Τρόπος εφαρμογής των ρυθμίσεων πολιτικής συστήματος (System Policy) στον Terminal Server

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος των Microsoft Windows NT εφαρμόζονται όταν ένας χρήστης ή λογαριασμός υπολογιστή είναι μέλος του τομέα των Windows NT. Συγκριτικά, οι ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας εφαρμόζονται όταν ένας χρήστης ή λογαριασμός υπολογιστή είναι μέλος ενός τομέα μιας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Με τον Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, ίσως θελήσετε να εφαρμόσετε πολιτικές συστήματος για να επηρεάσετε τους χρήστες, οι οποίοι συνδέονται με τον Terminal Server μέσω της κονσόλας ή μέσω του υπολογιστή-πελάτη του Terminal Server.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν εφαρμόζονται σε υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional ή Microsoft Windows Server 2003 κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των παραμέτρων υπολογιστών-πελατών που λειτουργούν με Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) και Microsoft Windows 98. Ωστόσο, σε ένα δίκτυο με Windows 2000 ή Windows Server 2003, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας για να ρυθμίσετε και να ελέγξετε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 2000, Windows XP Professional ή Windows Server 2003. Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος διαφέρουν από τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας των Windows 2000, δεδομένου ότι αντικαθιστούν ρυθμίσεις μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη με μόνιμες αλλαγές. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "tattooing."

Περισσότερες πληροφορίες


Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος για υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Windows 2000, Windows XP Professional ή Windows Server 2003, εξετάστε τις οδηγίες που ακολουθούν:
 • Οι υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Windows 2000, Windows XP Professional ή Windows Server 2003 παραβλέπουν τις ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος που είναι τοποθετημένες στο κοινόχρηστο στοιχείο Netlogon ενός ελεγκτή τομέα με Windows 2000 ή Windows Server 2003. Στη θέση τους, εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας.
 • Οι υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 2000, Windows XP Professional ή Windows Server 2003 και είναι συνδεδεμένοι με έναν τομέα Windows NT 4.0, εφαρμόζουν ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος από το κοινόχρηστο στοιχείο Netlogon ενός ελεγκτή τομέα με Windows 4.0.
 • Οι υπολογιστές-πελάτες με Windows NT 4.0 εφαρμόζουν ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος που είναι τοποθετημένες στο κοινόχρηστο στοιχείο Netlogon ενός ελεγκτή τομέα που λειτουργεί με Windows 2000, Windows Server 2003 ή Windows NT 4.0.
Όταν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος για υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Windows 4.0 (ή Windows 95 ή Windows 98), εξετάστε τις οδηγίες που ακολουθούν:
 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος εφαρμόζονται σε τομείς.
 • Ο έλεγχος των ρυθμίσεων πολιτικής συστήματος είναι επίσης δυνατό να γίνει μέσω της συμμετοχής του χρήστη σε ομάδες ασφαλείας.
 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος δεν είναι ασφαλείς.
 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος συνεχίζουν να βρίσκονται στα προφίλ χρηστών (αυτό ορισμένες φορές αναφέρεται ως "διάστιξη" (tattooing) του μητρώου), όπως εξηγήθηκε νωρίτερα σε αυτό το άρθρο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον ορισμό μιας ρύθμισης μητρώου χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση πολιτικής συστήματος των Windows NT 4.0, η ρύθμιση παραμένει μέχρι να αντιστραφεί η συγκεκριμένη πολιτική ή μέχρι να γίνει επεξεργασία του μητρώου από το χρήστη.
 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος περιορίζονται στο κλείδωμα της επιφάνειας εργασίας.


Για να υλοποιήσετε μια ρύθμιση πολιτικής συστήματος, με σκοπό να επηρεάσετε όλους τους χρήστες του Terminal Server, οι οποίοι συνδέονται στην κονσόλα ή μέσω του υπολογιστή-πελάτη του Terminal Server, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τη "Διαμόρφωση πολιτικής συστήματος" (System Policy Editor) (Poledit.exe) και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές για την πολιτική σας.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο της πολιτικής στο σκληρό σας δίσκο. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το αρχείο ως C:\Ntconfig.pol.
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα μητρώου (Open Registry).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικός υπολογιστής (Local Computer), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δίκτυο (Network), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πολιτικών συστήματος (System Policies Update) και, τέλος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομακρυσμένη ενημέρωση (Remote Update).
 5. Στο πλαίσιο Λειτουργία ενημέρωσης (Update Mode), κάντε κλικ στην επιλογή Μη αυτόματη (Manual) (χρήση συγκεκριμένης διαδρομής) (use the specific path), πληκτρολογήστε μια διαδρομή στο παράθυρο διαλόγου Διαδρομή για μη αυτόματη ενημέρωση (Path for Manual Update) (για παράδειγμα, πληκτρολογήστε
  c:\ntconfig.pol).

  Σημειώσεις
  • Μπορείτε να ονομάσετε το αρχείο πολιτικής όπως θέλετε.
  • Για να εμφανίσετε ένα μήνυμα λάθους, εάν το αρχείο πολιτικής δεν εντοπίζεται όταν ξεκινούν τα Windows NT, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος (Display Error Message).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Αποθηκεύστε την πολιτική στη διαδρομή που έχετε καθορίσει στο βήμα 5 και, στη συνέχεια, τερματίστε τον "Επεξεργαστή πολιτικής" (Policy Editor).
 8. Ξεκινήστε πάλι τα Windows NT για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στην πολιτική.
Συμβουλή Κάθε χρήστης ή λογαριασμός υπολογιστή που συνδέεται, αφού εφαρμοστεί η πολιτική υπόκειται στην πολιτική. Επομένως, είναι καλή ιδέα να μην επεξεργαστείτε τον προεπιλεγμένο χρήστη ή λογαριασμό υπολογιστή μέχρι να εξοικειωθείτε με τις ρυθμίσεις πολιτικής συστήματος. Δημιουργήστε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό χρήστη/ομάδας στην επιλογή "User Manager" και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια συγκεκριμένη πολιτική για αυτόν το χρήστη/ομάδα στη "Διαμόρφωση πολιτικής συστήματος" (System Policy Editor). Αφού εξακριβώσετε ότι η πολιτική λειτουργεί σωστά, μπορείτε να μεταφέρετε την πολιτική στο περιβάλλον παραγωγής.

Οι ρυθμίσεις αυτής της διαδικασίας τροποποιούν την ακόλουθη διαδρομή στο μητρώο:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update

Απομακρυσμένη ενημέρωση (Remote Update):
Κατηγορία: Δίκτυο (Network)
Υποκατηγορία: Ενημέρωση πολιτικών συστήματος (System Policies update)
Επιλογή: Απομακρυσμένη ενημέρωση (Remote Update)

Περιγραφή: Ελέγχει τον τρόπο που εφαρμόζονται οι πολιτικές σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT 4.0. Με τη λειτουργία ενημέρωσης (Update Mode) να έχει οριστεί στο 1 (Αυτόματη, η προεπιλεγμένη), τα Windows NT πραγματοποιούν μια σύνδεση με το κοινόχρηστο στοιχείο Netlogon της επικύρωσης του ελεγκτή τομέα στο περιβάλλον χρήστη και, στη συνέχεια, ελέγχουν την ύπαρξη του αρχείου πολιτικής NTconfig.pol. Με τη λειτουργία ενημέρωσης (Update Mode) να έχει οριστεί στο 2 (Μη αυτόματη) (Manual), τα Windows NT διαβάζουν τη συμβολοσειρά που καθορίστηκε στην τιμή NetworkPath και, στη συνέχεια, ελέγχουν στη διαδρομή εκείνη για την ύπαρξη του αρχείου πολιτικής (σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα του αρχείου πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή NetworkPath). Με τη λειτουργία ενημέρωσης (Update Mode) να έχει οριστεί στο 0 (Απενεργοποιημένη), δεν έχει γίνει λήψη κάποιου αρχείου πολιτικής από κάποιο σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζεται.

Κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update
Καταχώρηση μητρώουΤύποςΤιμές και περιγραφές
Λειτουργία-ενημέρωσης (UpdateMode)REG_DWORDOff = 0, Automatic=1; Manual=2
Διαδρομή_δικτύου (NetworkPath)REG_SZΚείμενο διαδρομής UNC για μη αυτόματη ενημέρωση
VerboseREG_DWORD Display error messages Off = 0 or value not present; On = 1
Εξισορρόπηση_φορτίου (Load Balance)REG_DWORD Off = 0 or value not present; On = 1
Σημείωση Η καταχώρηση μητρώου UpdateMode εφαρμόζεται μόνο για την πολιτική των Windows NT 4.0. Για μέλη του συμπλέγματος δομών μιας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, η καταχώρηση μητρώου UpdateMode παραβλέπεται και, στη θέση της, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας (Group Policy) που ρυθμίζονται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για να επιτύχετε ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που δημιουργείται από τη χρήση της καταχώρησης UpdateMode, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πολιτική GPO Loopback.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πολιτικής GPO Loopback, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260370 Τρόπος εφαρμογής αντικειμένων πολιτικής ομάδας (Group Policy) σε διακομιστές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Terminal Services

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ρυθμίσεων πολιτικής συστήματος (System Policy) στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318753 Τρόπος δημιουργίας μια ρύθμισης πολιτικής συστήματος στα Windows 2000

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192794 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια