Προειδοποιητικό μήνυμα όταν ένα πακέτο πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας (MUI) είναι εγκατεστημένo σε λανθασμένη έκδοση των Windows 7: "Αυτό το αντίγραφο των Windows δεν είναι γνήσιο"

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις ή αρχεία από το Κέντρο λήψης της Microsoft, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης "Αυτό το αντίγραφο των Windows δεν είναι γνήσιο" στα Windows 7. Επίσης, όταν προσπαθήσετε να επικυρώσετε τα Windows 7 στην τοποθεσία Γνήσιο λογισμικό Microsoft, η απόπειρα επικύρωση ενδέχεται να μην είναι επιτυχής.

Επιπλέον, αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα ενδέχεται να περιέχει έναν από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος επικύρωσης:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

Αιτία

Το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαθίστανται πακέτα πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας (MUI) που παρέχουν πρόσθετες εμφανιζόμενες γλώσσες.
 • Υπάρχει εγκατεστημένη μία από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows 7:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional 
Τα πακέτα πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας (MUI) υποστηρίζονται, διαθέτουν άδεια και είναι διαθέσιμα για τις εκδόσεις Windows 7 Ultimate και Windows 7 Enterprise. Εάν τα εν λόγω αρχεία γλωσσών εμφανίζονται σε κάποια άλλη έκδοση των Windows 7, οι τεχνολογίες των Γνήσιων Windows θα εντοπίσουν αλλοιώσεις στο σύστημα και κατόπιν θα εμφανιστεί το μήνυμα "Αυτό το αντίγραφο των Windows δεν είναι γνήσιο".

Για να διαπιστώσετε αν οι συνθήκες αυτές υπάρχουν στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Εξακριβώστε την έκδοση των Windows

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί .
 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
Εάν η τρέχουσα έκδοση λειτουργικού συστήματος για τα Windows 7 είναι Starter, Home Basic, Home Premium ή Professional, συνεχίστε στο "Βήμα 2: Εξακριβώστε εάν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο MUI" για να εξακριβώσετε αν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο MUI στον υπολογιστή.

Βήμα 2: Εξακριβώστε εάν είναι εγκατεστημένο ένα πακέτο MUI

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control), κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Σημειώσεις
 • Εάν κάτω από αυτό το δευτερεύον κλειδί εμφανίζονται περισσότερες από μία γλώσσες, τότε έχει εγκατασταθεί ένα πακέτο MUI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επίλυση".
 • Εάν εμφανίζεται μόνο μία γλώσσα κάτω από αυτό το δευτερεύον κλειδί ή αν το τρέχον λειτουργικό σύστημα είναι το Windows 7 Ultimate ή το Windows 7 Enterprise, τότε οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο δεν θα λύσουν το πρόβλημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γνήσια Windows 7, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Σημείωση Οι μέθοδοι επίλυσης που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο θα επαναφέρουν το λειτουργικό σύστημα στην αρχική του γλώσσα. Ενδέχεται να μην κατανοείτε τη γλώσσα αυτή.

Μέθοδος 1

Εάν χρησιμοποιήσατε πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή για την εγκατάσταση των MUI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πρόγραμμα για την κατάργηση της εγκατάστασης των MUI. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση των MUI, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία επικύρωσης του λειτουργικού συστήματος στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 2

Εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός ή η χρήση του προγράμματος άλλου κατασκευαστή για την κατάργηση της εγκατάστασης του MUI και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Υποστήριξης της Microsoft. Ένας αντιπρόσωπος μπορεί να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε εάν είναι εγκατεστημένο ένα MUI στον υπολογιστή σας και να σας καθοδηγήσει στην κατάργηση της εγκατάστασής του.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης των πακέτων γλωσσών MUI ή μετά την επανεγκατάσταση των Windows 7, γίνεται επαναφορά του λειτουργικού συστήματος στην αρχική γλώσσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην γνωρίζετε αυτήν τη γλώσσα. Σε αυτό το σενάριο, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός πακέτου γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας (LIP). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web της Microsoft:
 • Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Windows Anytime Upgrade (WUA) για την αναβάθμιση της έκδοσης των Windows 7 που διαθέτετε στην έκδοση Windows 7 Ultimate ή Windows 7 Enterprise. Με τις εν λόγω εκδόσεις είναι δυνατή η εγκατάσταση των πακέτων MUI. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web της Microsoft:
 • Αγοράστε το λειτουργικό σύστημα στην επιθυμητή γλώσσα. Εάν διαπιστώσετε ότι θα πρέπει να επιλέξετε αυτήν την ενέργεια, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για επιστροφή των χρημάτων της τρέχουσας έκδοσης των Windows που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή χρημάτων, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MUI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση των τεχνολογιών ενεργοποίησης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

971033 Περιγραφή της ενημέρωσης για τις τεχνολογίες ενεργοποίησης των Windows
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2105247 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια