ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 ΓΙΑ MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 ΚΑΙ WINDOWS SERVER 2008 R2

Η Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες της) παρέχει άδεια χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα σε εσάς. Εάν έχετε άδεια χρήσης του λογισμικού Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ή Windows Server 2008 R2 (για το οποίο ισχύει το παρόν συμπλήρωμα) (το "λογισμικό"), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπλήρωμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εάν δεν έχετε άδεια χρήσης για το λογισμικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπλήρωμα μαζί με κάθε αντίγραφο με νόμιμη άδεια χρήσης του λογισμικού.

Οι ακόλουθοι όροι άδειας χρήσης περιγράφουν πρόσθετους όρους χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα. Οι παρόντες όροι και οι όροι της άδειας χρήσης του λογισμικού ισχύουν για τη χρήση αυτού του συμπληρώματος. Σε περίπτωση διένεξης, ισχύουν αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το παρόν συμπλήρωμα, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε αυτό το συμπλήρωμα.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Η Microsoft παρέχει μαζί με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.
  • Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer 9, συνδέονται με συστήματα υπολογιστή της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λαμβάνετε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, συναινείτε στη μετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας.
  • Πληροφορίες υπολογιστή. Οι ακόλουθες δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να διαθέσει σε εσάς τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.
   • Επιταχυντές. Όταν κάνετε κλικ σε ή μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν επιταχυντή στον Internet Explorer, οποιοδήποτε από τα εξής ενδέχεται να αποσταλούν στην υπηρεσία παροχής:

    • ο τίτλος και η πλήρης διεύθυνση web ή η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας,
    • οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, καθώς και
    • οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε επιλέξει.

    Αν χρησιμοποιείτε έναν επιταχυντή που παρέχεται από τη Microsoft, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται υπόκειται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Αυτή η δήλωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Εάν χρησιμοποιείτε έναν επιταχυντή που παρέχεται από τρίτο, η χρήση των πληροφοριών που αποστέλλονται θα υπόκειται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του τρίτου.

   • Ενημέρωση υπηρεσίας παροχής αναζήτησης. Μετά την εγκατάσταση, το λογισμικό θα πραγματοποιήσει λήψη μιας ενημέρωσης στα δεδομένα του υπολογιστή σας σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής αναζήτησης. Αυτή η ενημέρωση αναβαθμίζει τις υπηρεσίες παροχής σας με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες, όπως νέα εικονίδια ή προτάσεις αναζήτησης. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται μία φορά, αλλά το λογισμικό θα επιχειρεί να εκτελέσει την ενημέρωση πολλές φορές αν η λήψη της δεν είναι επιτυχής. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Χρήση Πληροφοριών. Ενδέχεται να γίνει χρήση των πληροφοριών υπολογιστή για τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία σε τρίτους, όπως, για παράδειγμα, προμηθευτές υλικού και λογισμικού. Αυτοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft.
  • Κατάχρηση υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να τις βλάψει ή να εμποδίσει τη χρήση αυτών από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με κανέναν τρόπο.
 2. Συμπληρωματικές πληροφορίες προστασίας απορρήτου στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης. Η Microsoft παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό το λογισμικό.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 19999 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια