Εφαρμογές και ειδοποιήσεις για αξεσουάρ

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Τα αξεσουάρ είναι συνοδευτικές συσκευές, όπως έξυπνα ρολόγια, ενεργές θήκες τηλεφώνου, συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και ξυπνητήρια, που αλληλεπιδρούν ή συγχρονίζονται με το Windows 10 Mobile σας.

Ορισμένα αξεσουάρ μπορούν να λάβουν ειδοποιήσεις από το τηλέφωνό σας. Έτσι, μπορείτε να έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη ή στη τσάντα σας και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε τα σημαντικά μηνύματα και τις ειδοποιήσεις σας.

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Ειδοποιήσεις τηλεφωνικών κλήσεων καθώς και τα στοιχεία καλούντος
  • Μηνύματα SMS καθώς και τον αποστολέα και το σώμα κειμένου
  • Υπενθυμίσεις
  • Αφυπνίσεις
  • Πλαίσια ειδοποιήσεων τρίτων κατασκευαστών
  • Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Μετα-δεδομένα αναπαραγωγής πολυμέσων

Εφαρμογές για αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω μιας συνοδευτικής εφαρμογής για αξεσουάρ που εκτελείται στο τηλέφωνο. Αυτή η εφαρμογή δημιουργείται από τον κατασκευαστή του αξεσουάρ και η λήψη της συνήθως γίνεται από τον κάτοχο του τηλεφώνου. Οι εφαρμογές για αξεσουάρ μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο και να λαμβάνουν δεδομένα ειδοποιήσεων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή για αξεσουάρ μπορεί να στείλει τα δεδομένα της ειδοποίησης στο ίδιο το αξεσουάρ μέσω μιας σύνδεσης όπως Wi-Fi ή Bluetooth.

Ο κατασκευαστής του τηλεφώνου σας ενδέχεται να παρέχει μια προεγκατεστημένη εφαρμογή για αξεσουάρ, η οποία υποστηρίζει τις ενεργές θήκες τηλεφώνου. Οι ενεργές θήκες τηλεφώνου σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με το τηλέφωνό σας, ενώ η θήκη είναι κλειστή και το τηλέφωνο κλειδωμένο. Για παράδειγμα, μπορούν να εμφανίζουν την ώρα ή τις ειδοποιήσεις σας.

Αν συνδέσετε μια ενεργή θήκη στο τηλέφωνό σας και έχετε εγκαταστήσει μια συμβατή εφαρμογή για αξεσουάρ, θα επιτρέπεται αυτόματα στην εφαρμογή η λήψη ειδοποιήσεων από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση

Ο τρόπος με τον οποίο μια εφαρμογή για αξεσουάρ χρησιμοποιεί τα δεδομένα ειδοποιήσεων, όπως το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, υπόκειται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκδότη της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων σε εφαρμογές για αξεσουάρ

Ενεργοποιήστε τα δεδομένα ειδοποιήσεων για μια συμβατή εφαρμογή για αξεσουάρ, ώστε το τηλέφωνό σας να αποστέλλει τα δεδομένα ειδοποίησης στο αξεσουάρ ή απενεργοποιήστε τα δεδομένα ειδοποιήσεων, ώστε να μην παρέχονται στην εφαρμογή.

  1. Από την Έναρξη , κάντε σάρωση στη λίστα με όλες τις εφαρμογές και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις .
  2. Επιλέξτε Προστασία προσωπικών δεδομένων > Εφαρμογές για αξεσουάρ.
  3. Βρείτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις και έπειτα επιλέξτε την για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις δεδομένων για την εφαρμογή.