Τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής του φακέλου Αγαπημένων του Internet Explorer σε έκδοση 32 bit των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εισαγωγής και εξαγωγής του φακέλου Αγαπημένων του Windows Internet Explorer από μια έκδοση 16 bit των Microsoft Windows σε μια έκδοση 32 bit των Microsoft Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Δεν είναι δυνατή η απευθείας εισαγωγή και εξαγωγή του φακέλου Αγαπημένων του Internet Explorer μεταξύ των εκδόσεων του Internet Explorer που εκτελούνται σε Microsoft Windows 3.1 ή Microsoft Windows NT 3.51 και στα Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Millennium Edition ή Windows NT 4.0 και Windows 2000. Για να μεταφέρετε το φάκελο των Αγαπημένων μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, θα πρέπει να τον εξαγάγετε σε αρχείο Netscape Bookmark.htm.

Εξαγωγή

Internet Explorer 5

Για την εξαγωγή του φακέλου των Αγαπημένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export) και πατήστε Επόμενο (Next).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή Αγαπημένων στο Netscape (Export Favorites to Netscape) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα Αγαπημένα. Το προεπιλεγμένο αρχείο είναι C:\Bookmark.htm.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετατροπής σελιδοδεικτών για να εισαγάγετε το αρχείο Bookmark.htm στον Internet Explorer στα Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ή Windows 2000.

Internet Explorer 6

Για την εξαγωγή του φακέλου Αγαπημένων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export) και πατήστε Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αγαπημένων (Export Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αγαπημένα (Favorites) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα Αγαπημένα. Από προεπιλογή, το αρχείο εξαγωγής ονομάζεται Bookmark.htm.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Τέλος (Finish).
 7. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετατροπής σελιδοδεικτών για να εισαγάγετε το αρχείο Bookmark.htm στον Internet Explorer στα Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ή Windows 2000.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου μετατροπής σελιδοδεικτών για την εισαγωγή του αρχείου Bookmark.htm στον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

152681 Τρόπος χρήσης σελιδοδεικτών του Netscape Navigator στον Internet Explorer


Internet Explorer 7

Για την εξαγωγή του φακέλου Αγαπημένων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στα "Αγαπημένα" (Add to Favorites) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 2. Στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αγαπημένων (Export Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αγαπημένα (Favorites) και, στη συνέχεια, στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Επιλέξτε το φάκελο Αγαπημένων που θέλετε να εξαγάγετε. Εάν θέλετε να εξαγάγετε όλα τα Αγαπημένα, επιλέξτε τον φάκελο "Αγαπημένα" του ανώτερου επιπέδου. Διαφορετικά, επιλέξτε τον μεμονωμένο φάκελο που θέλετε να εξαγάγετε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση Από προεπιλογή, ο Internet Explorer δημιουργεί ένα αρχείο Bookmark.htm στον φάκελο "Έγγραφα". Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όνομα διαφορετικό του Bookmark.htm ή αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα Αγαπημένα που εξαγάγατε σε φάκελο διαφορετικό του φακέλου "Έγγραφα", προσδιορίστε το νέο όνομα αρχείου και φακέλου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Αν υπάρχει ήδη αρχείο με το ίδιο όνομα, ο Internet Explorer σάς ρωτά αν θέλετε να αντικατασταθεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αντικαταστήσετε το αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) για να δώσετε ένα νέο όνομα αρχείου.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Internet Explorer 8

Για την εξαγωγή του φακέλου Αγαπημένων, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Αγαπημένα (Favorites), κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω δίπλα από την επιλογή Προσθήκη στα "Αγαπημένα" (Add to Favorites) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε αρχείο (Export To File) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αγαπημένα (Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Επιλέξτε το φάκελο Αγαπημένων που θέλετε να εξαγάγετε. Εάν θέλετε να εξαγάγετε όλα τα Αγαπημένα, επιλέξτε τον φάκελο "Αγαπημένα" του ανώτερου επιπέδου. Διαφορετικά, επιλέξτε τον μεμονωμένο φάκελο που θέλετε να εξαγάγετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Από προεπιλογή, ο Internet Explorer δημιουργεί ένα αρχείο Bookmark.htm στον φάκελο "Έγγραφα". Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όνομα διαφορετικό του Bookmark.htm ή αν θέλετε να αποθηκεύσετε τα Αγαπημένα που εξαγάγατε σε φάκελο διαφορετικό του φακέλου "Έγγραφα", προσδιορίστε το νέο όνομα αρχείου και φακέλου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Αν υπάρχει ήδη αρχείο με το ίδιο όνομα, ο Internet Explorer σάς ρωτά αν θέλετε να αντικατασταθεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αντικαταστήσετε το αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) για να δώσετε ένα νέο όνομα αρχείου.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Εισαγωγή

Εισαγωγή Αγαπημένων στον Internet Explorer 6 και παλαιότερες εκδόσεις

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετατροπής σελιδοδεικτών για την εισαγωγή του αρχείου Bookmark.htm στον Internet Explorer στα Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ή τα Windows 2000.

Εισαγωγή Αγαπημένων στον Internet Explorer 7

 1. Στον Internet Explorer 7, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στα "Αγαπημένα" (Add to Favorites) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 2. Στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αγαπημένων (Import Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Από προεπιλογή, ο Internet Explorer δημιουργεί ένα αρχείο Bookmark.htm στον φάκελο "Έγγραφα". Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε τα αγαπημένα που έχουν αποθηκευτεί με άλλο όνομα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse), επιλέξτε έναν αρχείο ή πληκτρολογήστε μια θέση και όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να αποδεχθείτε την προεπιλογή.
 4. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τους σελιδοδείκτες εισαγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Εισαγωγή Αγαπημένων στον Internet Explorer 8

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Αγαπημένα (Favorites), κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω δίπλα από την επιλογή Προσθήκη στα "Αγαπημένα" (Add to Favorites) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από αρχείο (Import from a file) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αγαπημένα (Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Από προεπιλογή, ο Internet Explorer δημιουργεί ένα αρχείο Bookmark.htm στον φάκελο "Έγγραφα". Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε τα αγαπημένα που έχουν αποθηκευτεί με άλλο όνομα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση (Browse), επιλέξτε έναν αρχείο ή πληκτρολογήστε μια θέση και όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε τους σελιδοδείκτες εισαγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Imprort).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Εκτύπωση ή εξαγωγή αγαπημένων στον Internet Explorer

Για να εκτυπώσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας στον Internet Explorer, εξαγάγετε τα αγαπημένα σας σε ένα αρχείο a .htm και, στη συνέχεια, εκτυπώστε το αρχείο .htm. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Για τον Internet Explorer 6 και προηγούμενες εκδόσεις

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Internet Explorer.
 2. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
 3. Στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αγαπημένων (Export Favorites) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αγαπημένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε αρχείο ή διεύθυνση (Export to a File or Address), πληκτρολογήστε c:\bookmark.htm στο πλαίσιο Εξαγωγή σε αρχείο ή διεύθυνση (Export to a File or Address) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον Internet Explorer.
 9. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκουC και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Bookmark.htm.
 10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση (Print), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση πίνακα συνδέσεων (Print table of links) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  Σημείωση Αν δεν θέλετε η εκτυπωμένη λίστα να περιλαμβάνει τη διεύθυνση URL για κάθε σύνδεση, κάντε κλικ για την εκκαθάριση του πλαισίου ελέγχου Εκτύπωση πίνακα συνδέσεων (Print table of links).
 11. Κλείστε τον Internet Explorer.

Για τον Internet Explorer 7 και τον Internet Explorer 8

Για να εκτυπώσετε τη λίστα των αγαπημένων σας, ανοίξτε το αρχείο Bookmark.htm στον Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση (Print).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

184674 Πώς αποθηκεύει ο Internet Explorer τις ιστοσελίδες που έχουν προστεθεί στο μενού "Αγαπημένα"

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 211089 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2014 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια