Τρόπος εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 98

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 98.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε σε ασφαλή λειτουργία έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 98, χρησιμοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 2. Ενώ ο υπολογιστής κάνει επανεκκίνηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης Windows 98 Startup Menu.


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο EZDrive, πιέστε το πλήκτρο F8 αντί του πλήκτρου CTRL.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού Safe Mode από το μενού εκκίνησης Startup Menu και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση του μενού εκκίνησης (Enable Startup Menu).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού Safe Mode από το μενού εκκίνησης Startup Menu και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Μέθοδος 3

 1. Τοποθετήστε μια δισκέτα χωρίς δυνατότητα εκκίνησης στη μονάδα δισκέτας και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready", αφαιρέστε τη δισκέτα από τη μονάδα δισκέτας.
 3. Πιέστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια πιέστε πάλι το πλήκτρο F8. Όταν το κάνετε αυτό, εμφανίζεται το μενού εκκίνησης Windows 98 Startup Menu.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού Safe Mode από το μενού εκκίνησης Startup Menu και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Μέθοδος 4

 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε λειτουργία MS-DOS.
 2. Από μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "win /d:m" χωρίς τα εισαγωγικά.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 180902 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια