Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας: 9 Μαΐου 2017


Πίνακες ανάπτυξης των Microsoft Windows

Τα Windows Server 2008 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Ονόματα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008:

Windows6.0-KB3078601-x86.msu
Windows6.0-KB4018196-x86.msu
Windows6.0-KB4018466-x86.msu
Windows6.0-KB4018556-x86.msu
Windows6.0-KB4018821-x86.msu
Windows6.0-KB4018885-x86.msu
Windows6.0-KB4018927-x86.msu
Windows6.0-KB4019149-x86.msu
Windows6.0-KB4019204-x86.msu
Windows6.0-KB4019206-x86.msu

 

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x64:

Windows6.0-KB4018196-x64.msu
Windows6.0-KB4018466-x64.msu
Windows6.0-KB4018556-x64.msu
Windows6.0-KB4018821-x64.msu
Windows6.0-KB4018885-x64.msu
Windows6.0-KB4018927-x64.msu
Windows6.0-KB4019149-x64.msu
Windows6.0-KB4019204-x64.msu
Windows6.0-KB4019206-x64.msu

 

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε Itanium:

Windows6.0-KB4018466-ia64.msu
Windows6.0-KB4018556-ia64.msu
Windows6.0-KB4018821-ia64.msu
Windows6.0-KB4018885-ia64.msu
Windows6.0-KB4018927-ia64.msu
Windows6.0-KB4019149-ia64.msu
Windows6.0-KB4019204-ia64.msu
Windows6.0-KB4019206-ia64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 934307

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Πληροφορίες κατάργησης

WUSA.exe δεν υποστηρίζει την απεγκατάσταση ενημερώσεων. Για να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ασφαλείας. Κάτω από το Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3078601 του
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018196
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018466
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018556
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018821
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018885
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018927
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019149
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019204
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019206

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση.

Πίνακες ανάπτυξης του Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 και Internet Explorer 11 εγκατεστημένα στα Windows (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Ονόματα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για Internet Explorer 9 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4018271-x86.msu

 

Για Internet Explorer 10 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4018271-x86.msu

 

Για τον Internet Explorer 11 στα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x86.msu

 

Για Internet Explorer 11 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 8.1:
Windows8.1-KB4018271-x86.msu

 

Για Internet Explorer 11 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

 

Για τον Internet Explorer 11 στα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

Για τον Internet Explorer 11 στον Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4018271-x64.msu

 

Για Internet Explorer 11 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows 8.1 που βασίζεται σε x64:
Windows8.1-KB4018271-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 934307

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Πληροφορίες κατάργησης

WUSA.exe δεν υποστηρίζει την απεγκατάσταση ενημερώσεων. Για να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ασφαλείας. Κάτω από το Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4018271

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση.

 

Πίνακες ανάπτυξης του Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (όλες οι εκδόσεις) και άλλο λογισμικό

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
riched202007-kb2596904-fullfile-x86-glb.exe

 

Οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2007
mso2007-kb3191895-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office Word 2007:
word2007-kb3191836-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3:
wordconv2007-kb3191835-fullfile-x86-glb.exe

 

Πρόγραμμα προβολής για το Microsoft Word:
office-kb3191909-fullfile-enu.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2596904
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191895
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191836
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191835
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191909

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
convloc2010-kb3118310-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
convloc2010-kb3118310-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
mso2010-kb3191899-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
mso2010-kb3191899-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
kb24286772010-kb3191841-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit):
word2010-kb3191843-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)):
word2010-kb3191843-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3118310
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191899
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191841
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191843

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32-bit):
word2013-kb3178729-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64-bit):
word2013-kb3178729-fullfile-x64-glb.exe

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32-bit):
conv2013-kb3172458-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64-bit):
conv2013-kb3172458-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32-bit):
mso2013-kb3191885-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64-bit):
mso2013-kb3191885-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3178729
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3172458
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191885

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office 2013 RT (όλες οι εκδόσεις)

Ανάπτυξη

Το 3172519 ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Word 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update στην ενότητα δείτε επίσης, εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις, κάντε κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3178729
 

 

Microsoft Office 2016 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft Office 2016 (έκδοση 32-bit):
conv2016-kb3114375-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
conv2016-kb3114375-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2016 (έκδοση 32-bit):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
msodll99l2016-kb3191863-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2016 (έκδοση 32-bit):
mso2016-kb3191881-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
mso2016-kb3191881-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Word 2016 (έκδοση 32-bit):
word2016-kb3191865-fullfile-x86-glb.exe

 

Για το Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb3191865-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114375
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191863
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191881
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191865

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office για Mac 2011

Για πληροφορίες ανάπτυξης για το Microsoft Office για Mac 2011, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
3212221 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Office για Mac 2011 14.7.4: 16 Μαΐου 2017

 

Microsoft Office για Mac 2016

Για πληροφορίες ανάπτυξης για το Office για Mac 2016, ανατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης με την ακόλουθη τοποθεσία Web του Office:

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Word Automation Services στο Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
wdsrv2010-kb3191839-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε όλους τους διακομιστές του SharePoint, πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο PSconfig για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191839

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
 

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
osfserver2013-kb3172475-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
sts2013-kb3191914-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
lpsrvloc2013-kb3162068-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
ppsmaloc2013-kb3162069-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
wasrvloc2013-kb3172482-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
eduloc2013-kb3172532-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
ifsloc2013-kb3172536-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
acsrvloc2013-kb3178633-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
vsrvloc2013-kb3178638-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
coreserverloc2013-kb3191886-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1:
smsloc2013-kb3162054-fullfile-x64-glb.exe

 

Για τις υπηρεσίες του Excel στο Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
xlsrvloc2013-kb3191887-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Word Automation Services στο για το Microsoft Sharepoint Server 2013 Service Pack 1:
wdsrvloc2013-kb3162040-fullfile-x64-glb.exe

 

Για το Microsoft Project Server 2013 Service Pack 1:
pjsrvloc2013-kb3191890-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3172475
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191914
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3162068
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3162069
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3172482
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3172532
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3172536
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3178633
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3178638
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191886
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3162054
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191887
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191890
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3162040

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το διακομιστή Microsoft SharePoint εταιρικού 2016:
sts2016-kb3191880-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε όλους τους διακομιστές του SharePoint, πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο PSconfig για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191880

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3191904-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191904

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office Web Apps διακομιστή 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb3191888-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191888

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Διακομιστή του Office Online

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Office Online διακομιστή:
wacserver2016-kb-3191915-fullfile-x64-glb

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191915

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Πλατφόρμες επικοινωνιών της Microsoft και το λογισμικό

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Skype για επαγγελματική 2016 (32-bit)
lync2016-kb3191858-fullfile-x86-glb.exe

 

Skype για επαγγελματική 2016 (64-bit)
lync2016-kb3191858-fullfile-x64-glb.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203

Απαίτηση επανεκκίνησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 887012.

Πληροφορίες κατάργησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Πληροφορίες αρχείου

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3191858

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Δεν ισχύει

 

Πίνακες ανάπτυξης .NET – έκδοση μόνο για ασφάλεια

 

Τα Windows Server 2008 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 για την έκδοση ασφαλείας της μόνο.

Ονόματα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-x86.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 που βασίζονται σε x64:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 που βασίζονται σε x64:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014575-ia64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ασφαλείας. Κάτω από το Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014575
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014599
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014591

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014575):
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Τα Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1 για την έκδοση ασφαλείας της μόνο.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-x86.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x86.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014588-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζονται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 Όταν εγκατασταθεί σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζονται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014599-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζεται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις βασίζεται σε x64 των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014588-x64.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014599_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014599_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014591_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014591_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Δεν ισχύει

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014579
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014599
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014591
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014588

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Για Microsoft .NET 4.6.2:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Τα Windows Server 2008 R2 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 για την έκδοση ασφαλείας της μόνο.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
Windows6.1-KB4014579-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
NDP45-KB4014599-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014591-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
NDP46-KB4014588-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014579-ia64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014566_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014566_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014558_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014558_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Δεν ισχύει

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014579
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014599
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014591
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014588

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014599 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014591
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Για Microsoft .NET 4.6.2:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Windows 8.1 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 για την έκδοση ασφαλείας της μόνο.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014581-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014595-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014590-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014587-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014581
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014595
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014590
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014587

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

 

2012 διακομιστή Windows και Windows Server 2012 R2 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 και Windows Server 2012 R2 για την έκδοση ασφαλείας της μόνο.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014577-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014597-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014589-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014586-x64.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014581-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 στον Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014595-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 στο Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014590-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 στον Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014587-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014577
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014597
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014589
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014586
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014581
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014595
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014590
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014587

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

 

Πίνακες ανάπτυξης .NET – μηνιαία συνάθροισης

 

Τα Windows Server 2008 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Ονόματα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-x86.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 που βασίζονται σε x64:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 Service Pack 2 που βασίζονται σε x64:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 στον Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2:
Windows6.0-KB4014502-ia64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014559_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014559_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6:
KB4014553_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014553_*_*.html

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχουκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ασφαλείας. Κάτω από το Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014502
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014514
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014511

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4014205):
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Τα Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-x86.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014514-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x86.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014508-x86.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζονται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 Όταν εγκατασταθεί σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζονται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες βασίζεται σε x64 εκδόσεις των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις βασίζεται σε x64 των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014508-x64.exe

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Δεν ισχύει

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014504
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014514
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014511
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014508

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Για Microsoft .NET 4.6.2:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Τα Windows Server 2008 R2 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για Microsoft .NET Framework 3.5.1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
Windows6.1-KB4014504-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.5.2 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
NDP45-KB4014514-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 κατά την εγκατάσταση σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4014511-x64.exe

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64:
NDP46-KB4014508-x64.exe

 

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1:
Windows6.1-KB4014504-ia64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Αρχείο καταγραφής ενημέρωσης

Για το Microsoft .NET Framework 3.5.1:
Δεν ισχύει

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4014514_ * _ *- [έκδοση προορισμού .NET]του Microsoft .NET Framework-MSP0.txt
KB4014514_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4014511_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4014511_*_*.html

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2:
Δεν ισχύει

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014504
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014514
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014511
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014508

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4014514 [έκδοση προορισμού .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4014511
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Για Microsoft .NET 4.6.2:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν προσθέτει ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

 

Windows 8.1 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 8.1 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014505-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014512-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014510-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε Windows 8.1 για συστήματα 32-bit:
Windows8.1-KB4014507-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 σε Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014505
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014512
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014510
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014507

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

 

2012 διακομιστή Windows και Windows Server 2012 R2 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2012 και Windows Server 2012 R2 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014503-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014513-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014509-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 στον Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4014506-x64.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014505-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 στον Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014512-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1 στο Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014510-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 στον Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4014507-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η διακοπή των απαιτούμενων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο ή αν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτεί επανεκκίνηση. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

Πληροφορίες κατάργησης

Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιστορικού ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014503
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014513
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014509
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014506
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014505
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014512
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014510
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014507

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων. Χρησιμοποιήστε WMI για την ανίχνευση της παρουσίας αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

 

Τα Windows RT 8.1 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε Windows RT 8.1 για τη μηνιαία συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.

Ανάπτυξη

4014512 η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update μόνο.
4014510 η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update μόνο.
4014507 η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update μόνο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα.

Πληροφορίες κατάργησης

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014512
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014510
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4014507

Πληροφορίες αρχείου

Δείτε τα μεμονωμένα άρθρα Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας".

 

Windows 10 (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10 για συστήματα 32-bit:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows10.0-KB4019474-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10 για συστήματα 32-bit:
Windows10.0-KB4019474-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64:
Windows10.0 KB4019474-x64.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows 10 έκδοση 1511 που βασίζεται σε x64:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1511:
Windows10.0-KB4019473-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows 10 έκδοση 1511 που βασίζεται σε x64:
Windows10.0-KB4019473-x64.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του 1607 έκδοση 10 των Windows:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1607:
Windows10.0-KB4019472-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows 10 έκδοση 1607 που βασίζεται σε x64:
Windows10.0-KB4019472-x64.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του 1703 έκδοση 10 των Windows:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Για Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows 10 έκδοση 1703:
Windows10.0-KB4016871-x86.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του 1703 έκδοση 10 του Windows:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Για το Microsoft .NET Framework, ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ναι, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημά σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, χρησιμοποιήστε το διακόπτη εγκατάστασης /Uninstall ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019474
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019473
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4019472
Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4016871

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.

 

2016 διακομιστή των Windows (.NET Framework εγκαταστάσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις του .NET Framework εκτελούνται σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 10.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

 

Για το Microsoft .NET Framework 4.6.2 στον Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4016871-x64.msu

Διακόπτες εγκατάστασης

Για το Microsoft .NET Framework, ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2844699

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ναι, πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημά σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, χρησιμοποιήστε το διακόπτη εγκατάστασης /Uninstall ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή σύστημα και ασφάλεια στην ενότητα Windows Update, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.

Πληροφορίες αρχείων

Ανατρέξτε στο θέμα το άρθρο της Γνωσιακής βάσης 4016871

Επαλήθευση του κλειδιού μητρώου

Μην προσθέτετε ένα κλειδί μητρώου για να επικυρώσετε την εγκατάσταση αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων.