Αλλαγή των ρυθμίσεων κλειστών λεζαντών

Οι κλειστές λεζάντες σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαβάζετε τις λέξεις που εκφωνούνται στο ηχητικό τμήμα ενός βίντεο, μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας ταινίας.

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες στα Windows και σε ορισμένες εφαρμογές των Windows, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Κλειστές λεζάντες. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και δείτε πώς εμφανίζονται στην Προεπισκόπηση.

Για να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε το κουμπί Επαναφορά προεπιλογών.

Ρυθμίσεις κλειστής λεζάντας στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 21055 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια