Συνήθεις ερωτήσεις για την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης - Windows Embedded Handheld

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2014 με αλλαγές μορφοποίησης. 

1. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής για τα λειτουργικά συστήματα Windows Embedded Handheld;
2. Τι καλύπτει η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης του Windows Embedded 8.1 Handheld;
3. Πώς εφαρμόζεται αυτή η πολιτική σε μια συσκευή (π.χ. μια κινητή συσκευή) που κατασκευάζεται από άλλους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM);
4. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης για τις υπηρεσίες ή/και τις εφαρμογές συνδρομής που αποτελούν μέρος του Windows Embedded 8.1 Handheld;
5. Γιατί ο κύκλος ζωής υποστήριξης του Windows Phone 8.1 είναι 3 χρόνια ενώ ο κύκλος ζωής υποστήριξης του Windows Embedded 8.1 Handheld είναι 5 χρόνια;
6. Με ποιον τρόπο λαμβάνουν υποστήριξη οι εταιρικοί πελάτες για τις συσκευές Windows Embedded Handheld που χρησιμοποιούν;

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.
 

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 18403 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουλ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια