Περιορισμοί του συστήματος αρχείων FAT32

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314463 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τους περιορισμούς του συστήματος αρχείων FAT32 με τα λειτουργικά συστήματα Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά τη χρήση του συστήματος αρχείων FAT32 με τα λειτουργικά συστήματα Windows υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
  • Τα συμπλέγματα δεν είναι δυνατόν να είναι 64 kilobyte (KB) ή μεγαλύτερα. Εάν τα συμπλέγματα ήταν 64 KB ή μεγαλύτερα, ορισμένα προγράμματα (όπως τα προγράμματα Εγκατάστασης (Setup)) ίσως να μην υπολόγιζαν σωστά το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο.
  • Ένας τόμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 65.527 συμπλέγματα για να χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32. Δεν είναι δυνατόν να αυξήσετε το μέγεθος των συμπλεγμάτων ενός τόμου με το σύστημα αρχείων FAT32 ώστε αυτός να περιέχει λιγότερα από 65.527 συμπλέγματα.
  • Ο μέγιστος δυνατός αριθμός συμπλεγμάτων σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32 είναι 268.435.445. Με μέγιστο αριθμό 32 KB ανά σύμπλεγμα και με χώρο για τον πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT), αυτό ισοδυναμεί με ένα μέγιστο μέγεθος δίσκου περίπου στα 8 terabyte (TB).
  • Το εργαλείο "Εξέταση Δίσκων" (ScanDisk) που περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows 95 και στα Microsoft Windows 98 είναι ένα πρόγραμμα 16 bit. Τέτοια προγράμματα έχουν μέγιστο μέγεθος εκχώρησης μεμονωμένου μπλοκ μνήμης 16 MB μείον 64 KB. Κατά συνέπεια, το εργαλείο "Εξέταση Δίσκων" (ScanDisk) των Windows 95 ή των Windows 98 δεν είναι δυνατόν να επεξεργαστεί τόμους που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων FAT32 και έχουν μέγεθος πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT) μεγαλύτερο από 16 MB μείον 64 KB. Μια καταχώρηση FAT σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32 χρησιμοποιεί 4 byte, οπότε το εργαλείο "Εξέταση Δίσκων" (ScanDisk) δεν μπορεί να επεξεργαστεί το FAT σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32 και ορίζει περισσότερα από 4.177.920 συμπλέγματα (συμπεριλαμβανομένων των δύο δεσμευμένων συμπλεγμάτων). Συμπεριλαμβανομένων των FAT, αυτό λειτουργεί, με μέγιστο όριο τα 32 KB ανά σύμπλεγμα, σε μέγεθος τόμου 127,53 gigabyte (GB).
  • Δεν είναι δυνατόν να μειώσετε το μέγεθος συμπλέγματος σε έναν τόμο χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων FAT32 ώστε το FAT να έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 16 MB μείον 64 KB.
  • Δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσετε έναν τόμο με μέγεθος μεγαλύτερο από 32 GB που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων FAT32 στα Windows 2000. Το πρόγραμμα οδήγησης FastFAT των Windows 2000 μπορεί να ενεργοποιήσει και να υποστηρίξει τόμους μεγαλύτερους των 32 GB που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων FAT32 (οι οποίοι υπόκεινται στους άλλους περιορισμούς), αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τόμο χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Διαμόρφωση" (Format). Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν τόμο μεγαλύτερο από 32 GB, χρησιμοποιήσετε το σύστημα αρχείων NTFS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διαμερίσματος FAT32 μεγαλύτερου των 32 GB, η διαμόρφωση αποτυγχάνει προς το τέλος της διαδικασίας και προκύπτει το ακόλουθο σφάλμα:
Διαχείριση τοπικού δίσκου: Το μέγεθος του τόμου είναι πολύ μεγάλο.

(Logical Disk Manager: Volume size too big.)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 184006 - Τελευταία αναθεώρηση: 12 Μαΐ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια