Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση στους απλούς τόμους αν συμβεί διακοπή ρεύματος λίγο μετά τη δημιουργία τους

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο. Στα Windows 7, δημιουργείτε έναν νέο απλό τόμο στη Διαχείριση δίσκων ή με το DiskPart.exe σε έναν μη αφαιρούμενο δίσκο. Αν συμβεί διακοπή ρεύματος λίγα λεπτά μετά τη δημιουργία του τόμου, μπορεί ο τόμος που δημιουργήσατε πριν τη διακοπή να μην είναι προσβάσιμος και να μην του έχει αντιστοιχιστεί κάποιο γράμμα μονάδας δίσκου μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στο σύστημα.

Επιπλέον, στη "Διαχείριση δίσκων", ο τόμος μπορεί να μην έχει κάποια κατάσταση (για παράδειγμα, "Σε καλή κατάσταση") ή να μην έχει καταγραφεί ο τύπος του συστήματος αρχείου. Αν επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον τόμο στη "Διαχείριση δίσκων", μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Η ολοκλήρωση της λειτουργίας απέτυχε επειδή η προβολή της κονσόλας Διαχείρισης δίσκων δεν είναι ενημερωμένη. Ανανεώστε την προβολή μέσω της εργασίας ανανέωσης. Αν το πρόβλημα παραμένει, κλείστε την Κονσόλα διαχείρισης δίσκων και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της Διαχείρισης δίσκων ή του υπολογιστή.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή τα στοιχεία διαμόρφωσης παραμέτρων για τον νέο τόμο δεν είχαν γραφτεί στον δίσκο πριν συμβεί η διακοπή ρεύματος.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτόματα, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στο παράθυρο διαλόγουΛήψη αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".

Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50651Σημείωση Ενδέχεται αυτός ο οδηγός να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.


Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Εάν αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", εγκαταστήστε ξανά τον τόμο για να το επιλύσετε. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε ξανά τον τόμο.

  1. Ανοίξτε τη "Διαχείριση συσκευών". Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη "Διαχείριση συσκευών", πληκτρολογώντας "Διαχείριση συσκευών" ή "devmgmt.msc" στο πλαίσιο "Έναρξη αναζήτησης".
  2. Μόλις ανοίξτε τη "Διαχείριση συσκευών", κάντε κλικ στην επιλογή "Τόμοι αποθήκευσης" για να αναπτύξετε το τμήμα "Τόμοι αποθήκευσης " του δέντρου της συσκευής.
  3. Στην ενότητα "Τόμοι αποθήκευσης", θα δείτε έναν τόμο με τίτλο "Άγνωστη συσκευή". Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και επιλέξτε "Κατάργηση εγκατάστασης". Όταν σας ζητηθεί επιβεβαίωση, επιλέξτε OK.
  4. Επανεκκινήστε το σύστημα, εάν σας ζητηθεί. Ο τόμος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του συστήματος. Αν δεν σας ζητηθεί επανεκκίνηση του συστήματος, κάντε δεξιό κλικ στη "Διαχείριση συσκευών" και επιλέξτε "Σάρωση για αλλαγές υλικού." Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση και η εγκατάσταση του τόμου, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τόμο.

Σημείωση:Αν συμβεί διακοπή ρεύματος λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δημιουργία του τόμου, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τον τόμο εφόσον έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα. Εάν συμβεί αυτό, η ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος αρχείων δεν είχε εγγραφεί πριν συμβεί η διακοπή ρεύματος. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε ή να δημιουργήσετε ξανά τον τόμο.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Microsoft Internal Support Information

Αριθμός σφάλματος προϊόντος: Windows 7 678904 - η εγκατάσταση συσκευής που δεν ολοκληρώθηκε λόγω διακοπής ρεύματος δεν μπορεί να ανακτηθεί
Author ID (email alias): dougiman
Writer ID(email alias):dougiman
Tech Review ID (email alias):aamelt
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes/No
Confirm Article released for Publishing: Yes/No
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2001877 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια