Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 98

Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me

Περίληψη

Αυτό το άρθρο αναφέρει τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εάν ο υπολογιστής σας σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλήσει") ή εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους, όπως μήνυμα λάθους ανεπανόρθωτης εξαίρεσης ή μήνυμα λάθους μη έγκυρου VxD.

Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του "Βοηθητικού προγράμματος πληροφοριών συστήματος" (System Information Utility - Msconfig.exe) για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης. Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές, το Msconfig.exe μπορεί να σας βοηθήσει να απομονώσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή καταχώρηση μητρώου που προκαλεί το σφάλμα. Μόλις προσδιοριστεί η συγκεκριμένη καταχώρηση που προκαλεί το σφάλμα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το κατάλληλο αρχείο ή το κλειδί μητρώου, ώστε να καταργήσετε την καταχώρηση και στη συνέχεια να επαναφέρετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) σε λειτουργία κανονικής εκκίνησης (Normal Startup).

Για πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση των Windows 98 με τη χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), ανατρέξτε στην ενότητα "Απομόνωση της δυσκολίας" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιγράφει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως σας βοηθήσουν στην επίλυση των θεμάτων που αφορούν την εκκίνηση των Windows 98. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" των Windows 98 (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard). Προτείνουμε τη χρήση αυτού του οδηγού, έχουμε όμως δημιουργήσει και αυτό το άρθρο που βασίζεται σε κείμενο προς διευκόλυνσή σας. Ο "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" των Windows 98 (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα της Microsoft (στα αγγλικά): ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο αποτελεσματική αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας. Εάν αναζητάτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επαναλάβετε την αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά

Περισσότερες πληροφορίες

Εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)

Εάν τα Windows 98 δεν ξεκινούν κανονικά, προσπαθήστε να τα ξεκινήσετε σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode). Με την εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) παρακάμπτεται η τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων πραγματικής λειτουργίας και φορτώνεται η ελάχιστη ρύθμιση παραμέτρων προστατευμένης λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούνται τα προγράμματα οδήγησης συσκευών των Windows 98 και χρησιμοποιείται ο τυπικός προσαρμογέας οθόνης VGA. Για να ξεκινήσετε τα Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση των Windows 98 (Windows 98 Startup) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safe mode). Εάν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ανατρέξτε στα βήματα της ενότητας "Τα Windows 98 ξεκινούν σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)" αυτού του άρθρου.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)" αυτού του άρθρου.

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία

Οποιαδήποτε από τις αιτίες που ακολουθούν είναι δυνατό να μην επιτρέψει την εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία:
 • Ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  129972 Περιγραφή ιών υπολογιστών
 • Οι ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας δεν είναι σωστές. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή σας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να επαληθεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Υπάρχει διένεξη υλικού. Αυτές οι διενέξεις είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ρυθμίσεις PCI BIOS, διενέξεις IRQ, περιττές θύρες COM (για παράδειγμα, δύο θύρες COM1 ή ένα εσωτερικό μόντεμ ρυθμισμένο να χρησιμοποιεί την ίδια θύρα COM με μια υπάρχουσα σειριακή θύρα) και ελαττωματικά chip μνήμης RAM.
 • Πρέπει να αλλάξει μια ρύθμιση στο αρχείο Msdos.sys (για παράδειγμα, η ρύθμιση Logo πρέπει να οριστεί σε μηδέν).Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Msdos.sys, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  118579 Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows
 • Έχετε μια συμπιεσμένη μονάδα δίσκου που δεν είναι δυνατό να μοντάρει ένα αρχείο συμπιεσμένου τόμου (CVF).Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων του προγράμματος DriveSpace, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  130018 Ο υπολογιστής πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις μετά τη χρήση του DriveSpace
  133175 Αντιμετώπιση προβλημάτων του DriveSpace στα Windows 95
Εάν εξακολουθήσετε να έχετε δυσκολίες στην εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία, εκτελέστε το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker - Scanreg.exe) αφού ενδέχεται να υπάρχει θέμα στο μητρώο συστήματος. Για να ξεκινήσετε την "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε την εντολή Command Prompt Only, πληκτρολογήστε scanreg και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη ενός μηνύματος λάθους που αναφέρει ότι το μητρώο έχει καταστραφεί μετά την εκτέλεση του Scanreg.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
186909 Η "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker) συνεχίζει να εντοπίζει καταστροφή μητρώου
Εάν, μετά τη χρήση της "Εξέτασης Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία, εγκαταστήστε τα Windows 98 σε νέο, κενό φάκελο. Αυτό το βήμα σας βοηθά να εξακριβώσετε εάν το θέμα σχετίζεται με κάποιο υπόλειμμα του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος (όπως μια ρύθμιση παραμέτρων) ή με κάποιο σφάλμα υλικού.

Εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία

Εάν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία, ελέγξτε τη διαδικασία εκκίνησης για να διαπιστώσετε εάν η φόρτωση κάποιων συσκευών γίνεται σωστά:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup).
 3. Δοκιμάστε διάφορες δυνατότητες εκκίνησης. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται διάφορες επιλογές εκκίνησης. Οι επιλογές έχουν την ένδειξη "Εκκίνηση Α", "Εκκίνηση Β", "Εκκίνηση Γ". Για να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή εκκίνησης, κάντε κλικ στα ανάλογα πλαίσια ελέγχου, για να τα επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται κάτω από τον πίνακα, για να προσδιορίσετε την αιτία του θέματος.

  Εκκίνηση Α Εκκίνηση Β Εκκίνηση Γ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys file) Ναι Όχι Ναι
  Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat file) Ναι Όχι Ναι
  Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat)
  (εάν είναι διαθέσιμο) Ναι Ναι Όχι
  Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini file) Όχι Ναι Ναι
  Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini file) Όχι Ναι Ναι
  Για προχωρημένους (Load Startup Group items) Ναι Ναι Όχι

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο Msconfig δεν είναι δυνατό να απενεργοποιήσει ένα αρχείο με την ιδιότητα "μόνο για ανάγνωση", αν και συμπεριφέρεται σαν να έχει αυτήν τη δυνατότητα. Για να προσδιορίσετε αν το εργαλείο Msconfig έχει αντικαταστήσει το αρχείο που προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε με ένα αντίγραφο του αρχείου, στην αρχή του αρχείου πρέπει να εμφανιστεί κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:

  rem
  rem *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***
  rem
  rem This file was created by the System Configuration Utility as
  rem a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual
  rem AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.
  rem

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα Windows 98 δεν ξεκινήσουν κανονικά με κανένα από τα ακόλουθα σενάρια, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας" πιο κάτω σε αυτό το άρθρο.

  Πρώτα δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση Α". Εάν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν γίνει κανονική εκκίνηση των Windows 98, δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση Β". Εάν τα Windows 98 ξεκινήσουν κανονικά με την επιλογή "Εκκίνηση Α", τότε υπάρχει σφάλμα στο αρχείο System.ini ή Win.ini. Για να βρείτε ποια γραμμή του αρχείου System.ini ή Win.ini προκαλεί το σφάλμα:

  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Win.ini.
  • Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Windows.
  • Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου load= και run=.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  Εάν τα Windows 98 ξεκινήσουν κανονικά με την επιλογή "Εκκίνηση Β", τότε υπάρχουν δυσκολίες με ένα πρόγραμμα οδήγησης ή με ένα πρόγραμμα TSR που φορτώνεται από το αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προγράμματα TSR" πιο κάτω σε αυτό το άρθρο.

  Εάν τα Windows 98 δεν ξεκινήσουν κανονικά με τις επιλογές "Εκκίνηση Α" ή "Εκκίνηση Β", δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση Γ". Εάν τα Windows 98 ξεκινήσουν κανονικά με την επιλογή "Εκκίνηση Γ", τότε υπάρχει δυσκολία με ένα πρόγραμμα που εκτελείται κατά την εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του φακέλου "Εκκίνηση" (StartUp)" πιο κάτω σε αυτό το άρθρο.

  Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η κανονική εκκίνηση των Windows 98, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker), για να ελέγξετε αν υπάρχουν αρχεία συστήματος που έχουν καταστραφεί ή αντικατασταθεί. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) του μενού Εργαλεία (Tools). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του "Ελέγχου Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) για την εξαγωγή ενός αρχείου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εργαλείο ελέγχου αρχείων συστήματος" (System File Checker) στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  129605 Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον "Έλεγχο Αρχείων Συστήματος" (System File Checker), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  185836 Περιγραφή του εργαλείου "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (Sfc.exe)
Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά τα Windows 98, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας", στη συνέχεια αυτού του άρθρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του φακέλου "Εκκίνηση" (StartUp)

Το σφάλμα ενδέχεται να προκαλείται από κάποιο πρόγραμμα που εκτελείται κατά την εκκίνηση. Για να διαπιστώσετε ποιο πρόγραμμα προκαλεί το σφάλμα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ σε κάθε πλαίσιο ελέγχου, για να το απενεργοποιήσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί..
Εάν το θέμα επιλυθεί, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο ελέγχου στη λίστα, για να το επιλέξετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί..
Εάν το θέμα επιλυθεί και αυτήν τη φορά, επαναλάβετε τα βήματα 1-3, κάνοντας όμως κλικ στο επόμενο πλαίσιο ελέγχου της λίστας, για να το επιλέξετε. Όταν το σφάλμα εμφανιστεί πάλι, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε φορτώνει ένα πρόγραμμα που εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση των Windows 98. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια.

Ενδέχεται επίσης να υπάρχει κάποιο θέμα με τη φόρτωση ενός προγράμματος TSR στο αρχείο Winstart.bat (εάν το αρχείο Winstart.bat υπάρχει στον υπολογιστή σας). Εάν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat File) στην καρτέλα Γενικά (General) του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να καταργήσετε την επιλογή του, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

Το αρχείο Winstart.bat βρίσκεται συνήθως στο φάκελο Windows και χρησιμοποιείται για τη φόρτωση προγραμμάτων TSR που απαιτούνται μόνο από προγράμματα που βασίζονται στα Windows.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προγράμματα TSR

Το θέμα ενδέχεται να προκαλείται από ένα πρόγραμμα οδήγησης ή από ένα πρόγραμμα TSR που φορτώνεται από το αρχείο Config.sys ή Autoexec.bat. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File), για να καταργήσετε την επιλογή του.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί..
Εάν το θέμα επιλυθεί, το ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης ή TSR φορτώνεται από το αρχείο Autoexec.bat. Εάν το θέμα δεν επιλυθεί, το ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης ή TSR φορτώνεται από το αρχείο Config.sys. Για να εξακριβώσετε ποια γραμμή του αρχείου Autoexec.bat ή Config.sys φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα TSR, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Autoexec.bat ή Config.sys και στη συνέχεια κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου που αντιστοιχούν σε προγράμματα οδήγησης και σε άλλα προγράμματα που δεν είναι απαραίτητα, για να καταργήσετε την επιλογή τους.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί..
Εάν το θέμα επιλυθεί, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Autoexec.bat ή Config.sys, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο ελέγχου της λίστας, για να το επιλέξετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί..
Εάν το θέμα επιλυθεί και αυτήν τη φορά, επαναλάβετε τα βήματα 1-3, κάνοντας όμως κλικ στο επόμενο πλαίσιο ελέγχου της λίστας, για να το επιλέξετε. Όταν το σφάλμα εμφανιστεί πάλι, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα TSR που προκαλεί το σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια.

Εάν το θέμα δεν επιλυθεί, εκτελέστε την "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), καθώς ενδέχεται να υπάρχει κάποιο θέμα με το μητρώο συστήματος. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξέταση Μητρώου (Registry Checker) του μενού Εργαλεία (Tools).

Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας

Το σφάλμα ενδέχεται να προκαλείται από ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows 98. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General) κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο ελέγχου, για να το επιλέξετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κατόπιν πάλι στο κουμπί OK και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν το θέμα δεν επιλυθεί, επαναλάβετε τα βήματα 1-4, κάνοντας όμως κλικ σε διαφορετικό πλαίσιο ελέγχου για να το επιλέξετε στο βήμα 3. Όταν επιλυθεί το θέμα, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε είναι αυτό που το προκαλεί.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
181966 Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, απενεργοποιήστε το IRQ steering του διαύλου PCI των Windows.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής αυτής της διαδικασίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182628 Τρόπος απενεργοποίησης του IRQ Steering για το δίαυλο PCI στα Windows
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να απενεργοποιήσετε συσκευές στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΡυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές των παρακάτω κλάδων:

  • Προσαρμογείς οθόνης (Display adapters)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Πληκτρολόγιο (Keyboard)
  • Ποντίκι (Mouse)
  • Προσαρμογείς δικτύου (Network adapters)
  • Θύρες
  • Υποδοχή PCMCIA (PCMCIA socket)
  • Ελεγκτές SCSI (SCSI controllers)
  • Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video and game controllers)
  Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager):

  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 4. Εάν επιλυθεί το θέμα, ενεργοποιήστε τις συσκευές που απενεργοποιήσατε στο βήμα 3 και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διένεξη συσκευών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργοποιήστε τις συσκευές με την εξής σειρά:

  • Θύρες COM
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Άλλες συσκευές
  Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή και να ελέγξετε για πιθανές διενέξεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε να ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources) και βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στη Λίστα συσκευών σε διένεξη (Conflicting Device List). Σημειώστε ότι η καρτέλα Πόροι (Resources) δεν εμφανίζεται για κάθε συσκευή.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν δεν επιλυθεί το θέμα, εκτελέστε τον "Παράγοντα αυτόματης παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent), για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Για να ξεκινήσετε τον "Παράγοντα αυτόματης παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent)", κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντας αυτόματης παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent) του μενού Εργαλεία (Tools).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του "Παράγοντα αυτόματης παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
186588 Περιγραφή του εργαλείου "Παράγοντας αυτόματης παράκαμψης" (Automatic Skip Driver Agent - Asd.exe)
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο κατεστραμμένο στατικό πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD), ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το μενού Εκκίνηση των Windows (Windows 98 Startup) και, στη συνέχεια, κάντε την επιλογή Step-By-Step Confirmation.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Y μέχρι και την προτροπή Load all Windows drivers? και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο N για όλα τα άλλα. Σημειώστε ότι θα πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με όλα τα στοιχεία, για τα οποία γίνεται προσπάθεια φόρτωσης μετά από αυτό το σημείο. Με αυτήν την ενέργεια αποτρέπεται η φόρτωση των VxD, καθώς και η αντικατάσταση των εσωτερικών VxD των Windows (VxD που είναι ενσωματωμένα στο αρχείο Vmm32.vxd) από τα VxD που βρίσκονται στο φάκελο Windows\System\Vmm32.

Πρόσθετες σημειώσεις

Για πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα υλικού, ανατρέξτε στο αρχείο Hardware.txt στο φάκελο των Windows.

Για επιπλέον βοήθεια όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων, συμβουλευθείτε το αρχείο Bootlog.txt στον κεντρικό φάκελο. Το αρχείο Bootlog.txt αναφέρει την κατάσταση φόρτωσης όλων των προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής και προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας. Εάν δεν γίνει κανονική εκκίνηση των Windows 98, το αρχείο Bootlog.txt αναφέρει το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης που φορτώθηκε με επιτυχία και περιέχει μια καταχώρηση LoadFail για κάθε πρόγραμμα οδήγησης που δεν φορτώθηκε πριν από την εμφάνιση του σφάλματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες καταχωρήσεις LoadFail στο αρχείο Bootlog.txt είναι κανονικές καταχωρήσεις. Για μια λίστα των κανονικών καταχωρήσεων LoadFail στο αρχείο Bootlog.txt, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
127970 Εμφανίζονται αποτυχίες φόρτωσης στο αρχείο Bootlog.txt
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 188867 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια