Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Scanreg.exe)

Περίληψη

Κατά την επιτυχημένη εκκίνηση του υπολογιστή σας, το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Scanreg.exe) δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων συστήματος και των πληροφοριών παραμέτρων μητρώου (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού χρήστη, των συνδέσεων πρωτοκόλλων, των ρυθμίσεων προγραμμάτων λογισμικού και των προτιμήσεων χρήστη) μία φορά την ημέρα. Μεταξύ των αρχείων για τα οποία η Εξέταση Μητρώου των Windows δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας είναι τα αρχεία System.dat, User.dat, System.ini και Win.ini. Αυτό το άρθρο παρέχει μια περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows".

Περισσότερες πληροφορίες

Η Εξέταση Μητρώου των Windows, κατά την εκκίνησή της, εξετάζει αυτόματα το μητρώο συστήματος για μη έγκυρες καταχωρήσεις και κενά μπλοκ δεδομένων. Εάν εντοπιστούν μη έγκυρες καταχωρήσεις μητρώου, η Εξέταση Μητρώου των Windows επαναφέρει αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας της προηγούμενης ημέρας. Αυτό ισοδυναμεί με την εκτέλεση της εντολής scanreg /autorun από μια γραμμή εντολών. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας, η Εξέταση Μητρώου των Windows προσπαθεί να επιδιορθώσει το μητρώο. Αυτό ισοδυναμεί με την εκτέλεση της εντολής scanreg /fix από μια γραμμή εντολών. Εάν το μητρώο περιέχει περισσότερα από 500 KB κενών μπλοκ δεδομένων, η Εξέταση Μητρώου των Windows το βελτιστοποιεί αυτόματα.


Η Εγκατάσταση των Windows εκτελεί το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows", για να επαληθεύσει την ακεραιότητα του υπάρχοντος μητρώου, πριν να εκτελέσει αναβάθμιση. Εάν εντοπίσει ότι το μητρώο έχει καταστραφεί, προσπαθεί να το επιδιορθώσει αυτόματα.


Η έκδοση προστατευμένης λειτουργίας του εργαλείου Εξέτασης Μητρώου των Windows (Scanregw.exe) μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων συστήματος και να εξετάσει το μητρώο για να εντοπίσει μη έγκυρες καταχωρήσεις. Εάν εντοπίσει μη έγκυρες καταχωρήσεις, αναφέρεται στην έκδοση πραγματικής κατάστασης λειτουργίας του εργαλείου Εξέτασης Μητρώου των Windows (Scanreg.exe) για επίλυση.


Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εργαλείου Εξέτασης Μητρώου των Windows με ένα αρχείο Scanreg.ini. Οι παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε περιλαμβάνουν:

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εργαλείου
  • Ο αριθμός των αντιγράφων ασφαλείας που διατηρούνται (συνιστάται να μην υπερβαίνει τα πέντε αρχεία)
  • Η θέση του φακέλου αντιγράφου ασφαλείας
  • Ρυθμίσεις για να προσθέσετε επιπλέον αρχεία στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Scanreg.ini, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

183603 Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου"
Για να ξεκινήσετε το εργαλείο Εξέτασης Μητρώου των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε scanregw.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εξέτασης Μητρώου των Windows με την παράμετρο /restore, θα πρέπει να το εκτελέσετε από μια γραμμή εντολών που λειτουργεί σε περιβάλλον εκτός των Windows. Με αυτήν την ενέργεια, μπορείτε να επιλέξετε την επαναφορά έως και πέντε αρχείων αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου.

Για να επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία

Για να επαναφέρετε μεμονωμένα αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
  2. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named) , πληκτρολογήστε rb0*.cab και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
  3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο cabinet που περιέχει το αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε.
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε να επαναφέρετε, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Extract) και κατόπιν επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να τοποθετηθεί το νέο αρχείο. Η Microsoft συνιστά να τοποθετείτε τα αρχεία στο φάκελο Temp.
  5. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας στη λειτουργία MS-DOS (στα Windows Millenium Edition, αυτή η ενέργεια απαιτεί επανεκκίνηση με τον δίσκο εκκίνησης Windows Millennium Edition).
  6. Αντιγράψτε το αρχείο που εξαγάγατε στον κατάλληλο φάκελο. Σημειώστε ότι τα αρχεία μητρώου .dat επισημαίνονται συνήθως ως κρυφά και μόνο για ανάγνωση και, επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή attrib αλλά και την εντολή copy για την αντικατάσταση του υπάρχοντος αρχείου με το νέο αρχείο εξαγωγής.

Γνωστά θέματα για την Εξέταση Μητρώου των Windows (Windows Registry Checker)

Εάν το μητρώο σας περιέχει μια καταχώρηση που αναφέρεται σε ένα αρχείο (όπως ένα αρχείο .vxd) το οποίο δεν υπάρχει πλέον, δεν επιδιορθώνεται από την Εξέταση Μητρώου των Windows (Windows Registry Checker). Τέτοια σφάλματα δεν είναι συνήθως επιζήμια και μπορείτε να καταργήσετε εσείς την καταχώρηση με μη αυτόματο τρόπο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τέτοια σφάλματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

132008 Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένα αρχείο συσκευής που ίσως χρειάζεται... (Cannot Find a Device File That May Be Needed...)
Η ποσότητα της συμβατικής μνήμης που απαιτείται από την Εξέταση Μητρώου των Windows προσδιορίζεται από το μέγεθος του μητρώου σας. Απαιτούνται τουλάχιστον 580 KB ελεύθερης συμβατικής μνήμης από την Εξέταση Μητρώου των Windows, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Η μνήμη δεν επαρκεί", βελτιστοποιήστε τη διαθέσιμη συμβατική μνήμη. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση μνήμης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στην Γνωσιακή βάση της Microsoft:

134399 Τρόπος αύξησης της συμβατικής μνήμης για προγράμματα περιβάλλοντος MS-DOS
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή λειτουργία της Εξέτασης Μητρώου των Windows απαιτείται μνήμη Extended και, επομένως, το εργαλείο δεν εκτελείται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας με την επιλογή Μόνο γραμμή εντολών για ασφαλή λειτουργία. Εξαίρεση αποτελεί η λειτουργία scanreg /restore, η οποία είναι η μοναδική λειτουργία Scanreg που μπορεί να εκτελεστεί χωρίς μνήμη extended.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών της Εξέτασης Μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

184023 Διακόπτες γραμμής εντολών για το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 183887 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια