Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows 98

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθειά σας να τερματίσετε και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον Οδηγό Αντιμετώπισης Προβλημάτων Εκκίνησης και Τερματισμού (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) των Windows 98. Η Microsoft συνιστά τη χρήση αυτού του οδηγού, αλλά αυτό το άρθρο που βασίζεται σε κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο για την εξυπηρέτησή σας. Ο "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" των Windows 98 (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) βρίσκεται στην εξής τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
273746 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows Me

Περισσότερες πληροφορίες

Προβλήματα τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98 είναι δυνατό να προκληθούν από οποιοδήποτε από τα παρακάτω ζητήματα:
 • Προγράμματα οδήγησης συσκευών που δεν είναι συμβατά, είναι κατεστραμμένα ή βρίσκονται σε διένεξη
 • Ένα κατεστραμμένο αρχείο ήχου εξόδου
 • Κατεστραμμένο υλικό ή του οποίου οι παράμετροι δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά
Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα με σειρά, ένα κάθε φορά, δοκιμάζοντας μετά από κάθε βήμα να διαπιστώσετε αν το ζήτημα έχει επιλυθεί. Εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, συνεχίστε στο επόμενο βήμα.
 1. Εάν έχετε εγκαταστήσει νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας, απεγκαταστήστε το και ελέγξτε για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα τερματισμού έχει επιλυθεί. Εάν έχει επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή του λογισμικού.
 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του. Εάν ο υπολογιστής σας δεν τερματίζεται κανονικά σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ίσως υπάρχει ζήτημα συμβατότητας μεταξύ των Windows 98 και του BIOS του υπολογιστή. Για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας με τον προμηθευτή του υλικού σας, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  Οι πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο παρέχονται για να σας βοηθήσουν να βρείτε την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την P1, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

  60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

  60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z

  Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
  • Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από μια εντολή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης που φορτώνει αυτόματα από τα αρχεία Win.ini, System.ini, Autoexec.bat ή Config.sys ή άν κάποιο πρόγραμμα στο φάκελο Εκκίνηση (Startup) βρίσκεται σε διένεξη με τη διαδικασία εκκίνησης: Για να το κάνετε αυτό εκτελέστε αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης.

   Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να το προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

  • Απενεργοποιήστε μερικά προγράμματα οδήγησης συσκευών. Κάποια από τα πιο κοινά προγράμματα οδήγησης συσκευών που ενδεχομένως να παρουσιάσουν πρόβλημα είναι οι κάρτες ήχου, οι προσαρμογείς οθόνης και οι προσαρμογείς δικτύου. Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
   • Προσαρμογείς οθόνης (Display adapters)
   • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
   • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
   • Πληκτρολόγιο (Keyboard)
   • Ποντίκι (Mouse)
   • Προσαρμογείς δικτύου (Network adapters)
   • Υποδοχή PCMCIA (PCMCIA socket)
   • Θύρες
   • Ελεγκτές SCSI (SCSI controllers)
   • Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video and game controllers)
   Για να απενεργοποιήσετε προγράμματα οδήγησης συσκευών:
   • Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) της επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
   • Κάντε διπλό κλικ σε ένα τύπο συσκευής, για παράδειγμα, Ελεγκτές ήχου, οθόνης ή παιχνιδιών (Sound, Video ή Game Controllers).
   • Κάντε κλικ σε μία από τις συσκευές που παρατίθενται στη λίστα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
   • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να το επιλέξετε.

    Σημαντικό Καταγράψτε όλες τις συσκευές που απενεργοποιήσατε, ώστε να μπορέσετε να τις ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα.
   • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ στο επόμενο παράθυρο και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
   Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα α έως ε, αλλά απενεργοποιήστε μια διαφορετική συσκευή υλικού στο δ. Επίσης, για να ελέγξετε τον προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig, (χωρίς τα εισαγωγικά), κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου VGA 640x480x16 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν απενεργοποιήσετε την κάρτα ήχου, τον προσαρμογέα οθόνης και τον προσαρμογέα δικτύου, αλλά το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, ενεργοποιήστε ξανά αυτές τις συσκευές ακολουθώντας τα βήματα α έως ε, αλλά στο βήμα δ κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

   Σημείωση Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσαρμογέα οθόνης χρησιμοποιώντας αυτά τα βήματα, αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης σε Standard VGA. Για να το κάνετε αυτό:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) της καρτέλας Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή (Change) της καρτέλας Προσαρμογέας (Adapter).
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή λίστας όλων των προγραμμάτων οδήγησης σε μια συγκεκριμένη θέση (Display a list of all the drivers in a specific location), για να μπορέσετε να επιλέξετε αυτό που θέλετε" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση όλου του υλικού (Show All Hardware), κάντε κλικ στην επιλογή Βασικοί τύποι οθόνης (Standard Display Types) στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικός προσαρμογέας οθόνης (VGA) ((Standard Display Adapter) (VGA)) στο πλαίσιο Μοντέλα (Models) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
   6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), κάντε πάλι κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
   Εάν το ζήτημα επιλυθεί με την αλλαγή του προσαρμογέα οθόνης σε πρόγραμμα οδήγησης Standard VGA, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης για να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαθέσιμο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης για τα Windows 98.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων οθόνης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
   127139 Αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο στα Windows

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και ζητημάτων υλικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
   133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

  • Εξακριβώστε εάν τα προβλήματα τερματισμού λειτουργίας προκαλούνται από τα αρχεία προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (.vxd). Για να το κάνετε αυτό:
   • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και όσο η επανεκκίνηση πραγματοποιείται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το μενού Startup των Windows 98.
   • Κάντε την επιλογή Step By Step Confirmation και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   • Πατήστε Y όταν λάβετε καθεμία από τις ακόλουθες προτροπές και πατήστε N για όλες τις υπόλοιπες προτροπές: - Load Doublespace driver - Process the system registry - DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - Load the Windows graphical user interface - Load all Windows drivers
   • Μετά τη λήψη όλων των προγραμμάτων οδήγησης των Windows, θα σας ζητηθεί να κάνετε λήψη όλων των στατικών αρχείων .vxd, ένα κάθε φορά. Σημειώστε το όνομα κάθε στατικού αρχείου .vxd και απαντήστε Όχι (No) για να αποφύγετε τη φόρτωση κάθε αρχείου. Ακολουθεί τμηματική λίστα των στατικών αρχείων .vxd της Microsoft:

    +----------------------------------------------+
    | Στατικό αρχείο .vxd | Παρέχει υποστήριξη για |
    +----------------------------------------------+
    Vnetsup.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Ndis.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Ndis2sup.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Javasup.vxd | Microsoft Java |
    +----------------------------------------------+
    | Vrtwd.386 | Ρολόι |
    +----------------------------------------------+
    | Vfixd.vxd | Βοήθεια για τηλέφωνο |
    | | με εικόνα |
    +----------------------------------------------+
    | Vnetbios.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Vserver.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Vredir.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Dfs.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Ndiswan.vxd | Δίκτυα της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
    | Msmouse.vxd | Ποντίκι της Microsoft |
    +----------------------------------------------+
   Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν γίνεται σωστός τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή, προσδιορίστε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα επαναλαμβάνοντας τα βήματα α έως δ, αλλά απαντήστε Ναι (Yes) μόνο σε ένα από τα αρχεία της παραπάνω λίστας και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Δοκιμάστε κάθε αρχείο κάνοντας επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και απαντώντας Ναι (Yes) σε ένα διαφορετικό αρχείο κάθε φορά. Όταν ο υπολογιστής σας δεν τερματίζεται σωστά, το ζήτημα σχετίζεται με το τελευταίο στατικό αρχείο .vxd που έχετε επιλέξει.

   Ελέγξτε τις ιδιότητες του μη συμβατού στατικού αρχείου .vxd για να εξακριβώσετε με ποιο πρόγραμμα σχετίζεται. Απεγκαταστήστε και μετά εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα, για να αντικαταστήσετε το αρχείο .vxd με ένα νέο αντίγραφο του αρχείου.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Βοηθητικό Πρόγραμμα Ρύθμισης Παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   181966 Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)

  • Εγκαταστήστε τα Windows 98 σε νέο φάκελο. Αυτή ενδέχεται να είναι η πιο γρήγορη μέθοδος για να εξακριβώσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από κάποιο ζήτημα υλικού. Εάν εγκαταστήσετε τα Windows σε νέο φάκελο και εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα τερματισμού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια ενημερωμένη έκδοση του BIOS ή κάποια άλλη λύση.

   Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των Windows 98 σε νέο φάκελο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
   193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο

 3. Απενεργοποίηση γρήγορου τερματισμού λειτουργίας. Για να απενεργοποιήσετε τον γρήγορο τερματισμό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
  • Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General) κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Γρήγορου Τερματισμού (Disable Fast Shutdown), κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του γρήγορου τερματισμού λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  187607 Τρόπος απενεργοποίησης του γρήγορου τερματισμού λειτουργίας στα Windows 98

  Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Αν δεν έχει γίνει σωστός τερματισμός του υπολογιστή σας, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 4. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από ένα κατεστραμμένο αρχείο εξόδου ήχου. Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ήχοι (Sounds).
  • Σημειώστε το όνομα και την τοποθεσία του ήχου για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows), κάντε κλικ στο στοιχείο Έξοδος από τα Windows (Exit Windows) στο πλαίσιο "Συμβάντα (Events) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Δεν υπάρχει (None) στο "Όνομα" (Name).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν δεν γίνει σωστός τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας, επαναλάβετε τα βήματα A έως C, αλλά επαναφέρετε τον αρχικό ήχο για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows) στο βήμα Β και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν επιλυθεί το ζήτημα, τότε το αρχείο ήχου της Εξόδου από τα Windows (Exit Windows) είναι κατεστραμμένο και πρέπει να το αντικαταστήσετε.
 5. Απενεργοποιήστε την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management) (APM), για να διαπιστώσετε εάν αυτή προκαλεί το ζήτημα του τερματισμού λειτουργίας: (Σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλοι οι υπολογιστές δυνατότητες Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (APM).) Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) .
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Συσκευές Συστήματος (System Devices) για να αναπτυχθεί.
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management) στη λίστα συσκευών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Αναγκαστική Μετάβαση σε Λειτουργία APM 1.0 (Force APM 1.0 Mode) και Απενεργοποίηση Ανίχνευσης Κατάστασης Τροφοδοσίας (Disable Power Status Polling) από την καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings). Στην περίπτωση που οι ρυθμίσεις είναι ήδη ενεργοποιημένες, απενεργοποιήστε τις καταργώντας την επιλογή των πλαισίων ελέγχου.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα α έως δ, αλλά κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου
  Αναγκαστική μετάβαση σε λειτουργία APM 1.0 (Force APM 1.0 Mode) και Απενεργοποίηση ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοσίας (Disable Power Status Polling) για να καταργήσετε την επιλογή τους και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 6. Εάν εκτελείτε τα Windows 98 Second Edition και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον τερματισμό του υπολογιστή σας, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  238096 Προβλήματα με τον τερματισμό των Windows 98 Second Edition

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που σχετίζεται με τον τερματισμό, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με τον τερματισμό των Windows 98 (στα αγγλικά):


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 202633 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Αυγ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια