τιμή και η περιοχή τιμών για τον Microsoft Windows Server 2003 είναι οι ίδιες με αυτές για τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
106167 Μήνυμα λάθους: Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στο διακομιστή (Not Enough Server Storage is Available)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προηγούμενο άρθρο συνιστά να αυξήσετε την τιμή IrpStackSize. Ωστόσο, αν αυξήσετε αυτήν την τιμή στο μέγιστο (για παράδειγμα, αν αυξήσετε αυτήν την τιμή στο μέγιστο, δηλαδή στην τιμή 12, σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows NT 4.0 ή στην τιμή 50 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000), η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να εξακολουθήσει να εμφανίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω σχετικά με το IRPStackSize, για να προβάλετε το άρθρο για το IRPStackSize στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
198386 Αλλαγές στο μέγεθος στοίβας IRP στο διακομιστή Lanman

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Symantec στο Web: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση αυτών των εγγράφων μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η Symantec παρέχει αυτές τις συνδέσεις για δική σας εξυπηρέτηση. Η συμπερίληψη αυτών των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι η Symantec εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 177078 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια