Η επιλογή DirectDraw ή Direct3D δεν είναι διαθέσιμη

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ένα από τα παιχνίδια που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" (Applies to), ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Η επιλογή Επιτάχυνση 3D (3D Acceleration) δεν είναι διαθέσιμη.
 • Θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι η κάρτα γραφικών που χρησιμοποιείτε δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.
 • Θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι η κάρτα γραφικών σας δεν διαθέτει την επιλογή επιτάχυνσης 3D.
 • Το εργαλείο DirectX Diagnostic (Dxdiag.exe) εμφανίζει το στοιχείο Συνολική μνήμη κατά προσέγγιση (Approx. Total Memory) ως κενό ή Δ/Υ (N/A).
 • Το εργαλείο DirectX Diagnostic (Dxdiag.exe) δείχνει ότι οι επιλογές DirectDraw ή Direct3D δεν είναι διαθέσιμες.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:
 • Ο υπολογιστής σας δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού 3D για την εκτέλεση του παιχνιδιού.
 • Ο προσαρμογέας οθόνης δεν διαθέτει επαρκή μνήμη οθόνης για την εκτέλεση του παιχνιδιού.
 • Η επιτάχυνση DirectDraw είναι απενεργοποιημένη.
 • Χρησιμοποιείτε παλιά προγράμματα οδήγησης για την κάρτα γραφικών σας.
 • Η τελευταία έκδοση του DirectX δεν είναι εγκατεστημένη ή είναι κατεστραμμένη.
 • Ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο δημιουργούν παρεμβολές στο παιχνίδι.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Μέθοδος 1: Ρύθμιση της δυνατότητας "Επιτάχυνση υλικού" (Hardware Acceleration) για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "Πλήρης" (Full)

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το στοιχείο "Ιδιότητες οθόνης". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.
  • Windows 7 ή Windows Vista

   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Έναρξη , πληκτρολογήστε display στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες οθόνης (Display Properties) στη λίστα Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Windows XP ή παλαιότερες εκδόσεις

   Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε desk.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance) ή στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting), μετακινήστε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού (Hardware Acceleration) στην άκρη δεξιά (θέση Πλήρης (Full)).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 5. Αν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Εάν ο υπολογιστής σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για να αντιμετωπίσετε το ζήτημα.

Μέθοδος 2: Ενεργοποίηση DirectDraw ή Direct3D

Για να ενεργοποιήσετε το DirectDraw ή το Direct3D, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που έχετε:
 1. Εκτελέστε το εργαλείο διαγνωστικών για το DirectX (Dxdiag.exe). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Windows 7 ή Windows Vista

   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Έναρξη , πληκτρολογήστε dxdiag στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Windows XP ή παλαιότερες εκδόσεις

   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dxdiag και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Οθόνη (Display), βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές Επιτάχυνση DirectDraw (DirectDraw Acceleration) και Επιτάχυνση Direct3D (Direct3D Acceleration) έχουν επισημανθεί στην περιοχή Επιτάχυνση Direct3D (Direct3D Acceleration).

  Εάν μία από αυτές τις γραμμές εμφανίζει την ένδειξη κατάστασης Απενεργοποιημένη (Disabled), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enable) για αυτήν τη γραμμή.
 3. Εάν, στον υπολογιστή, είναι εγκατεστημένες πολλές κάρτες γραφικών, επαναλάβετε το βήμα 2 για κάθε καρτέλα Οθόνη (Display) του εργαλείου διαγνωστικών για το DirectX.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή (Play), για να προβάλετε αυτήν την επίδειξη πολυμέσων ροής σχετικά με την εκτέλεση του εργαλείου διαγνωστικών για το DirectX.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 3: Λήψη και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του προγράμματος εγκατάστασης χρόνων εκτέλεσης τελικού χρήστη DirectX

Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε την εξής τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης:
Το λογισμικό που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε δεν έχει περάσει τη δοκιμή Windows Logo προς επιβεβαίωση της συμβατότητάς του με αυτήν την έκδοση των Windows. (Γιατί είναι σημαντική αυτή η δοκιμή.)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

822798 Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων ή προγραμμάτων

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 4: Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης οθόνης

Για να δείτε εάν οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης είναι διαθέσιμες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Windows Update της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των προμηθευτών υλικού και λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.


Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 5: Επανεκκίνηση του υπολογιστή με τη διαδικασία καθαρής εκκίνησης

Όταν ξεκινάτε τα Microsoft Windows, συνήθως υπάρχουν κάποια προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα και εκτελούνται στο παρασκήνιο και τα οποία μπορεί να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα εντοπισμού ιών και βοηθητικά προγράμματα συστήματος. Όταν εκτελείτε μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης, αποτρέπετε την αυτόματη εκκίνηση αυτών των προγραμμάτων.

Για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια διαδικασία καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προβάλετε τα βήματα για άλλα λειτουργικά συστήματα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

331796 Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση, για να προσδιορίσετε αν τα προγράμματα παρασκηνίου επηρεάζουν τα παιχνίδια ή τα προγράμματά σας

Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 6: Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του NetMeeting και, στη συνέχεια, τερματισμός του NetMeeting

Το Microsoft Windows NetMeeting απενεργοποιεί το Direct3D όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του NetMeeting (Remote Desktop Sharing - RDS). Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του NetMeeting (Remote Desktop Sharing - RDS), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το NetMeeting.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Κοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Sharing).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση κοινής χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε αυτόν τον υπολογιστή (Enable Remote Desktop Sharing on this computer).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κλείστε το NetMeeting.
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 7: Απενεργοποίηση της δυνατότητας "Ενεργοποίηση συνδυασμού εγγραφής" στα Microsoft Windows XP

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Ενεργοποίηση συνδυασμού εγγραφής", ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
 2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση συνδυασμού εγγραφής(Enable Write Combining).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στην περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, αλλά, στο βήμα 4, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συνδυασμού εγγραφής (Enable Write Combining).
Ξεκινήστε το παιχνίδι. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, μεταβείτε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 8: Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη στα Windows XP

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη σε υπολογιστή με Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το εργαλείο "Διαχείριση υπολογιστή". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε:
  • Windows 7 ή Windows Vista
   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Έναρξη , πληκτρολογήστε compmgmt.msc στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Windows XP ή παλαιότερες εκδόσεις

   Για να ανοίξετε το εργαλείο "Διαχείριση υπολογιστή" στα Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), επιλέξτε Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε compmgmt.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups), κάντε δεξιό κλικ στην εντολή Χρήστες (Users), και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Νέος χρήστης (New User).
 3. Στο πεδίο Όνομα χρήστη (User name), πληκτρολογήστε UserName.
 4. Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης (Password) και στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού (Confirm password) πληκτρολογήστε UserPassword, και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create).

  Σημαντικό Οι κωδικοί πρόσβασης κάνουν διάκριση πεζών–κεφαλαίων. Για παράδειγμα, τα στοιχεία MyPassword και mypassword αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης.
 5. Κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό χρήστη που δημιουργήσατε πρόσφατα και κάντε κλικ στην καρτέλα Member Of και κατόπιν κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε το χρήστη σε κατάλληλη ομάδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Ορισμένα παιχνίδια απαιτούν την εκτέλεση ενός λογαριασμού στη ομάδα Administrators.

Επόμενα βήματα

Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφθείτε την τοποθεσία υπηρεσιών υποστήριξης πελατών της Microsoft στο Web για να βρείτε άλλες λύσεις. Αυτή η τοποθεσία Web παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Microsoft Community (http://answers.microsoft.com/el-gr/windows): Επικοινωνήστε με συναδέλφους και με τους πιο αξιόλογους επαγγελματίες της Microsoft (MVP).
 • Κέντρα λύσεων (http://support.microsoft.com/gp/hublist/el#tab0): Δείτε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) για κάθε προϊόν και τα σημαντικότερα θέματα υποστήριξης.
 • Γνωσιακή βάση με δυνατότητα αναζήτησης (http://support.microsoft.com/search/?adv=1?ln=el): Αναζητήστε πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και εργαλεία βοήθειας για τα προϊόντα της Microsoft.
 • Άλλες επιλογές υποστήριξης (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): Χρησιμοποιήστε το Web για να υποβάλλετε ένα ερώτημα, να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών της Microsoft ή να κάνετε κάποια σχόλια.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 191660 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια