Τρόπος διάθεσης ιστοσελίδων για προβολή χωρίς σύνδεση

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαθέσετε τις ιστοσελίδες για προβολή χωρίς σύνδεση με τη χρήση του Internet Explorer 5. Όταν κάνετε μια ιστοσελίδα διαθέσιμη χωρίς σύνδεση, μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενό της, όταν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζονται τα εξής θέματα:
 • Διάθεση ιστοσελίδας για προβολή χωρίς σύνδεση
 • Απενεργοποίηση προβολής χωρίς σύνδεση για μια ιστοσελίδα
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων προβολής χωρίς σύνδεση
 • Επιλογές προβολής χωρίς σύνδεση
 • Προβολή ιστοσελίδων χωρίς σύνδεση στο Internet
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές τοποθεσίες Web χρησιμοποιούν κεφαλίδες HTTP ή ετικέτες META μέσα στο ίδιο το έγγραφο HTML (Hypertext Markup Language) ή ASP (Active Server Pages), ώστε να μην αποθηκευτούν τα περιεχόμενά τους στη μνήμη cache του δίσκου σας (Temporary Internet Files). Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιλογές
Διαθέσιμο για εργασία χωρίς σύνδεση (Make available offline) και Συγχρονισμός (Synchronize) μπορεί να φαίνονται ότι λειτουργούν, αλλά το περιεχόμενο της τοποθεσίας Web δεν είναι αποθηκευμένο στη μνήμη cache του δίσκου. Συνεπώς, η τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη για προβολή χωρίς σύνδεση. Για παράδειγμα, αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση (Make available offline) και μετά συγχρονίσετε τα εισερχόμενα του Hotmail, δεν μπορείτε να προβάλετε τα εισερχόμενα του Hotmail χωρίς σύνδεση.

Περισσότερες πληροφορίες

Διάθεση ιστοσελίδας για προβολή χωρίς σύνδεσηΓια να προσθέσετε την ιστοσελίδα που προβάλετε τη συγκεκριμένη στιγμή στη λίστα "Αγαπημένα" (Favorites) και μετά να την ορίσετε ως διαθέσιμη για προβολή χωρίς σύνδεση, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες στον Internet Explorer:
 1. Στο μενού "Αγαπημένα" (Favorites), κάντε κλικ στην εντολή "Προσθήκη στα Αγαπημένα" (Add To Favorites).
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση" (Make Available Offline) για να το επιλέξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
Για να διαθέσετε μια αγαπημένη ιστοσελίδα για προβολή χωρίς σύνδεση, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στον Internet Explorer:

 1. Στο μενού "Αγαπημένα" (Favorites), κάντε κλικ στην εντολή "Οργάνωση των Αγαπημένων" (Add To Favorites).
 2. Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα που θέλετε να είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση.
 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση" (Make Available Offline) για να το επιλέξετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close).

Απενεργοποίηση προβολής χωρίς σύνδεση για μια ιστοσελίδαΓια να απενεργοποιήσετε την προβολή μιας ιστοσελίδας χωρίς σύνδεση, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα στον Internet Explorer:
 1. Στο μενού "Αγαπημένα" (Favorites), κάντε κλικ στην εντολή "Οργάνωση των Αγαπημένων" (Add To Favorites).
 2. Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Διαθέσιμο χωρίς σύνδεση" (Make Available Offline) για να καταργήσετε την επιλογή του και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close).

Προσαρμογή ρυθμίσεων για προβολή χωρίς σύνδεσηΓια μια νέα ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση:

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές για μια ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση. Αφού διαθέσετε την ιστοσελίδα σας για προβολή χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογή" (Customize) στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη στα Αγαπημένα" (Add Favorite) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Για μια υπάρχουσα ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή "Οργάνωση των Αγαπημένων" (Organize Favorites) στο μενού "Αγαπημένα" (Favorites).
 2. Κάντε κλικ στην ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties).
 3. Καθορίστε τις ρυθμίσεις που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".

Προσαρμογή ρυθμίσεων για προβολή χωρίς σύνδεσηΓια μια νέα ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση:

Αφού διαθέσετε την ιστοσελίδα σας για προβολή χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσαρμογή" (Customize) στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη στα Αγαπημένα" (Add Favorite) για να ενεργοποιήσετε τον "Οδηγό αγαπημένων χωρίς σύνδεση" (Offline Favorite Wizard). Ο "Οδηγός αγαπημένων χωρίς σύνδεση" (Offline Favorite Wizard) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των παρακάτω ρυθμίσεων:

 • Μπορείτε να διαθέσετε για προβολή χωρίς σύνδεση άλλες ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με την επιλεγμένη ιστοσελίδα. Αν έχετε περιορισμένο χώρο στον σκληρό δίσκο ή θέλετε να μειώσετε το χρόνο συγχρονισμού, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).
 • Μπορείτε να προγραμματίσετε το συγχρονισμό ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Η επιλογή "Μόνο μέσω της εντολής "Συγχρονισμός" του μενού "Εργαλεία"" (Only when I choose synchronize from the Tools menu) σας επιτρέπει να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ιστοσελίδες σας.
  • Η επιλογή "Μέσω της δημιουργίας ενός νέου χρονοδιαγράμματος" (I would like to create a new schedule) σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα χρόνο συγχρονισμού με βάση τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να προγραμματίσετε ένα μοναδικό όνομα ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίσετε εύκολα.
  • Η επιλογή "Μέσω του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος" (Use This Existing Schedule) σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κάποιο από τα προσαρμοσμένα χρονοδιαγράμματα που είχαν δημιουργηθεί νωρίτερα.
  • Η επιλογή "Η τοποθεσία αυτή απαιτεί κωδικό πρόσβασης" (Does this site require a password?) σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για την ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση, αν απαιτείται. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται αυτόματα, όταν ο Internet Explorer συγχρονίζει την ιστοσελίδα.
Για μια υπάρχουσα ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση: Για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στην εντολή "Οργάνωση των Αγαπημένων" (Organize Favorites) στο μενού "Αγαπημένα", κάντε κλικ στην ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση που θέλετε να τροποποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties). Μπορείτε να καθορίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Καρτέλα "Χρονοδιάγραμμα" (Schedule):

  • Η επιλογή "Μόνο μέσω της εντολής "Συγχρονισμός" του μενού "Εργαλεία"" (Only when I choose synchronize from the Tools menu) σας επιτρέπει να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις ιστοσελίδες σας.
  • Η επιλογή "Με χρήση των ακόλουθων χρονοδιαγραμμάτων" (Using the following schedule(s)) σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα προεπιλεγμένο χρονοδιάγραμμα.
   Το κουμπί "Προσθήκη" (Add) σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα χρόνο συγχρονισμού και να δώσετε ένα μοναδικό όνομα στο χρονοδιάγραμμα.
  • Το κουμπί "Κατάργηση" (Remove) σας επιτρέπει να καταργήσετε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα.
  • Το κουμπί "Επεξεργασία" (Edit) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

   • Καρτέλα "Στοιχεία συγχρονισμού" (Synchronization Items): Μπορείτε να καθορίσετε τη σύνδεση δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε για το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις ιστοσελίδες χωρίς σύνδεση που θα συγχρονίσετε με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ο Internet Explorer μπορεί επίσης να συνδεθεί αυτόματα με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για το συγχρονισμό των ιστοσελίδων σας.
   • Καρτέλα "Χρονοδιάγραμμα" (Schedule): Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις χρόνου για το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα και να κάνετε επιλογές χρονοδιαγράμματος για προχωρημένους, όπως ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και το ρυθμό επανάληψης της εργασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε, να προγραμματίσετε και να καταργήσετε πολλά χρονοδιαγράμματα.
   • Καρτέλα "Ρυθμίσεις" (Settings): Μπορείτε να καθορίσετε τι θα κάνετε με μια εργασία όταν ολοκληρωθεί, αν ο υπολογιστής πρέπει να είναι σε κατάσταση αδράνειας όταν ξεκινήσει η εργασία, καθώς και ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες εργασίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο" (Index), πληκτρολογήστε
  προγραμματισμένες εργασίες (scheduled tasks) και μετά κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Επισκόπηση (Overview).
 • Καρτέλα "Λήψη" (Download):

  • Η επιλογή "Λήψη σελίδων μέχρι <nn> επίπεδα συνδέσεων από αυτήν τη σελίδα" (Download pages <nn> links deep from this page) σας επιτρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των επιπέδων συνδέσεων από τα οποία θα πρέπει να γίνει λήψη ιστοσελίδων για χρήση χωρίς σύνδεση από τον Internet Explorer. Μπορείτε να επιλέξετε να ακολουθήσετε συνδέσεις έξω από την τοποθεσία Web της σελίδας και να περιορίσετε το χώρο στον σκληρό δίσκο που έχει εκχωρηθεί στην ιστοσελίδα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο περιεχομένων προς λήψη ή απόρριψη από τις ιστοσελίδες σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced).
  • Το πλαίσιο ελέγχου "Όταν αλλάξει αυτή η σελίδα, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε" (When this page changes, send e-mail to) επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, όταν αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς σύνδεση.
  • Αν για την τοποθεσία απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση" (Logon), για να καθορίσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Προβολή ιστοσελίδων χωρίς σύνδεση στο InternetΓια να προβάλετε τις ιστοσελίδες σας χωρίς σύνδεση, εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

 1. Πριν να αποσυνδεθείτε από το Internet, κάντε κλικ στην εντολή "Συγχρονισμός" (Synchronize) στο μενού "Εργαλεία" (Tools).
 2. Όταν θέλετε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στην εντολή "Εργασία χωρίς σύνδεση" (Work Offline) στο μενού "Αρχείο" (File), για να προστεθεί ένα σημάδι ελέγχου.
 3. Στη λίστα αγαπημένων, κάντε κλικ στην ιστοσελίδα χωρίς σύνδεση που θέλετε να προβάλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση, ο Internet Explorer ξεκινά πάντα χωρίς σύνδεση μέχρι να κάνετε κλικ στην εντολή "Εργασία χωρίς σύνδεση" (Work Offline) του μενού "Αρχείο" (File) για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
234067 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αποτροπή της προσωρινής αποθήκευσης στον Internet Explorer
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 196646 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Δεκ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια