Αλλαγή των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τα Windows 7 από προεπιλογή

Ισχύει για: Windows 7

Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι αυτό που χρησιμοποιούν τα Windows όταν ανοίγετε έναν συγκεκριμένο τύπο αρχείου, όπως ένα αρχείο μουσικής, μια εικόνα ή μια ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, αν έχετε περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης web εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Ανοίξτε την περιοχή "Προεπιλεγμένα προγράμματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
Εικόνα του κουμπιού
 και έπειτα στην επιλογή Προεπιλεγμένα προγράμματα.

Στην περιοχή "Προεπιλεγμένα προγράμματα" μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 
Ορισμός προεπιλεγμένων προγραμμάτων
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιούν τα Windows από προεπιλογή.

Αν ένα πρόγραμμα δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα ως προεπιλεγμένο χρησιμοποιώντας την επιλογή "Ορισμός συσχετίσεων".
 1. Ανοίξτε την περιοχή "Προεπιλεγμένα προγράμματα" κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης
  Εικόνα του κουμπιού
   και έπειτα στην επιλογή Προεπιλεγμένα προγράμματα

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσχετισμός τύπου αρχείου ή πρωτοκόλλου με πρόγραμμα.
 3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου ή το πρωτόκολλο για το οποίο θέλετε το πρόγραμμα να ενεργεί ως προεπιλεγμένο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προγράμματος.
 5. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο για τον τύπο αρχείου που έχετε επιλέξει ή κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Άλλα προγράμματα για να εμφανίσετε πρόσθετα προγράμματα. (Αν δεν βλέπετε την επιλογή Άλλα προγράμματα ή το πρόγραμμά σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση για να βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα. Αν δεν έχετε άλλα εγκατεστημένα προγράμματα που μπορούν να ανοίξουν τον τύπο αρχείου ή το πρωτόκολλο, οι επιλογές σας θα είναι περιορισμένες.)

  Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Άλλα προγράμματα για να δείτε μια λίστα των προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ