Περιγραφή του εργαλείου "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter) στα Windows 98/Me

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" που συμπεριλαμβάνεται στα Windows 98 και Windows Millennium Edition (Me). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" για να αυξήσετε την ταχύτητα των προγραμμάτων του υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν ένα πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, τα αρχεία του προγράμματος μπορεί να είναι χωρισμένα σε πολλές θέσεις του σκληρού δίσκου σας. Αυτό ονομάζεται κατακερματισμός. Αν ο σκληρός δίσκος σας είναι κατακερματισμένος, η απόδοση των προγραμμάτων του υπολογιστή σας είναι πιο αργή. Το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" βελτιστοποιεί την απόδοση του υπολογιστή σας αναδιοργανώνοντας τα αρχεία του σκληρού δίσκου σας σε συνεχή μπλοκ. Όταν το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" ολοκληρώσει την ανασυγκρότηση των αρχείων στον σκληρό δίσκο σας, η απόδοση των προγραμμάτων σας είναι ταχύτερη, επειδή τα αρχεία είναι διευθετημένα πιο κοντά μεταξύ τους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας όσο εκτελείται η Ανασυγκρότηση Δίσκων. Όμως ο υπολογιστής σας λειτουργεί πιο αργά και θα γίνει επανεκκίνηση της διαδικασίας ανασυγκρότησης αν αλλάξει το περιεχόμενο της μονάδας που ανασυγκροτείται.


Για να ξεκινήσει το εργαλείο Ανασυγκρότησης Δίσκων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση Δίσκων (Disk Defragmenter).
  2. Κάντε κλικ στη μονάδα που θέλετε να ανασυγκροτήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK, και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Φαίνεται ότι σταματά να ανταποκρίνεται στο 10%

Στα Windows 98, Η Ανασυγκρότηση Δίσκων συνήθως εκτελεί μια διαδικασία βελτιστοποίησης στο πρώτο 10% της διαδικασίας ανασυγκρότησης. Ο χρόνος που χρειάζεται αυτή η διαδικασία εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος τον προγραμμάτων που πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Μπορεί να φαίνεται ότι ο υπολογιστής σας έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται. Αν έχετε εκτελέσει στο παρελθόν την Ανασυγκρότηση Δίσκων χωρίς προβλήματα και μετά πραγματοποιήσατε μετατροπή σε FAT32 και τώρα αντιμετωπίζετε προβλήματα, δείτε το παρακάτω άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

238165 Μήνυμα Λάθους Ανασυγκρότησης: ID No:DEFRAG00205
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων της Ανασυγκρότησης Δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

218160 Η Ανασυγκρότηση Δίσκων σταματά να ανταποκρίνεται μετά την επιλογή μονάδας για ανασυγκρότηση
186978 Μήνυμα "Το περιεχόμενο της μονάδας έχει αλλάξει: Επανεκκίνηση.." όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων"
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 186171 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Ιαν 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια