Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0E στο 0028:<XXXXXXXX>" (A fatal exception 0E has occurred at 0028:<XXXXXXXX>)

Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.

Για να προβάλετε μια λίστα όλων των υπόλοιπων άρθρων που ισχύουν για τα σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0E στα Windows 98, κάντε κλικ για να προβάλετε την ακόλουθη σύνδεση:
Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε μια λίστα άρθρων σχετικά με τα σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0E στα Windows 98
Για να προβάλετε μια λίστα όλων των υπόλοιπων άρθρων που ισχύουν για τα σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0E στα Windows Me, κάντε κλικ για να προβάλετε την ακόλουθη σύνδεση:
Κάντε κλικ εδώ, για να προβάλετε μια λίστα άρθρων σχετικά με τα σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0E στα Windows Me
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.

Συμπτώματα

Αφού εγκαταστήσετε τα Windows, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση των Windows:
Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0E στο 0028:XXXXXXXX του VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX.

(A Fatal Exception 0E has occured at 0028:XXXXXXXX in VXD SYMEvent(02)+XXXXXXXX.)

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει αν είναι εγκατεστημένη μια παλαιότερη έκδοση ενός προγράμματος της Symantec (όπως το Norton AntiVirus).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών, για να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να κάνετε λήψη ή να ανοίγετε αρχεία από προελεύσεις που δεν εμπιστεύεστε, να επισκέπτεστε τοποθεσίες Web που δεν εμπιστεύεστε ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν είναι απενεργοποιημένο το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129972 Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα σφάλματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" (Edit Registry Data) στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, απενεργοποιήστε το αρχείο Symevnt.386 της Symantec. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να διαγράψετε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, εάν υπάρχει:


  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\SymEvnt
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στο μενού "Παράθυρο" (Window), κάντε κλικ στην επιλογή System.ini.
 4. Στο μενού "Αναζήτηση" (Search), κάντε κλικ στην εντολή "Εύρεση" (Find).
 5. Στο πλαίσιο Εύρεση (Find), πληκτρολογήστε
  symevnt.386 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή της γραμμής που περιέχει το στοιχείο symevnt.386.
 7. Στο μενού "Αρχείο" (File), κάντε κλικ στην εντολή "Αποθήκευση" (Save) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Έξοδος" (Exit) του μενού "Αρχείο" (File).
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 9. Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα Εγκατάστασης, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα της Symantec. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τη Symantec για πρόσθετες πληροφορίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Το αρχείο Symevnt.386 αποτελεί τμήμα του Symantec Event Handler, το οποίο είναι ένα σύνολο αρχείων με τα ονόματα Symevnt.386, Symevnt1.dll και S32evnt1.dll. Αυτά τα αρχεία του Norton παρακολουθούν τις πληροφορίες συστήματος και αναφέρουν αυτές τις πληροφορίες στο Norton AntiVirus και σε άλλα βοηθητικά προγράμματα της Symantec.Το προϊόν άλλου κατασκευαστή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο έχει κατασκευαστεί από προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση των προϊόντων Norton στην τοποθεσία της Symantec στο Web, στη διεύθυνση (στα αγγλικά):
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189655 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια