Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής — Προϊόντα Windows


Σε αυτήν τη σελίδα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 15 Μαΐου 2018 

Windows 10

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη και την παροχή ενημερώσεων για τα εξαμηνιαία κανάλια των Windows 10;

Οι ενημερώσεις είναι αθροιστικές και κάθε ενημέρωση βασίζεται σε όλες τις ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει πριν από αυτή. Μια συσκευή πρέπει να έχει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη ενημέρωση, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται.

Στις ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται νέες δυνατότητες, επιδιορθώσεις ασφαλείας ή/και μη ασφαλείας ή ένας συνδυασμός αυτών, ανάλογα με το κανάλι έκδοσης.

Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("OEM"). Δεν λειτουργούν όλες οι δυνατότητες μιας ενημέρωσης σε όλες τις συσκευές.

Η διαθεσιμότητα των ενημερώσεων μπορεί να διαφέρει, για παράδειγμα, ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, τη συνδεσιμότητα δικτύου, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας (π.χ. για συσκευές με δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας) ή τις δυνατότητες υλικού (όπως, π.χ., ελεύθερο χώρο στο δίσκο). Η Microsoft θα συνεχίσει να υποστηρίζει τουλάχιστον ένα εξαμηνιαίο κανάλι έκδοσης των Windows 10 μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης της εκτεταμένης υποστήριξης της 14ης Οκτωβρίου 2025.

Στις συσκευές εξαμηνιαίου καναλιού στις οποίες δεν έχει αναβληθεί η εγκατάσταση ενημερώσεων δυνατοτήτων, η επόμενη έκδοση εξαμηνιαίου καναλιού των Windows 10 μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα πριν από την ημερομηνία λήξης της υποστήριξης. Η αναβολή των ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις εκδόσεις των Windows 10. Ανατρέξτε στην ενότητα Windows ως υπηρεσία (WaaS) για πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια έκδοσης και στη σελίδα Πληροφορίες έκδοσης των Windows 10 για πρόσθετες λεπτομέρειες για τις ενημερώσεις.

Πού πήγε η ημερομηνία λήξης της βασικής υποστήριξης για τις καταχωρήσεις των Windows 10 στη σελίδα αναζήτησης του κύκλου ζωής προϊόντων;

Στο μοντέλο των Windows ως υπηρεσίας (WaaS), η έννοια της βασικής υποστήριξης δεν ισχύει για τα εξαμηνιαία κανάλια, καθώς για κάθε εξαμηνιαίο κανάλι θα παρέχεται υποστήριξη για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα απαιτείται μετάβαση στο επόμενο εξαμηνιαίο κανάλι, ώστε να συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων ασφαλείας και μη ασφαλείας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη και την παροχή ενημερώσεων για το κανάλι μακροπρόθεσμης συντήρησης των Windows 10;

Το κανάλι μακροπρόθεσμης συντήρησης (LTSC) έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο για εξειδικευμένες συσκευές (οι οποίες συνήθως δεν εκτελούν το Microsoft Office), όπως εκείνες που ελέγχουν ιατρικό εξοπλισμό ή μηχανήματα ATM.

Ανατρέξτε στην Επισκόπηση των Windows ως υπηρεσίας (WaaS) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια έκδοσης και στη σελίδα Πληροφορίες έκδοσης των Windows 10 για πρόσθετες λεπτομέρειες για τις ενημερώσεις.

Οι ενημερώσεις είναι αθροιστικές και κάθε ενημέρωση βασίζεται σε όλες τις ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει πριν από αυτή. Μια συσκευή πρέπει να έχει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη ενημέρωση, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται.

Οι ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις ασφαλείας ή/και μη ασφαλείας.

Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("OEM").

Η διαθεσιμότητα των ενημερώσεων μπορεί να διαφέρει, για παράδειγμα, ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, τη συνδεσιμότητα δικτύου, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας (π.χ. για συσκευές με δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας) ή τις δυνατότητες υλικού (όπως, π.χ., ελεύθερο χώρο στο δίσκο).

Windows Server

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη και την παροχή ενημερώσεων για τον Windows Server 2016 και τον Windows Server (εξαμηνιαίο κανάλι);

Οι ενημερώσεις είναι αθροιστικές και κάθε ενημέρωση βασίζεται σε όλες τις ενημερώσεις που έχουν κυκλοφορήσει πριν από αυτή. Μια συσκευή πρέπει να έχει εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη ενημέρωση, για να συνεχίσει να υποστηρίζεται.

Στις ενημερώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται νέες δυνατότητες, επιδιορθώσεις ασφαλείας ή/και μη ασφαλείας ή ένας συνδυασμός αυτών, ανάλογα με το κανάλι έκδοσης. Για το εξαμηνιαίο κανάλι, οι νέες δυνατότητες μιας ενημερωμένης έκδοσης μπορεί να μην λειτουργούν σε όλες τις συσκευές. Ανατρέξτε στην Επισκόπηση εξαμηνιαίου καναλιού Windows Server για πληροφορίες σχετικά με τα κανάλια έκδοσης.

Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("OEM").

Η διαθεσιμότητα των ενημερώσεων μπορεί να διαφέρει, για παράδειγμα, ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή, τη συνδεσιμότητα δικτύου, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας (π.χ. για συσκευές με δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας) ή τις δυνατότητες υλικού (όπως, π.χ., ελεύθερο χώρο στο δίσκο).

Ποια είναι η Πολιτική κύκλου ζωής για τις Υπηρεσίες Windows Server Update Services;

Παλαιότερα μεμονωμένο προϊόν, οι Υπηρεσίες Windows Server Update Services είναι πλέον στοιχείο του λειτουργικού συστήματος Windows Server, ξεκινώντας από τον Windows Server 2012. Ως στοιχείο, ακολουθεί την Πολιτική κύκλου ζωής του προϊόντος στο οποίο είναι εγκατεστημένο – Windows Server (το γονικό προϊόν). Ένα στοιχείο ορίζεται ως ένα σύνολο αρχείων ή δυνατοτήτων που περιλαμβάνονται σε ένα προϊόν της Microsoft, είτε παραδίδονται μαζί με το προϊόν, είτε συμπεριλαμβάνονται σε ένα Service Pack ή σε μια ενημέρωση προϊόντος ή διατίθενται αργότερα ως στοιχεία λήψης web για το προϊόν.

Microsoft Windows - Γενικά  

Windows 8.1 

Windows Embedded

Πολιτική Windows Silicon

 

Windows RT  

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.