Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής—Azure


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Σε αυτήν την σελίδα: 

 
 

 Ερωτήσεις για την πολιτική του Azure

 Ερωτήσεις για φιλοξενούμενα λειτουργικά συστήματα

Για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης της απόσυρσης λειτουργικού συστήματος Azure, ανατρέξτε στη σελίδα MSDN για να δείτε τον πίνακα συμβατότητας εκδόσεων φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος και SDK εδώ.

Ερωτήσεις για το Software Development Kit (SDK)

Σημαντικές συνδέσεις και διευθύνσεις URL

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.