Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο ασχολείται με γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) Τα θέματα σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνουν:
 • Πληροφορίες για τις εκδόσεις των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Εντοπισμός των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Όνομα πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Το εργαλείο πληροφοριών για τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) (Qfecheck.exe)
 • Εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Κατάργηση των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Απόκτηση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)
 • Συμβουλές για ερωτήματα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base)

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft αναπτύσσει επείγουσες επιδιορθώσεις για τα Windows 98 και τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να επιλύσει κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν στους πελάτες της:

Πληροφορίες για τις εκδόσεις των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Οι αριθμοί έκδοσης της αρχικής έκδοσης των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα. Γενικά, τα αρχεία που περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη έκδοση των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) έχουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης.

Έκδοση Αριθμός έκδοσης Ημερομηνίες αρχείων
----------------------------------------------------------------
Windows 98 4.10.1998 05/11/1998
Windows 98 Δεύτερη έκδοση 4.10.2222 04/23/1999
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες έκδοσης ενός αρχείου, χρησιμοποιώντας το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να κάνετε κλικ σε ένα αρχείο της Εξερεύνησης των Windows, κατόπιν να κάνετε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties) του μενού που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version). Εάν το παράθυρο διαλόγου του αρχείου δεν εμφανίζει μια καρτέλα Έκδοση (Version), δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες έκδοσης για αυτό το αρχείο.


Με λίγες εξαιρέσεις, οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 επισημαίνονται με αριθμό έκδοσης 4.10.1999 ή μεγαλύτερο, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το αρχείο είναι νεότερης έκδοσης σε σχέση με αυτό που περιλαμβανόταν αρχικά στα Windows 98. Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) γενικά επισημαίνονται με αριθμό έκδοσης 4.10.2223 ή μεγαλύτερο.

Είναι δυνατό να εφαρμοστούν πολλαπλές ενημερώσεις κώδικα στο ίδιο στοιχείο. Εκτός από μερικές σπάνιες εξαιρέσεις, αυτές οι ενημερώσεις κώδικα είναι πάντοτε αθροιστικές. Μια αλλαγή που έχει υλοποιηθεί με συγκεκριμένη έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, συμπεριλαμβάνεται επίσης σε νεότερες εκδόσεις αυτού του στοιχείου, μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες αλλαγές υλοποιούνται στις νεότερες εκδόσεις. (Για παράδειγμα, η έκδοση 4.10.2224 θα περιέχει την αλλαγή που υλοποιείται στην έκδοση 4.10.2223, καθώς και τη νέα αλλαγή.)

Ο αθροιστικός χαρακτήρας αυτών των αλλαγών, συνδυαζόμενος με τους προσαυξητικούς αριθμούς έκδοσης, σημαίνει ότι, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, θα υπάρχει πάντοτε μια τρέχουσα έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το στοιχείο μέχρι σήμερα.

Εντοπισμός των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Όλα σχεδόν τα αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) είναι δυνατό να προσδιοριστούν θετικά από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα Έκδοση (Version) του παραθύρου διαλόγου του αρχείου:
 • Ένας αριθμός έκδοσης που είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κυκλοφορίας του προϊόντος.
 • Ένας πρόσθετος πόρος συμβολοσειράς που ονομάζεται "Περιγραφή ειδικής έκδοσης" (Special Build Description) για τον οποίο έχει οριστεί μια τιμή "QFE."

  Για να προβάλετε την τιμή του πόρου "Περιγραφή ειδικής έκδοσης" (Special Build Description):
  • Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties) του μενού που εμφανίζεται.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
  • Στην περιοχή Όνομα στοιχείου (Item name):, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγραφή ειδικής έκδοσης (Special Build Description).
Ορισμένα αρχεία των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) δεν περιέχουν πληροφορίες έκδοσης για τον προσδιορισμό του αρχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να εξετάσετε την τροποποιημένη ημερομηνία και το μέγεθος του αρχείου και να τα συγκρίνετε με την αρχική έκδοση του αρχείου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητοι δείκτες, επειδή η ημερομηνία τροποποίησης είναι δυνατό να επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις και οι αλλαγές σε ένα αρχείο μπορεί να μην έχουν ως αποτέλεσμα μια αλλαγή στο μέγεθος του αρχείου.

Όνομα πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Κάθε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) περιέχει ένα αριθμητικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), το οποίο τεκμηριώνει το ζήτημα που επιλύεται από την επείγουσα επιδιόρθωση. Για παράδειγμα, μια επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει ένα ζήτημα που έχει τεκμηριωθεί στο άρθρο Q123456 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), προσδιορίζεται ως αριθμός επείγουσας επιδιόρθωσης 123456.

Κάθε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) περιέχει επίσης ένα αναγνωριστικό γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί με την τοπική γλώσσα της ενημέρωσης κώδικα ή του πακέτου. Τα αναγνωριστικά γλώσσας που χρησιμοποιούνται για τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) είναι οι εξής:
 • EAR Αραβικά – Ενεργοποιημένο
 • LAR Αραβικά – Τοπικά
 • CHS Κινέζικα - Απλοποιημένα
 • CHT Κινέζικα - Παραδοσιακά
 • CZE Τσεχικά
 • DAN Δανικά
 • DUT Ολλανδικά - Ολλανδία
 • Αγγλικά ΗΠΑ (USA)
 • FIN Φινλανδικά
 • FRN Γαλλικά
 • GER Γερμανικά
 • GRK Ελληνικά
 • GR7 Ελληνικά - κωδικοσελίδα 737
 • GR8 Ελληνικά - κωδικοσελίδα 869
 • EHE Εβραϊκά – Ενεργοποιημένο
 • LHE Εβραϊκά – Τοπικά
 • HUN Ουγγρικά
 • ITN Ιταλικά
 • JPN Ιαπωνικά
 • KOR Κορεατικά
 • NOR Νορβηγικά
 • POL Πολωνικά
 • POR Πορτογαλικά
 • BRZ Πορτογαλικά – Βραζιλίας
 • RUS Ρώσικα
 • SVK Σλοβακικά
 • SLO Σλοβενικά
 • SPA Ισπανικά
 • SWE Σουηδικά
 • THA Ταϋλανδικά
 • TRK Τουρκικά
Κάθε ένα από τα ονόματα πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) αποτελείται από τρία τμήματα:
 • Ένα αριθμητικό χαρακτηριστικό έξι χαρακτήρων
 • Ένα αναγνωριστικό γλώσσας τριών χαρακτήρων (που εμφανίζεται στην προηγούμενη λίστα)
 • Ένα αναγνωριστικό πλατφόρμας ενός χαρακτήρα ("5" για τα Windows 95, "8" για τα Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) και "M" για τα Windows Me)
Για παράδειγμα, το πακέτο για την εγκατάσταση της έκδοσης Αγγλικών Η.Π.Α. (US English) των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) μιας επείγουσας επιδιόρθωσης που τεκμηριώνεται στο άρθρο Q123456 έχει το όνομα 123456usa8.exe. Εάν υπήρχε μια επείγουσα επιδιόρθωση των Windows Me για το ίδιο ζήτημα, το πακέτο της ιαπωνικής γλώσσας θα έχει το όνομα 123456jpnm.exe.

Το εργαλείο πληροφοριών για τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) (Qfecheck.exe)

Tο εργαλείο πληροφοριών για επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) (Qfecheck.exe) εγκαθίσταται με κάθε επείγουσα επιδιόρθωση των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition). Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο καθώς και πληροφορίες έκδοσης και ειδικής έκδοσης στα ίδια τα αρχεία, για τον προσδιορισμό των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition). Αυτό το εργαλείο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) που είναι εγκατεστημένες σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή.

Για να εκτελέσετε το εργαλείο Qfecheck, εκτελέστε το αρχείο Qfecheck.exe στο φάκελο των Windows. Το εργαλείο περιέχει ηλεκτρονική βοήθεια.

Εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Για να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) σε έναν υπολογιστή, εκτελέστε το αυτοαποσυμπιεζόμενο πρόγραμμα εγκατάστασης. Αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Αποσυσκευάζει τα αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση σε έναν προσωρινό φάκελο. Συνήθως αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν:
  • Τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων.
  • Το εργαλείο Qfecheck (Qfecheck.exe και Qfecheck.hlp).
  • Ένα αρχείο .inf που χρησιμοποιείται για την κατάργηση της επείγουσας επιδιόρθωσης.
  • Ένα ή περισσότερα αρχεία .inf που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εγκατάστασης.
  • Ένα αρχείο (.cat) ψηφιακής υπογραφής που χρησιμοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή των δυαδικών αρχείων της επείγουσας επιδιόρθωσης (στις περισσότερες περιπτώσεις).
  • Άλλα βοηθητικά αρχεία για το αυτοαποσυμπιεζόμενο πρόγραμμα εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα, τα αρχεία Advpack.dll, W95inf16.dll και W95inf32.dll.
 2. Χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη βιβλιοθήκη Εγκατάστασης των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) (Advpack.dll), για την εγκατάσταση της καθορισμένης επείγουσας επιδιόρθωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρεχόμενο αρχείο .inf. Αυτό το αρχείο .inf περιέχει οδηγίες για την αντιγραφή αρχείων στις κατάλληλες θέσεις τους και για την προσθήκη των κατάλληλων ρυθμίσεων στο μητρώο. Ορισμένα πακέτα εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιούν πολλά αρχεία .inf, ώστε να επιτρέψουν την εγκατάσταση μιας έκδοσης των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) ενός ενημερωμένου αρχείου από ένα πακέτο, ανάλογα με την έκδοση των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) που έχει εγκατασταθεί.

  Εάν έχει ήδη εγκατασταθεί μια νεότερη έκδοση ενός ενημερωμένου στοιχείου, δεν εγκαθίσταται η παλαιότερη έκδοση. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς μηνύματα προειδοποίησης.
 3. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταχωρείται η ψηφιακή υπογραφή για τα αρχεία των ενημερωμένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 4. Σας πληροφορεί για το πότε ολοκληρώνεται η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης και σας ζητά να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK, τα προσωρινά αρχεία του βήματος 1 καταργούνται και το πρόγραμμα εγκατάστασης τερματίζεται.

Κατάργηση των επειγουσών επιδιορθώσεων στα Windows 98 και στα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι δυνατή η εύκολη και ασφαλής κατάργηση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) και η αντικατάστασή τους με τις αρχικές εκδόσεις των ενημερωμένων στοιχείων. Τυπικά, η διαδικασία αυτή διευκολύνεται από ένα αρχείο .inf το οποίο αντιγράφεται σε έναν υποφάκελο του φακέλου Windows\Inf\Qfe κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της επείγουσας επιδιόρθωσης. Συνήθως, το αρχείο αυτό έχει ένα όνομα του οποίου η μορφή μοιάζει με τη μορφή
xxxxx_UN.INF, όπου xxxxx είναι το αριθμητικό τμήμα του άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που τεκμηριώνει την ενημέρωση κώδικα. Αυτό το αρχείο .inf μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάργηση της επείγουσας επιδιόρθωσης των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), αν κάνετε δεξιό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση (Install).

Όταν καταργείται μια επείγουσα επιδιόρθωση των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition), σας ζητείται να χρησιμοποιήσετε τις αρχικές δισκέτες εγκατάστασης ή δίσκους CD-ROM των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition). Γίνεται αντιγραφή της αρχικής έκδοσης των αρχείων, η οποία αντικαθιστά τις ενημερωμένες εκδόσεις. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια εναλλακτική θέση για το αρχείο αυτήν τη στιγμή. Συνήθως, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάργησης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να εφαρμοστεί η αλλαγή.


Ορισμένες επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) δεν παρέχουν τη δυνατότητα κατάργησής τους. Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που διορθώνουν ζητήματα ευπάθειας ασφαλείας ή ζητήματα καταστροφής/απώλειας δεδομένων ή άλλα παρόμοια σημαντικά ζητήματα, δεν είναι δυνατό να καταργηθούν μέσω της προηγούμενης διαδικασίας. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία με μια τέτοια επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) για βοήθεια στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Απόκτηση των επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 98 και των Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition)

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες: σε αυτές που είναι δημόσια διαθέσιμες από ηλεκτρονικές πηγές και σε αυτές που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, αλλά είναι δυνατή η απόκτησή τους κατόπιν επικοινωνίας με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft (Microsoft Technical Support).
Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) που διανέμονται δημόσια είναι διαθέσιμες προς λήψη μέσω συνδέσεων hypertext στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), που τεκμηριώνει το ζήτημα το οποίο επιλύεται από την επείγουσα επιδιόρθωση.. Αυτά τα αρχεία των επειγουσών επιδιορθώσεων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι επίσης διαθέσιμα προς λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center) ή από τις τοποθεσίες του Windows Update στο Web.

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) που δεν διανέμονται δημόσια, είναι δυνατό να αποκτηθούν επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Product Support Services), μέσω οποιασδήποτε από τις προσφορές μας απευθείας υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και των αποκρίσεων που βασίζονται στο Web.

Συμβουλές για ερωτήματα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base)

Πληροφορίες για συγκεκριμένες επείγουσες επιδιορθώσεις για τα Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) καθώς και για ζητήματα που επιλύονται από αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις είναι δυνατό να βρεθούν στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) μέσω της υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τα συμπτώματα του προβλήματος.

Τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης που τεκμηριώνουν τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Windows 98 Second Edition) μπορούν να εντοπιστούν υποβάλλοντας ερωτήματα στο κατάλληλο προϊόν (των Windows 98 ή των Windows 98 Second Edition) και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας την ακόλουθη λέξη-κλειδί:
hotfix.

Για να εντοπίσετε όλα τα άρθρα που αφορούν ένα συγκεκριμένο ενημερωμένο στοιχείο, συμπεριλάβετε και το όνομα αρχείου του στοιχείου στο ερώτημά σας (για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
foo.vxd).

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
161020 Υλοποίηση των ενημερωμένων εκδόσεων των Windows 95
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows Me, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
295413 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις των Windows Millennium Edition
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 206071 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Φεβ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια