Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας: 11 Σεπτεμβρίου 2018


Πληροφορίες ανάπτυξης


Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Adobe Adobe Flash Player Τα Windows 10 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Τα Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows8.1-KB4457146-x86.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows8.1-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Τα Windows RT 8.1 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows8.1-KB4457146-arm.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows8-RT-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows8.1-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4457146 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457146-x64.msu 4343902 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4457135 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4457426 Αθροιστική IE Windows8-RT-KB4457426-x64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 10 για συστήματα 32-bit 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457426 Αθροιστική IE IE11-Windows6.1-KB4457426-X86.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457426 Αθροιστική IE IE11-Windows6.1-KB4457426-X64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x86.msu 4343898 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457426 Αθροιστική IE Windows8.1-KB4457426-x86.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457426 Αθροιστική IE Windows8.1-KB4457426-x64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows RT 8.1 4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-arm.msu 4343898 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457426 Αθροιστική IE IE11-Windows6.1-KB4457426-X64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4457426 Αθροιστική IE Windows8.1-KB4457426-x64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457426 Αθροιστική IE IE9-Windows6.0-KB4457426-X86.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x86.msu   Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457426 Αθροιστική IE IE9-Windows6.0-KB4457426-X64.msu 4343205 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x64.msu   Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Τα Windows 10 για συστήματα 32-bit 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Τα Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Πρόγραμμα περιήγησης Άκρη της Microsoft Windows Server 2016 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή ASP.NET πυρήνα 2.1   Ολοκλήρωση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας ASP.NET πυρήνα Σεπτεμβρίου CVE-2018-8409      
Εργαλεία προγραμματιστή ASP.NET πυρήνα 2.1   Ολοκλήρωση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας .NET πυρήνα Σεπτεμβρίου CVE-2018-8409      
Εργαλεία προγραμματιστή System.IO.Pipelines   Ολοκλήρωση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας System.IO.Pipelines - CVE-2018-8409      
Εργαλεία προγραμματιστή ChakraCore   Ολοκλήρωση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Άνοιγμα GitHub προέλευσης   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-x86.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-ia64.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-ia64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-x64.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-x86.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-ia64.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-ia64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457043 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4457043-x64.msu 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457054 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457054-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Τα Windows 10 για συστήματα 32-bit 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Τα Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457045 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457045-x86.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457056 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457056-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457045 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457056 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457056-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4457042 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457042-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 4457053 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457053-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457042 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457042-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457053 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457053-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4457045 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 4457056 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457056-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457045 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457045-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457056 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457056-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server 2016 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 2016 διακομιστή των Windows (εγκατάσταση Server Core) 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server, έκδοση 1709 (εγκατάσταση Server Core) 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Το Microsoft.NET Framework 3.5 Windows Server έκδοση 1803 (εγκατάσταση Server Core) 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457044 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457044-x86.msu 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457055 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457055-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457044 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457055 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457055-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1 4457044 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457044-ia64.msu 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1 4457055 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457055-ia64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457044 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457055 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457055-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457044 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457044-x64.msu 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 3.5.1 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457055 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457055-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x86.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x86.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457028 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457028-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457036 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457036-x86.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457028 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457028-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457036 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows RT 8.1 4457036 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457036-arm.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x86.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x86.exe 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x64.exe 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457030 Μόνο για ασφάλεια NDP45-KB4457030-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457038 Μηνιαία συνάθροισης NDP45-KB4457038-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4457029 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457029-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4457037 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457037-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457029 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457029-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457037 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457037-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4457028 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457028-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 4457036 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457028 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457028-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457036 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457036-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x86.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6 Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x86.exe 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x64.exe   Ίσως  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6 Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x64.exe 4345593, 4346083 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2016 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 2016 διακομιστή των Windows (εγκατάσταση Server Core) 4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x86.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x86.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457026 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457026-x86.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 για συστήματα 32-bit 4457034 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457034-x86.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457026 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457026-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457034 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows RT 8.1 4457034 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457034-arm.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457027 Μόνο για ασφάλεια NDP46-KB4457027-x64.exe   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core) 4457035 Μηνιαία συνάθροισης NDP46-KB4457035-x64.exe 4345590, 4346080 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4457025 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457025-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 4457033 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457033-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457025 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457025-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core) 4457033 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457033-x64.msu 4345591, 4346081 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4457026 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457026-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 4457034 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457026 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457026-x64.msu   Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.1/4.7.2 Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core) 4457034 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457034-x64.msu 4345592, 4346082 Ίσως  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.1/4.7.2 Windows Server, έκδοση 1709 (εγκατάσταση Server Core) 4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7.2 Windows Server έκδοση 1803 (εγκατάσταση Server Core) 4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft .NET Framework 4.7/4.7.1/4.7.2 Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64 4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 Ναι  
Εργαλεία προγραμματιστή Microsoft.Data.OData   Σημειώσεις έκδοσης Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Το OData Σεπτεμβρίου 2018   Ίσως  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit)   4227175 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2010-kb4227175-fullfile-x86-glb.exe 4032223 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)   4227175 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2010-kb4227175-fullfile-x64-glb.exe 4032223 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1   4092479 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2013-kb4092479-fullfile-RT-glb.exe 4032241 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32-bit)   4092479 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2013-kb4092479-fullfile-x86-glb.exe 4032241 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64-bit)   4092479 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2013-kb4092479-fullfile-x64-glb.exe 4032241 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (έκδοση 32-bit)   4092460 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2016-kb4092460-fullfile-x86-glb.exe 4032229 Ίσως Ναι
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (64-bit edition)   4092460 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας excel2016-kb4092460-fullfile-x64-glb.exe 4032229 Ίσως Ναι
Microsoft Office Το Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3   4092467 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας xlview2007-kb4092467-fullfile-x86-glb.exe 4032213 Ίσως  
Microsoft Office Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office 2016 προς εκτέλεση (C2R) για τις εκδόσεις 32-bit   Κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office 2016 προς εκτέλεση (C2R) για τις εκδόσεις 32-bit   Ίσως  
Microsoft Office Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office 2016 προς εκτέλεση (C2R) για τις εκδόσεις 32-bit   Κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Κανάλια ενημέρωσης   Όχι  
Microsoft Office Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office 2016 προς εκτέλεση (C2R) για εκδόσεις 64-bit   Κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Κανάλια ενημέρωσης   Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 για Mac   Σημειώσεις έκδοσης Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων μέσω σημειώσεις έκδοσης   Όχι  
Microsoft Office Microsoft Office συμβατότητας Pack Service Pack 3   4092466 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας xlconv2007-kb4092466-fullfile-x86-glb.exe 4032212 Ίσως  
Microsoft Office Enterprise του Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1   4092470 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας coreserverloc2013-kb4092470-fullfile-x64-glb.exe 4022235 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft SharePoint εταιρικού διακομιστή 2016   4092459 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας sts2016-kb4092459-fullfile-x64-glb.exe 4032256 Ίσως Όχι
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4022207 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας coreserver2010-kb4022207-fullfile-x64-glb.exe 4022145 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1   4032246 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας word2013-kb4032246-fullfile-RT-glb.exe 4022224 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32-bit)   4032246 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας word2013-kb4032246-fullfile-x86-glb.exe 4022224 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64-bit)   4032246 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας word2013-kb4032246-fullfile-x64-glb.exe 4022224 Ίσως  
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (έκδοση 32-bit)   4092447 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας word2016-kb4092447-fullfile-x86-glb.exe 4022218 Ίσως Ναι
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (64-bit edition)   4092447 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας word2016-kb4092447-fullfile-x64-glb.exe 4022218 Ίσως Ναι
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Windows Τα Windows 10 για συστήματα 32-bit   4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x86.msu 4343892 Ναι  
Windows Τα Windows 10 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457132 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457132-x64.msu 4343892 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα 32-bit   4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x86.msu 4343887 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1607 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα 32-bit   4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x86.msu 4343885 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1703 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457138 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457138-x64.msu 4343885 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα 32-bit   4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x86.msu 4343897 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1709 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα 32-bit   4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x86.msu 4343909 Ναι  
Windows Η έκδοση Windows 10 1803 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι  
Windows Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1   4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x86.msu 4343900 Ναι  
Windows Τα Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1   4457145 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457145-x86.msu   Ναι  
Windows Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 Ναι  
Windows Τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4457145 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457145-x64.msu   Ναι  
Windows Windows 8.1 για συστήματα 32-bit   4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x86.msu 4343898 Ναι  
Windows Windows 8.1 για συστήματα 32-bit   4457143 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457143-x86.msu   Ναι  
Windows Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 Ναι  
Windows Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x64   4457143 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457143-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows RT 8.1   4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-arm.msu 4343898 Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2   4457984 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457984-x86.msu   Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα 32-bit Service Pack 2   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x86.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για 32-bit συστήματα Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)   4457984 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457984-x86.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για 32-bit συστήματα Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x86.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2   4457984 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457984-ia64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2   4457984 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457984-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για x64 με συστήματα Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)   4457984 Μόνο για ασφάλεια Windows6.0-KB4457984-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για x64 με συστήματα Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-ia64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 για x64 με συστήματα Service Pack 2 (εγκατάσταση Server Core)   4458010 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.0-KB4458010-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1   4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-ia64.msu 4343900 Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1   4457145 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457145-ia64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4457145 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457145-x64.msu   Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)   4457144 Μηνιαία συνάθροισης Windows6.1-KB4457144-x64.msu 4343900 Ναι  
Windows Τα Windows Server 2008 R2 για x64 με συστήματα Service Pack 1 (εγκατάσταση Server Core)   4457145 Μόνο για ασφάλεια Windows6.1-KB4457145-x64.msu   Ναι  
Windows Windows Server 2012   4457135 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 Ναι  
Windows Windows Server 2012   4457140 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457140-x64.msu   Ναι  
Windows Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core)   4457135 Μηνιαία συνάθροισης Windows8-RT-KB4457135-x64.msu 4343901 Ναι  
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο στον KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Της αντικατάστασης Επανεκκίνηση Χωρίς δυνατότητα κατάργησης εγκατάστασης
Windows Windows Server 2012 (εγκατάσταση Server Core)   4457140 Μόνο για ασφάλεια Windows8-RT-KB4457140-x64.msu   Ναι  
Windows Windows Server 2012 R2   4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 Ναι  
Windows Windows Server 2012 R2   4457143 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457143-x64.msu   Ναι  
Windows Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core)   4457129 Μηνιαία συνάθροισης Windows8.1-KB4457129-x64.msu 4343898 Ναι  
Windows Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση Server Core)   4457143 Μόνο για ασφάλεια Windows8.1-KB4457143-x64.msu   Ναι  
Windows Windows Server 2016   4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Windows 2016 διακομιστή των Windows (εγκατάσταση Server Core)   4457131 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457131-x64.msu 4343887 Ναι  
Windows Windows Server, έκδοση 1709 (εγκατάσταση Server Core)   4457142 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457142-x64.msu 4343897 Ναι  
Windows Windows Server έκδοση 1803 (εγκατάσταση Server Core)   4457128 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Windows10.0-KB4457128-x64.msu 4343909 Ναι