Συνήθεις ερωτήσεις κύκλου ζωής—.NET Core


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του κύκλου ζωής
 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι συνήθεις ερωτήσεις ενημερώθηκαν στις 4 Απριλίου 2018

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα υπόκεινται στην Αποποίηση ευθυνών για την πολιτική της Microsoft και ειδοποίηση αλλαγής. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτή την τοποθεσία, για να ενημερώνεστε σε σχέση με τυχόν αλλαγές τέτοιου είδους.