Δεν εκτυπώνεται το σύμβολο του Ευρώ

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό που σας ενδιαφέρει, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:

Συμπτώματα

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο που περιέχει το σύμβολο του Ευρώ, ενδέχεται να μην εκτυπωθεί το σύμβολο του Ευρώ.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει για κάποιον από τους ακόλουθους δύο λόγους:

 • Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση του συμβόλου του Ευρώ δεν είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή που εκτυπώνει το έγγραφο.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή υποκαθιστά μια γραμματοσειρά που δεν υποστηρίζει το σύμβολο του Ευρώ.
Αυτό το ζήτημα έχει παρατηρηθεί με τους ακόλουθους εκτυπωτές και προγράμματα οδήγησης:

 • Hewlett-Packard LaserJet 4, 5, and 6, με χρήση Printer Control Language (PCL)
 • Hewlett-Packard LaserJet 4, 5 και 6, με χρήση PostScript (PS)
 • Lexmark Optra C PS

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του θέματος, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Μορφοποίηση του συμβόλου του Ευρώ έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί μια κοινή γραμματοσειρά TrueTypeΜορφοποιήστε το σύμβολο του Ευρώ εφαρμόζοντας μια κοινή γραμματοσειρά TrueType που να περιέχει το σύμβολο του Ευρώ (όπως οι γραμματοσειρές Arial, Courier New ή Times New Roman).

Ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί γραμματοσειρές TrueType 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που θέλετε να τροποποιήσετε, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρές (Fonts).
 3. Κάντε κλικ σε μια διαφορετική επιλογή γραμματοσειράς TrueType.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το παράθυρο Εκτυπωτές (Printers). Κάντε έλεγχο, για να διαπιστώσετε εάν έχει επιλυθεί το θέμα. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επαναλάβετε τα βήματα 1-4 και κάντε μια διαφορετική επιλογή γραμματοσειράς στο βήμα 3.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές TrueType των Windows 98 περιέχουν το σύμβολο του Ευρώ: Arial, Courier New, Tahoma και Times New Roman.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο του Ευρώ, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+0128 (χρησιμοποιήστε το αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου).
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πίνακας χαρακτήρων" (Character Map) της Microsoft (Charmap.Exe). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Πίνακας χαρακτήρων" (Character Map), κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα Ευρετήριο (Index), πληκτρολογήστε πίνακας χαρακτήρων (character) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο θέμα Πίνακας χαρακτήρων (Character Map). Σημειώστε ότι το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων (Character Map) δηλώνει εσφαλμένα ότι ο συνδυασμός των πλήκτρων CTRL+2 αντιστοιχεί στο σύμβολο του Ευρώ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 195041 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Αυγ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια