Απεικονίσεις για το Windows Media Player

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows Media Player Περισσότερα

Οι απεικονίσεις είναι χρώματα, σχήματα και μοτίβα που κινούνται στον ρυθμό της μουσικής, στη λειτουργία "Αναπαραγωγή σε εκτέλεση" του Windows Media Player. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής συνοδεύεται από μια σειρά απεικονίσεων και μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα περισσότερες από αυτήν τη σελίδα.

       
 
G-Force
 
G-Force 
Μέγεθος αρχείου: 3,4 MB 
Δημιουργήθηκε από:
SoundSpectrum
Λήψη
The Grind
 
The Grind
Μέγεθος αρχείου: 2,37 MB Δημιουργήθηκε από: Microsoft και Warner Bros.
Λήψη
Morphyre
 
Morphyre
Μέγεθος αρχείου: 8,71 MB Δημιουργήθηκε από: Pur3 Ltd
Λήψη
Picture Viz I
 
Picture Viz I
Μέγεθος αρχείου: 184 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett
& Associates
Λήψη
Picture Viz II
 
Picture Viz II
Μέγεθος αρχείου: 192 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη

Psychedelia Viz Pack
 

Psychedelia Viz Pack
Μέγεθος αρχείου: 5,6 MB
Δημιουργήθηκε από: Tim Cowley και Stephen Coy
Λήψη 
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
Μέγεθος αρχείου: 837 KB 
Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη
Softie the Snowman II
 
Softie the Snowman II 
Μέγεθος αρχείου: 558 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett
& Associates
Λήψη
SoftSkies
 
SoftSkies
Μέγεθος αρχείου: 7,2 MB
Δημιουργήθηκε από: SoundSpectrum
Λήψη
Terminator III
 
Terminator III
Μέγεθος αρχείου: 2,54 MB Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη
Trilogy I
 
Trilogy I
Μέγεθος αρχείου: 177 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη
Trilogy II
 
Trilogy II
Μέγεθος αρχείου: 177 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett
& Associates
Λήψη
Trilogy III
 
Trilogy III
Μέγεθος αρχείου: 177 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη
WhiteCap
 
WhiteCap
Μέγεθος αρχείου: 753 KB
Δημιουργήθηκε από: SoundSpectrum
Λήψη

Windows�Media 9 Series
 

Windows Media 9 Series
Μέγεθος αρχείου: 366 KB
Δημιουργήθηκε από: Averett & Associates
Λήψη