Αλλαγή των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τα Windows 7 από προεπιλογή

Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι αυτό που χρησιμοποιούν τα Windows όταν ανοίγετε έναν συγκεκριμένο τύπο αρχείου, όπως ένα αρχείο μουσικής, μια εικόνα ή μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, αν έχετε περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης web εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Ανοίξτε την περιοχή "Προεπιλεγμένα προγράμματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
Εικόνα του κουμπιού
 και έπειτα στην επιλογή Προεπιλεγμένα προγράμματα.

Στην περιοχή "Προεπιλεγμένα προγράμματα" μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 
Ορισμός προεπιλεγμένων προγραμμάτων
Συσχετισμός τύπου αρχείου με πρόγραμμα
Αλλαγή ρυθμίσεων Αυτόματης εκτέλεσης
Καθορισμός προεπιλεγμένων προγραμμάτων για αυτόν τον υπολογιστή


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 18539 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια