Τρόπος σύνταξης ενός αρχείου Lmhosts για επικύρωση τομέα και άλλα ζητήματα ανάλυσης ονομάτων

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314108 .

Περίληψη

Εάν αντιμετωπίζετε ζητήματα ανάλυσης ονομάτων στο δίκτυο TCP/IP, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αρχεία Lmhosts για να επιλύσετε ονόματα NetBIOS. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη σωστή μέθοδο για τη δημιουργία ενός αρχείου Lmhosts που θα βοηθήσει στην ανάλυση ονομάτων και την επικύρωση τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να δημιουργήσετε ένα σωστά διαμορφωμένο αρχείο Lmhosts, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Notepad.exe ή το Edit.com, για να δημιουργήσετε ένα αρχείο που ονομάζεται Lmhosts και να το αποθηκεύσετε στον ακόλουθο φάκελο:

  Microsoft Windows NT
  --------------------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc

  Microsoft Windows 95
  --------------------

  C:\Windows (ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows)

  Microsoft Windows NT και Windows 2000
  -------------------------------------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Σημείωση Το όνομα αρχείου είναι Lmhosts, χωρίς επέκταση. Εάν χρησιμοποιήσετε το Notepad.exe, ενδέχεται να προσαρτηθεί αυτόματα η επέκταση .txt. Σε αυτήν την περίπτωση, σε μια γραμμή εντολών, πρέπει να μετονομάσετε το αρχείο χωρίς να χρησιμοποιήσετε επέκταση.
 2. Προσθέστε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στο αρχείο Lmhosts:

  10.0.0.1 PDCNAME #PRE #DOM:DOMAIN-NAME
  10.0.0.1 "DOMAIN-NAME \0x1b" #PRE
  Σημείωση Το όνομα τομέα που υπάρχει σε αυτήν την καταχώρηση κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κεφαλαίους χαρακτήρες για το όνομα τομέα. Εάν χρησιμοποιείτε πεζούς χαρακτήρες για το όνομα τομέα, το NetBT δεν αναγνωρίζει το όνομα.
Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι χωρίζετε σωστά τις καταχωρήσεις με διαστήματα. Αντικαταστήστε το 10.0.0.1 με τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα (PDC). Αντικαταστήστε το PDCName με το όνομα NetBIOS του PDC που διαθέτετε και αντικαταστήστε τον τομέα με το όνομα τομέα των Windows NT. Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο 20 χαρακτήρων μέσα στα εισαγωγικά (το όνομα τομέα συν τον κατάλληλο αριθμό διαστημάτων ώστε να συμπληρώνονται έως 15 χαρακτήρες, συν την ανάστροφη κάθετο, συν την δεκαεξαδική απεικόνιση NetBIOS του τύπου υπηρεσίας).

Για να εξακριβώσετε τη θέση που βρίσκεται ο δέκατος έκτος χαρακτήρας, αντιγράψτε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο Lmhosts:

# IP Address "123456789012345*7890"
Παρατάξτε τα διπλά εισαγωγικά (") με την προσθήκη ή την αφαίρεση διαστημάτων από τη γραμμή σχολίων και τοποθετήστε την ανάστροφη κάθετο \ στη δέκατη έκτη στήλη (τη στήλη που σημειώνεται με τον αστερίσκο). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαστήματα μετά το όνομα και πριν από την ανάστροφη κάθετο \, όχι στηλοθέτη.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
163409 Επιθέματα NetBIOS (16ος χαρακτήρας του ονόματος του NetBIOS)

 1. Μετά την προσθήκη των γραμμών, αποθηκεύστε το αρχείο και τερματίστε το πρόγραμμα επεξεργασίας.
 2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε nbtstat -R και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Το -R κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πρέπει να είναι κεφαλαίο. Αφού πληκτρολογήσετε αυτό το κείμενο, πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Επιτυχής εκκαθάριση και προ-φόρτωση του NBT Remote Cache Name Table.

  (Successful purge and preload of the NBT Remote Cache Name Table.)
 3. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε nbtstat -c και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Το -c κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πρέπει να είναι πεζό. Αφού πληκτρολογήσετε αυτό το κείμενο, πρέπει να εμφανιστεί μια ένδειξη οθόνης παρόμοια με την εξής:

  Node IpAddress: [10.0.0.5] Scope Id: []

  NetBIOS Remote Cache Name Table

  Name Type Host Address Life [sec]
  ----------------------------------------------------------
  PDCName <03> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  PDCName <00> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  PDCName <20> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  Domain <1B> UNIQUE 10.0.0.1 -1
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
180099 Αντιμετώπιση προβλημάτων με ζητήματα ανάλυσης ονομάτων LMHOSTS

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 180094 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια