Αλλαγή των ρυθμίσεων κλειστών λεζαντών

Ισχύει για: Windows 10

Οι κλειστές λεζάντες σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαβάζετε τις λέξεις που εκφωνούνται στο ηχητικό τμήμα ενός βίντεο, μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας ταινίας.

Για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι κλειστές λεζάντες στα Windows και σε ορισμένες εφαρμογές των Windows, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Κλειστές λεζάντες. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε και δείτε πώς εμφανίζονται στην Προεπισκόπηση.

Ρυθμίσεις κλειστής λεζάντας στην εφαρμογή Ρυθμίσεις.