Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής—εργαλεία προγραμματισμού


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Σε αυτήν την σελίδα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2016. 

 Microsoft Silverlight 

 

 Microsoft Visual Studio 

 

 

 Microsoft Visual Basic  

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.