Πολιτική της Microsoft, όσον αφορά κωδικούς πρόσβασης που έχουν χαθεί ή που δεν είναι έγκυροι

Περίληψη

Σε πολλά από τα προγράμματα που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου, μπορείτε να αποτρέψετε το άνοιγμα ενός αρχείου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, εφαρμόζοντας την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για το αρχείο. Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε το αρχείο, το πρόγραμμα ζητά τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο.

Επίσης, υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες μέσα σε αυτά τα προγράμματα, στις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε κωδικούς πρόσβασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να προστατέψετε με κωδικό πρόσβασης ένα έργο της Επεξεργασίας Visual Basic (Visual Basic Editor), στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office 97 και στην έκδοση Macintosh του Microsoft Office 98.

Αυτό το άρθρο επεξηγεί την πολιτική της Microsoft, όσον αφορά κωδικούς πρόσβασης που έχουν χαθεί ή που δεν είναι έγκυροι.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft έχει προσθέσει προστασία με κωδικούς πρόσβασης στα προγράμματα που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου, ώστε να μπορείτε να εμποδίσετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Για αυτόν το λόγο, εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες, επειδή δεν γνωρίζετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης,

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ MICROSOFT ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ MICROSOFT.
Δεν είναι τεχνικά δυνατό για τους μηχανικούς της Microsoft να παραβιάσουν τον κωδικό πρόσβασης που έχει εφαρμοστεί σε ένα αρχείο ή σε μια δυνατότητα μέσα σε ένα πρόγραμμα της Microsoft. Τα συστήματα προστασίας με κωδικό πρόσβασης που έχουν ενσωματωθεί στα προγράμματα της Microsoft έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να παραβιαστούν. Δεν θα είχε νόημα να συμπεριλαμβάνεται ένα σύστημα προστασίας με κωδικό πρόσβασης το οποίο θα ήταν δυνατό να παραβιαστεί.

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Εάν δεν λειτουργεί ο κωδικός σας πρόσβασης", παρακάτω. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο, οι μηχανικοί της Microsoft δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ωστόσο, ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τεχνικούς παραβίασης κωδικών πρόσβασης άλλου κατασκευαστή.

Σημειώστε ότι καλό θα ήταν να διαβάσετε το υπόλοιπο αυτού του άρθρου για προτάσεις που αφορούν την αποτελεσματική χρήση κωδικών πρόσβασης στο μέλλον.

Εάν ο κωδικός σας πρόσβασης δεν λειτουργείΣε όλα τα προγράμματα που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου, οι κωδικοί πρόσβασης που εφαρμόζονται σε αρχεία κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, όλοι οι παρακάτω κωδικοί πρόσβασης είναι διαφορετικοί μεταξύ τους

hello
Hello
HELLO
επειδή υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων σε κάθε έναν από τους κωδικούς πρόσβασης.

Ένα κοινό θέμα που παρουσιάζεται, όταν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, είναι η εσφαλμένη χρήση πεζών-κεφαλαίων σε ένα ή περισσότερα γράμματα στον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός σας πρόσβασης δεν γίνεται δεκτός, προσπαθήστε να εφαρμόσετε ένα από τα ακόλουθα:
 • Πατήστε το πλήκτρο CAPS LOCK και στη συνέχεια εισαγάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης. Εάν θυμάστε ότι κρατούσατε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, όταν εφαρμόσατε αρχικά τον κωδικό πρόσβασης, φροντίστε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ανάλογα, ακόμα και εάν έχει πατηθεί το πλήκτρο CAPS LOCK.
 • Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν ο κωδικός πρόσβασης "hello" δεν λειτουργεί, προσπαθήστε με το "Hello".
 • Εάν κάποιος άλλος σας έδωσε το αρχείο, επικοινωνήστε με αυτό το πρόσωπο, για να εξακριβώσετε εάν έχει ακόμα τον κωδικό πρόσβασης.
Εάν δεν λειτουργεί καμία από αυτές τις προτάσεις, ίσως χρειάζεται να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
84545 WD: Can't Recover Password-Protected Document If Password Lost

Τεχνικοί παραβίασης κωδικών πρόσβασης άλλου κατασκευαστήΥπάρχουν άλλοι κατασκευαστές που υποστηρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα παραβίασης των κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί σε αρχεία και δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από προγράμματα της Microsoft.


Για νομικούς λόγους, η Microsoft δεν είναι δυνατό να προτείνει ή να εγκρίνει οποιαδήποτε από αυτές τις εταιρείες. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την παραβίαση ενός κωδικού πρόσβασης, μπορείτε, με δική σας ευθύνη, να εντοπίσετε και να επικοινωνήσετε με άλλη εταιρεία, η οποία μπορεί να σας παράσχει τέτοιου είδους βοήθεια.

Προστατευτείτε από τις περιπτώσεις απώλειας κωδικών πρόσβασηςΕάν τελικά μπορέσετε να ανοίξετε το αρχείο, ίσως θελήσετε να εφαρμόσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτάσεις, ώστε να εξασφαλίσετε ότι το ζήτημα δεν θα παρουσιαστεί πάλι:

 • Αλλάξτε τους κωδικούς σας πρόσβασης, ώστε να μπορείτε να τους θυμάστε εύκολα. Για παράδειγμα, ο κωδικός πρόσβασης "ty65dr58geT" είναι δύσκολο να απομνημονευθεί. Ο κωδικός πρόσβασης "Pyramid5" είναι εύκολος στην απομνημόνευση και εξακολουθεί να είναι έγκυρος.
 • Εάν διαθέτετε ένα ασφαλές μέρος, όπως ένα χρηματοκιβώτιο ή μια θυρίδα, ίσως θελήσετε να αποθηκεύσετε εκεί ένα έντυπο αντίγραφο των κωδικών σας πρόσβασης.
 • Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε αντίγραφα των αρχείων σας τα οποία δεν προστατεύονται σε δισκέτα, σε αφαιρούμενο σκληρό δίσκο ή σε άλλη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε το δίσκο σε ασφαλή θέση.

Προτάσεις για τους κωδικούς πρόσβασηςΌταν εφαρμόζετε κωδικούς πρόσβασης σε αρχεία ή σε δυνατότητες που βρίσκονται μέσα στα προγράμματα της Microsoft, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προτάσεις, για να αυξήσετε την ασφάλεια των αρχείων σας:

 • Μην χρησιμοποιείτε λέξεις που βρίσκονται στο λεξικό ως κωδικούς πρόσβασης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερες λέξεις ενωμένες μαζί. Ή, χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό λέξεων και αριθμών. Για παράδειγμα, αντί για τον κωδικό πρόσβασης "dog", χρησιμοποιήστε τους κωδικούς "dogcat" ή "dog5".
 • Μην χρησιμοποιείτε προσωπικές πληροφορίες, όπως τα ονόματα μελών της οικογένειάς σας ή κατοικίδιων, την ημερομηνία γέννησής σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες, ως τμήματα ενός κωδικού πρόσβασης. Επειδή αυτού του είδους οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι κοινόχρηστες, δεν θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε σε έναν κωδικό πρόσβασης, ακόμα και σε συνδυασμό με άλλους χαρακτήρες.
 • Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων στους κωδικούς σας πρόσβασης. Επειδή οι κωδικοί σας πρόσβασης κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων, ενδέχεται να μπορείτε να αποτρέψετε την παραβίαση, σε περίπτωση που κάποιος ακούσει αντί να δει τον κωδικό σας πρόσβασης.
 • Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει συνήθως να έχουν μήκος τουλάχιστον έξι χαρακτήρων.
 • Μην χρησιμοποιείτε προφανείς κωδικούς πρόσβασης, όπως "password", "guest", "user" ή "admin".

Εργαζόμενοι και κωδικοί πρόσβασηςΌταν παρουσιάζεται μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, προκύπτει ένα θέμα:

 • Ένας από τους εργαζόμενους αποχώρησε από την εταιρεία σας. Ο εργαζόμενος αυτός χρησιμοποίησε διάφορα αρχεία, ορισμένα από τα οποία ήταν/είναι προστατευμένα με κωδικούς πρόσβασης. Τώρα, ο εργαζόμενος έχει φύγει και δεν γνωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης για τα αρχεία.

  -ή-
 • Πριν από την αποχώρησή/απόλυσή του από την εταιρεία σας, ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος εφάρμοσε κωδικούς πρόσβασης σε ορισμένα από τα αρχεία σας. Τώρα, δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία και ο εργαζόμενος αρνείται να σας αποκαλύψει τους κωδικούς πρόσβασης.
Εάν παρουσιαστεί ένα από αυτά τα ζητήματα, θυμηθείτε ότι οι μηχανικοί της Microsoft δεν μπορούν να σας βοηθήσουν στην παραβίαση των κωδικών πρόσβασης που έχουν εφαρμοστεί στα αρχεία.

Για να μπορέσετε να αποφύγετε την εμφάνιση αυτών των ζητημάτων:
 • Όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την εταιρεία σας, βεβαιωθείτε ότι είτε καταργούν όλους τους κωδικούς πρόσβασης από τα αρχεία τους ή σας παρέχουν μια πλήρη λίστα με όλους τους κωδικούς τους πρόσβασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε τις σωστές πληροφορίες επικοινωνίας με τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει κάποιος κωδικός πρόσβασης.
 • Για να προστατέψετε τα αρχεία σας από σκόπιμη, κακόβουλη εφαρμογή κωδικών πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων σας. Θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των κρίσιμων αρχείων σε καθημερινή βάση. Για τα υπόλοιπα αρχεία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Εάν αποθηκεύετε τα αρχεία σας σε διακομιστή των Windows NT, μπορείτε να αναστείλετε γρήγορα την πρόσβαση ενός εργαζόμενου στο διακομιστή, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον εν λόγω εργαζόμενο να πραγματοποιήσει περαιτέρω αλλαγές στα αρχεία σας. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την πρόσβαση χρηστών σε αρχεία στα οποία δεν χρειάζεται να έχουν πρόσβαση.

Μία σημείωση όσον αφορά το Microsoft PowerPointΣτο Microsoft PowerPoint, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε κωδικό πρόσβασης σε αρχείο παρουσίασης. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στο Microsoft PowerPoint. Ωστόσο, σε νεώτερες εκδόσεις του Microsoft PowerPoint, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εφαρμογής κωδικού πρόσβασης σε ένα έργο της Visual Basic.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189126 - Τελευταία αναθεώρηση: 20 Φεβ 2009 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια