Συνήθεις ερωτήσεις για την πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης - Microsoft Azure

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

Σε αυτήν τη σελίδα: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2014 με αλλαγές μορφοποίησης. 


 Ερωτήσεις για την πολιτική του Azure

1. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης για το Microsoft Azure;
2. Ποια είναι η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης για τις υπηρεσίες cloud Azure;


 Ερωτήσεις για φιλοξενούμενα λειτουργικά συστήματα

Για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης της απόσυρσης λειτουργικού συστήματος Azure, ανατρέξτε στη σελίδα MSDN για να δείτε τον πίνακα συμβατότητας εκδόσεων φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος και SDK εδώ.

 
3. Πότε αποσύρεται μια οικογένεια φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος;
4. Πώς θα ειδοποιούνται οι πελάτες για μια απαίτηση μιας οικογένειας φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος;
5. Πώς μπορώ να περιορίσω τις επιπτώσεις της μετεγκατάστασης;
6. Τι πρέπει να κάνω αν η εφαρμογή web μου απαιτεί μεγαλύτερη ενοποίηση με το λειτουργικό σύστημα;
7. Τι μπορώ να περιμένω κατά τη διάρκεια των 12 μηνών της περιόδου ειδοποιήσεων;
8. Τι μπορώ να περιμένω μετά τους 12 μήνες της περιόδου ειδοποιήσεων;
9. Τι μπορώ να περιμένω μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος για την έκδοση του φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος (επίπεδο ενημέρωσης κώδικα);
10. Πώς θα ειδοποιούνται οι πελάτες για ενημερώσεις έκδοσης του φιλοξενούμενου λειτουργικού συστήματος;


 Ερωτήσεις για το Software Development Kit (SDK)

 
11. Πώς θα ειδοποιούνται οι πελάτες για το SDK που αποσύρεται;
12. Μπορούν οι πελάτες να δημιουργήσουν υπηρεσίες cloud Azure χρησιμοποιώντας ένα SDK Azure που πρόκειται να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 12 μηνών;
13. Μπορούν οι πελάτες να δημιουργήσουν και να τροποποιήσουν υπηρεσίες cloud Microsoft Azure χρησιμοποιώντας ένα SDK Microsoft Azure που έχει αποσυρθεί, μετά από την περίοδο ειδοποιήσεων 12 μηνών;
14. Τι θα συμβεί με τις υπηρεσίες cloud του πελάτη που εκτελούνται (αναπτύξεις), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μια μη υποστηριζόμενη έκδοση του SDK Microsoft Azure;
15. Ποιο είναι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τα SDK που είναι παλαιότερα από τις τρέχουσες υποστηριζόμενες εκδόσεις N-1;
16. Ποια είναι η διαδρομή αναβάθμισης για τη μετάβαση σε μια νεότερη έκδοση του SDK;
17. Θα υποστηρίζονται οι παλαιότερες εκδόσεις του .NET Framework στις νέες οικογένειες λειτουργικών συστημάτων;
Σημαντικές συνδέσεις και διευθύνσεις URL


Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 18486 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουλ 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια