Πληροφορίες ανάπτυξης ενημέρωσης ασφαλείας: 11 Ιουνίου 2019

Ισχύει για: Windows

Πίνακας ανάπτυξης κυκλοφορίας


Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-arm64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-arm64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-arm64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-arm64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 8,1 για συστήματα 32-bit 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows8.1-KB4503308-x86.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows8.1-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows RT 8,1 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows8.1-KB4503308-arm.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows8-RT-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows8.1-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2016 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Adobe Adobe Flash Player Windows Server 2019 4503308 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503308-x64.msu 4497932 Ναι    
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Περιήγησης Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4503259 Αθροιστικά IE Windows8.1-KB4503259-x64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4503259 Αθροιστικά IE Windows8-RT-KB4503259-x64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4503285 Μηνιαία συνάθροιση Windows8-RT-KB4503285-x64.msu 4499171 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 για συστήματα 32-bit 4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x86.msu 4499154 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x64.msu 4499154 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32-bit 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x86,msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα 32-bit 4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x86.msu 4499181 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x64.msu 4499181 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα 32-bit 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x86.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-arm64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα 32-bit 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x86.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-arm64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32-bit 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x86.msu 4494441 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-arm64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα 32-bit 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x86.msu 4497936 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-arm64.msu 4497936 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x64.msu 4497936 Όχι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4503259 Αθροιστικά IE IE11-Windows6.1-KB4503259-X86.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1 4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x86.msu 4499164 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4503259 Αθροιστικά IE IE11-Windows6.1-KB4503259-X64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα 32-bit 4503259 Αθροιστικά IE Windows8.1-KB4503259-x86.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα 32-bit 4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x86.msu 4499151 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503259 Αθροιστικά IE IE11-Windows6.1-KB4503259-X64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503259 Αθροιστικά IE Windows8.1-KB4503259-x64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x64.msu 4499151 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x64.msu   Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows RT 8,1 4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-arm.msu 4499151 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4503259 Αθροιστικά IE IE11-Windows6.1-KB4503259-X64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 4503259 Αθροιστικά IE Windows8.1-KB4503259-x64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4503259 Αθροιστικά IE IE11-Windows6.1-KB4503259-X64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4503259 Αθροιστικά IE Windows8.1-KB4503259-x64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x64.msu 4499151 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x64.msu   Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 11 Windows Server 2019 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 9 Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2 4503259 Αθροιστικά IE IE9-Windows6.0-KB4503259-X86.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 9 Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2 4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x86.msu 4499149 Ναι    
Περιήγησης Internet Explorer 9 Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4503259 Αθροιστικά IE IE9-Windows6.0-KB4503259-X64.msu 4498206 Ναι   Ναι
Περιήγησης Internet Explorer 9 Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x64.msu 4499149 Ναι    
Περιήγησης Internet Explorer 9 Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-x64.msu   Ναι    
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 για συστήματα 32-bit 4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x86.msu 4499154 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x64.msu 4499154 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32-bit 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x86,msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα 32-bit 4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x86.msu 4499181 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x64.msu 4499181 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα 32-bit 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x86.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-arm64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα 32-bit 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x86.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-arm64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32-bit 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x86.msu 4494441 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-arm64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα 32-bit 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x86.msu 4497936 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε ARM64 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-arm64.msu 4497936 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε x64 4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x64.msu 4497936 Όχι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows Server 2016 4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Περιήγησης Microsoft Edge Windows Server 2019 4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Εργαλεία προγραμματιστή Azure DevOps Server 2019   Σημειώσεις έκδοσης Ενημέρωση ασφαλείας Azure DevOps Server 2019-Ιούνιος 2019   Ίσως    
Εργαλεία προγραμματιστή ChakraCore ChakraCore Σημειώσεις έκδοσης Ενημέρωση ασφαλείας GitHub Open Source   Ίσως    
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3   4503028 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2010-KB4503028-x64 4491413 Ίσως   Ναι
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2013 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 22   4503028 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2013-KB4503028-x64 4487563 Ίσως   Ναι
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2016 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 11   4503027 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2016-KB4503027-x64 4487563 Ίσως   Ναι
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2016 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 12   4503027 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2016-KB4503027-x64 4487563 Ίσως   Ναι
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2019   4503027 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2019-KB4503027-x64 4487563 Ίσως   Ναι
Exchange Server Microsoft Exchange Server 2019 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1   4503027 Ενημέρωση ασφαλείας Exchange2019-KB4503027-x64 4487563 Ίσως   Ναι
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Microsoft Office Microsoft Lync Server 2010   4506009 Ενημέρωση ασφαλείας Lync Server 2010-Ιούνιος 2019   Ίσως    
Microsoft Office Microsoft Lync Server 2013   4506009 Ενημέρωση ασφαλείας Lync Server 2013-Ιούνιος 2019   Ίσως    
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)   4462178 Ενημέρωση ασφαλείας kb24286772010-kb4462178-fullfile-x86-glb.exe 4461617 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)   4462178 Ενημέρωση ασφαλείας kb24286772010-kb4462178-fullfile-x64-glb.exe 4461617 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Office 2016 για Mac   Σημειώσεις έκδοσης Ενημέρωση ασφαλείας Πακέτα ενημερώσεων μέσω σημειώσεων έκδοσης   Όχι    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 32-bit   Κάντε κλικ για εκτέλεση Ενημέρωση ασφαλείας Ενημέρωση καναλιών   Όχι    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 για εκδόσεις 64-bit   Κάντε κλικ για εκτέλεση Ενημέρωση ασφαλείας Ενημέρωση καναλιών   Όχι    
Microsoft Office Microsoft Office 2019 για Mac   Σημειώσεις έκδοσης Ενημέρωση ασφαλείας Πακέτα ενημερώσεων μέσω σημειώσεων έκδοσης   Όχι    
Microsoft Office Διακομιστής Microsoft Office Online   4475511 Ενημέρωση ασφαλείας wacserver2019-kb4475511-fullfile-x64-glb.exe 4462169 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2   4461621 Ενημέρωση ασφαλείας wac2010-kb4461621-fullfile-x64-glb.exe 4461527 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2   4092442 Ενημέρωση ασφαλείας pjsrvloc2010-kb4092442-fullfile-x64-glb.exe 4022210 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1   4464602 Ενημέρωση ασφαλείας sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe 4464564 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016   4464594 Ενημέρωση ασφαλείας sts2016-kb4464594-fullfile-x64-glb.exe 4464549 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2   4464571 Ενημέρωση ασφαλείας coreserver2010-kb4464571-fullfile-x64-glb.exe 4464525 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1   4464597 Ενημέρωση ασφαλείας coreserverloc2013-kb4464597-fullfile-x64-glb.exe 4464511 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1   4464602 Ενημέρωση ασφαλείας sts2013-kb4464602-fullfile-x64-glb.exe 4464564 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4461611 Ενημέρωση ασφαλείας wdsrv2010-kb4461611-fullfile-x64-glb.exe 4461520 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2019   4475512 Ενημέρωση ασφαλείας sts2019-kb4475512-fullfile-x64-glb.exe 4464556 Ίσως Όχι  
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32 bit)   4461619 Ενημέρωση ασφαλείας word2010-kb4461619-fullfile-x86-glb.exe 4461526 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64 bit)   4461619 Ενημέρωση ασφαλείας word2010-kb4461619-fullfile-x64-glb.exe 4461526 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1   4464590 Ενημέρωση ασφαλείας word2013-kb4464590-RT 4461594 Ίσως    
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 32 bit)   4464590 Ενημέρωση ασφαλείας word2013-kb4464590-fullfile-x86-glb.exe 4461594 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (εκδόσεις 64 bit)   4464590 Ενημέρωση ασφαλείας word2013-kb4464590-fullfile-x64-glb.exe 4461594 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (32-bit Edition)   4464596 Ενημέρωση ασφαλείας word2016-kb4464596-fullfile-x86-glb.exe 4464536 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (64-bit Edition)   4464596 Ενημέρωση ασφαλείας word2016-kb4464596-fullfile-x64-glb.exe 4464536 Ίσως Ναι  
Microsoft Office Office 365 ProPlus για συστήματα 32-bit   Κάντε κλικ για εκτέλεση Ενημέρωση ασφαλείας Ενημέρωση καναλιών   Όχι    
Microsoft Office Office 365 ProPlus για συστήματα 64-bit   Κάντε κλικ για εκτέλεση Ενημέρωση ασφαλείας Ενημέρωση καναλιών   Όχι    
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Windows Windows 10 για συστήματα 32-bit   4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x86.msu 4499154 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503291 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503291-x64.msu 4499154 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα 32-bit   4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x86,msu 4494440 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1607 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα 32-bit   4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x86.msu 4499181 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1703 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503279 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503279-x64.msu 4499181 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα 32-bit   4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x86.msu 4499179 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε ARM64   4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-arm64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1709 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503284 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503284-x64.msu 4499179 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα 32-bit   4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x86.msu 4499167 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε ARM64   4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-arm64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1803 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα 32-bit   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x86.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε ARM64   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-arm64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1809 για HoloLens   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x86.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1809 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα 32-bit   4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x86.msu 4497936 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε ARM64   4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-arm64.msu 4497936 Ναι   Ναι
Windows Windows 10 έκδοση 1903 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x64.msu 4497936 Όχι   Ναι
Windows Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1   4503269 Μόνο ασφάλεια Windows6.1-KB4503269-x86.msu   Ναι    
Windows Windows 7 για συστήματα 32-bit Service Pack 1   4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x86.msu 4499164 Ναι   Ναι
Windows Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4503269 Μόνο ασφάλεια Windows6.1-KB4503269-x64.msu   Ναι    
Windows Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Windows Windows 8,1 για συστήματα 32-bit   4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x86.msu 4499151 Ναι   Ναι
Windows Windows 8,1 για συστήματα 32-bit   4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x86.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x64.msu 4499151 Ναι   Ναι
Windows Windows 8,1 για συστήματα βασισμένα σε x64   4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x64.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows RT 8,1   4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-arm.msu 4499151 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2   4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x86.msu 4499149 Ναι    
Windows Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2   4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-x86.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x86.msu 4499149 Ναι    
Windows Windows Server 2008 για το 32-bit Systems Service Pack 2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-x86.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2   4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-ia64.msu 4499149 Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2   4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-ia64.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2   4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x64.msu 4499149 Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2   4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-x64.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503273 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.0-KB4503273-x64.msu 4499149 Ναι    
Windows Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503287 Μόνο ασφάλεια Windows6.0-KB4503287-x64.msu   Ναι    
Οικογένεια προϊόντων Προϊόν Εγκατεστημένο σε KBNumber Τύπος πακέτου Όνομα πακέτου Αντικατάστασης Επανεκκίνηση Uninstallable Γνωστά θέματα
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1   4503269 Μόνο ασφάλεια Windows6.1-KB4503269-ia64.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1   4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-ia64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4503269 Μόνο ασφάλεια Windows6.1-KB4503269-x64.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1   4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503269 Μόνο ασφάλεια Windows6.1-KB4503269-x64.msu   Ναι    
Windows Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε x64 Service Pack 1 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503292 Μηνιαία συνάθροιση Windows6.1-KB4503292-x64.msu 4499164 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012   4503263 Μόνο ασφάλεια Windows8-RT-KB4503263-x64.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012   4503285 Μηνιαία συνάθροιση Windows8-RT-KB4503285-x64.msu 4499171 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503263 Μόνο ασφάλεια Windows8-RT-KB4503263-x64.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503285 Μηνιαία συνάθροιση Windows8-RT-KB4503285-x64.msu 4499171 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 R2   4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x64.msu 4499151 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 R2   4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x64.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503276 Μηνιαία συνάθροιση Windows8.1-KB4503276-x64.msu 4499151 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2012 R2 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503290 Μόνο ασφάλεια Windows8.1-KB4503290-x64.msu   Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2016   4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2016 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503267 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503267-x64.msu 4494440 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2019   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows Server 2019 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503327 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503327-x64.msu 4494441 Ναι   Ναι
Windows Windows Server, έκδοση 1803 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503286 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503286-x64.msu 4499167 Ναι   Ναι
Windows Windows Server, έκδοση 1903 (εγκατάσταση πυρήνα διακομιστή)   4503293 Ενημέρωση ασφαλείας Windows10.0-KB4503293-x64.msu 4497936 Όχι   Ναι