Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής — Λειτουργικά συστήματα συσκευών

Ισχύει για: Mobile DeviceWindows 10 Mobile

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 14 Ιανουαρίου 2019.

Windows Mobile 

Συσκευές Windows Embedded Handheld

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.