Τρόπος δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) των Windows 98 που υποστηρίζει το FAT32

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98, η οποία υποστηρίζει το σύστημα αρχείων του πίνακα εκχώρησης αρχείων 32 (file allocation table 32) (FAT32).

Περισσότερες πληροφορίες

Το CD-ROM των Windows 98 περιέχει ένα πρόγραμμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να δημιουργήσετε μια Δισκέτα εκκίνησης, η οποία θα έχει δυνατότητα δημιουργίας και ανάγνωσης διαμερισμάτων FAT32. Για να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα, τοποθετήστε την στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη ότι η δισκέτα δεν περιέχει όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98.

Τρόπος δημιουργίας αυτού του τύπου Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) των Windows 98Για να δημιουργήσετε μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98 που να υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT32, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1:
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 98 στη μονάδα δίσκου CD-ROM και φροντίστε να έχετε διαθέσιμη μια δισκέτα.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer).
 3. Ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο στο CD-ROM των Windows 98:
  Tools\Mtsutil\Fat32ebd
 4. Κάντε διπλό κλικ στο παρακάτω αρχείο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της δισκέτας:
  Fat32ebd.exe
 5. Τοποθετήστε προστασία εγγραφής στη δισκέτα.
Μέθοδος 2 (Τυπική Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk) των Windows 98):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).
 3. Στην καρτέλα "Δισκέτα εκκίνησης" (Startup Disk), κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία δισκέτας" (Create Disk).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δημιουργία της δισκέτας στα Windows 3.1Για το σκοπό αυτό, τερματίστε τη λειτουργία των Windows 3.1 και δημιουργήστε τη δισκέτα από το MS-DOS.

Δημιουργία δισκέτας από το MS-DOSΓια να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows 98 στη μονάδα δίσκου CD-ROM. Φροντίστε να έχετε διαθέσιμη μια δισκέτα.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πατώντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή

  windows\smartdrv.exe <μονάδα_δίσκου>: cd\tools\mtsutil\fat32ebd fat32ebd.exe

  όπου <μονάδα_δίσκου> είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου του CD-ROM.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο Smartdrv.exe δεν είναι απαιτείται για τη δημιουργία μιας Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Windows 98. Χρησιμοποιείται μόνο για να επιταχυνθεί η δημιουργία της δισκέτας εκκίνησης.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δημιουργία της δισκέτας.
 4. Τοποθετήστε προστασία εγγραφής στη δισκέτα, για να εξασφαλίσετε ότι τα περιεχόμενα της δισκέτας δεν θα διαγραφούν ή δεν θα προσβληθούν από ιό.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Fat32ebd.exe, διαβάστε το αρχείο Fat32ebd.txt που βρίσκεται στον εξής φάκελο:
Tools\Mtsutil\Fat32ebd
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 187632 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια