Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του Browser Choice για διαχειριστές συστημάτων που βρίσκονται σε περιβάλλοντα διαχείρισης, στα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing)

Περίληψη

Μια ενημέρωση του Browser Choice είναι διαθέσιμη για χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του Browser Choice, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

http://support.microsoft.com/kb/976002

Περισσότερες πληροφορίες

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται για να βοηθήσουν τους διαχειριστές συστημάτων στη διαχείριση της εμφάνισης της οθόνης ενημέρωσης του Browser Choice σε περιβάλλοντα διαχείρισης πληροφορικής στα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing).

Κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

Όνομα τιμής:

Enable

Τύπος τιμής:

DWORD

Πιθανές τιμές:

1 Display the Browser Choice update (default)

0 Do not display the Browser Choice update

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce.

Product Bug Number:
Author ID (nmanis):
Writer ID(nmanis):
Tech Review ID (v-bobbid):
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes
Confirm Article released for Publishing: Yes
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2019411 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Μαρ 2010 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια