Η εντολή "Άνοιγμα σε νέο παράθυρο" (Open in New Window) δεν λειτουργεί στον Internet Explorer

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τον Internet Explorer 5 και 6, ανατρέξτε στο
281679 .

Συμπτώματα

Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν κάνετε δεξιό κλικ σε μια διεύθυνση Web μιας ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Άνοιγμα σε νέο παράθυρο (Open in New Window), η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην ανοίξει σε νέο παράθυρο.
 • Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση μιας ιστοσελίδας η οποία χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών για να ανοίξει ένα νέο παράθυρο, το νέο παράθυρο ενδέχεται να μην ανοίξει ή ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα δέσμης ενεργειών του Internet Explorer
  Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα στη δέσμη ενεργειών αυτής της σελίδας.

  Γραμμή:
  Χαρακτήρας:
  Σφάλμα: Δεν υποστηρίζεται τέτοια διασύνδεση
  Κωδικός: 0

  Θέλετε να συνεχίσετε την εκτέλεση δεσμών ενεργειών σε αυτήν τη σελίδα;

  (Internet Explorer Script Error

  An error has occurred in the script on this page.

  Line:

  Char:
  Error: No such interface supported
  Code: 0

  Do you want to continue running scripts on this page?)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν καταχωρεί σωστά τις διασυνδέσεις στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface
 • Καταργήσατε το πρόγραμμα Microsoft Visual Basic 5.0 αφού το χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου Webbrowser που παρέχεται από το αρχείο Shdocvw.dll.
 • Ορισμένες πληροφορίες μητρώου του Internet Explorer λείπουν ή είναι κατεστραμμένες.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε
  regsvr32 actxprxy.dll.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Το DllRegisterServer στο actxprxy.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  (DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded.)
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε
  regsvr32 shdocvw.dll.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Το DllRegisterServer στο shdocvw.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

  (DllRegisterServer in shdocvw.dll succeeded.)
 7. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί όταν τα στοιχεία δήλωσης λείπουν ή είναι κατεστραμμένα για ορισμένα αρχεία των Windows ή του Internet Explorer. Εάν τα βήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω σε αυτό το άρθρο δεν λειτουργήσουν, επαναλάβετε τα βήματα για να καταχωρήσετε ορισμένα πρόσθετα αρχεία των Windows και του Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές:
 • regsvr32 oleaut32.dll
 • regsvr32 shdocvw.dll
 • regsvr32 actxproxy.dll
 • regsvr32 mshtml.dll
 • regsvr32 pdm32.dll
Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται στο Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 ή σε νεότερες εκδόσεις. Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση του Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 180176 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια