Τρόπος επικύρωσης βασική σύνδεση IMAP με χρήση του Telnet

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Telnet για να επαληθεύσετε εάν έχετε πρωτόκολλο πρόσβασης μηνυμάτων Internet, έκδοση 4rev1 (IMAP4) τη σύνδεση σε ένα γραμματοκιβώτιο που βρίσκεται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Exchange Server 5.5, το Microsoft Exchange 2000 Server ή το Microsoft Exchange Server 2003.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε σωστή συνδεσιμότητα IMAP4 σε γραμματοκιβώτιο που βρίσκεται στον υπολογιστή του Exchange, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών.

Σημείωση Εκτός από την πρώτη εντολή, πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα αγγλικό ερωτηματικό (?) και ένα κενό διάστημα στην αρχή της κάθε εντολής. Πιέστε το πλήκτρο ENTER, αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή.
 1. Telnet τη διεύθυνση IP του διακομιστή αλληλογραφίας (ανταλλαγή) 143

  Αυτή η εντολή ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας Telnet. Εάν αυτή η εντολή είναι επιτυχημένη, λαμβάνετε την ακόλουθη απόκριση από το διακομιστή:
  +OK Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version x.x.x (F.Q.D.N.) ready 
 2. ? ΣΎΝΔΕΣΗ NTACCOUNT/NTDOMAIN/ΨΕΥΔΏΝΥΜΟ κωδικού ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ

  Αυτή η εντολή ξεκινά την επικοινωνία με σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο. Εάν αυτή η εντολή είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ακόλουθη απάντηση:
  +OK LOGIN completed 
 3. ? ΛΊΣΤΑ "" "*"

  Αυτή η εντολή παρέχει μια λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους.
 4. ? Επιλέξτε το φάκελο (όπου φάκελος είναι ο φάκελος γραμματοκιβωτίου που θέλετε, όπως το φάκελο "Εισερχόμενα" ή διαγραμμένα στοιχεία)

  Αυτή η εντολή επιλέγει την κατάλληλη γραμματοκιβωτίου. Εάν αυτή η εντολή είναι επιτυχημένη, λαμβάνετε μια απόκριση που είναι παρόμοιο με το ακόλουθο, ανάλογα με τον αριθμό των μηνυμάτων που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο:
  * <#> EXISTS
  * <#> RECENT
  * FLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)
  * OK [PERMANENTFLAGS (\Seen \Answered \Flagged \Deleted \Draft)]
  * OK [UNSEEN <#>] Is the first unseen message
  * OK [UIDVALIDITY 73] UIDVALIDITY value.
  ? OK [READ-WRITE] SELECT completed.

 5. ? FETCH αριθμός μηνύματος> όλα (όπου ο αριθμός μηνύματος είναι 1, 2, 3 και ούτω καθεξής)
  ? FETCH αριθμός μηνύματος σώμα (όπου ο αριθμός μηνύματος είναι 1, 2, 3 και ούτω καθεξής)

  Οι εντολές αυτές ανάκτηση συγκεκριμένων μηνυμάτων. Εάν η εντολή είναι επιτυχημένη, λαμβάνετε το μήνυμα που έχετε καθορίσει με μια απόκριση "αριθμός μηνύματος" που είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
  * 1 FETCH (FLAGS ( ) INTERNALDATE "25-JUN-1998 10:57:38 -500"
  RFC822.SIZE 417 ENVELOPE 9"Thu, 25 Jun 1998 10:57:33 -500" "Test"
  (("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))
  (("Administrator" NIL "Administrator" "microsoft.com"))
  (("Administrator" "microsoft".com")) NIL NIL NIL
  "219876E11AFBD111A43F00C04F8FECCA33D4@mail2.dns.microsoft.com"))
  * ? OK FETCH completed.
 6. ? ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗΣ

  Η εντολή αυτή συνδέεται ο χρήστης εκτός της περιόδου λειτουργίας IMAP4 με τον υπολογιστή του Exchange. Εάν αυτή η εντολή είναι επιτυχημένη, λαμβάνετε ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  ? LOGOUT
  * BYE Microsoft Exchange IMAP4rev1 server version 5.5.2654.50 signing off
  ? OK LOGOUT completed.
  Σημείωση Τον αριθμό έκδοσης σε αυτό το μήνυμα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το Exchange service pack που είναι εγκατεστημένο. Το παράδειγμα αυτό θεωρεί ότι εκτελείτε το Exchange 5.5 με Service Pack 4 (SP4) εγκατεστημένο.
Εάν με επιτυχία, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη IMAP4 που συμμορφώνεται με την αίτηση για σχόλια (RFC) 2060 πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στο γραμματοκιβώτιο στον υπολογιστή του Exchange.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189326 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια