Τρόπος εισαγωγής δείγματος κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

Για τις αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν την έκδοση του Word 98, ανατρέξτε στο άρθρο
180685 .

Περίληψη

Το Microsoft Office Word σάς επιτρέπει να εισαγάγετε γρήγορα δείγμα κειμένου σε ένα έγγραφο. Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται ο τρόπος εισαγωγής δείγματος κειμένου σε ένα έγγραφο όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές εκδόσεις του Word.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εισαγωγής δείγματος κειμένου στο Microsoft Office Word 2007 ή το Microsoft Office Word 2010

Για την εισαγωγή δείγματος κειμένου στο Word 2007 ή το Word 2010, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της συνάρτησης rand()

Για την εισαγωγή τοπικά προσαρμοσμένου δείγματος κειμένου στο Word 2007 ή το Word 2010, πληκτρολογήστε τη συνάρτηση =rand() στο έγγραφο, στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER.Το δείγμα κειμένου που εισάγεται για την αγγλική έκδοση του Word 2007 ή του Word 2010 είναι παρόμοιο με το ακόλουθο κείμενο:
Στην καρτέλα "Εισαγωγή", οι συλλογές περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί ώστε να εναρμονίζονται με τη συνολική εμφάνιση του εγγράφου σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συλλογές για να εισαγάγετε πίνακες, κεφαλίδες, υποσέλιδα, λίστες, εξώφυλλα και άλλα μπλοκ δόμησης εγγράφων. Οι εικόνες, τα γραφήματα ή τα διαγράμματα που δημιουργείτε επίσης εναρμονίζονται με την τρέχουσα εμφάνιση του εγγράφου.¶

Μπορείτε να αλλάξετε με ευκολία τη μορφοποίηση του επιλεγμένου κειμένου στο έγγραφο ορίζοντας την εμφάνιση που θέλετε από τη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην Κεντρική καρτέλα. Μπορείτε, επίσης, να μορφοποιήσετε απευθείας το κείμενο χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου της Κεντρικής καρτέλας. Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου σάς προσφέρουν την επιλογή χρήσης της εμφάνισης του τρέχοντος θέματος ή χρήσης της μορφοποίησης που έχετε καθορίσει.¶

Για να αλλάξετε τη συνολική εμφάνιση του εγγράφου σας, επιλέξτε τα νέα στοιχεία θέματος από την καρτέλα "Διάταξη σελίδας". Για να αλλάξετε τις εμφανίσεις που είναι διαθέσιμες στη συλλογή γρήγορων στυλ, χρησιμοποιήστε την εντολή "Αλλαγή τρέχοντος συνόλου γρήγορων στυλ". Τόσο η συλλογή θεμάτων όσο και η συλλογή γρήγορων στυλ προσφέρουν εντολές επαναφοράς, ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε την εμφάνιση του εγγράφου σας στην αρχική μορφή του τρέχοντος προτύπου.¶
Σημείωση Αυτό το κείμενο περιλαμβάνει το σύμβολο αλλαγής παραγράφου (¶) το οποίο εμφανίζεται κατά την εισαγωγή δείγματος κειμένου.

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των παραγράφων και των γραμμών που εμφανίζονται, προσθέτοντας αριθμούς μέσα στις παρενθέσεις της συνάρτησης rand(). Η συνάρτηση =rand() έχει την ακόλουθη σύνταξη:
=rand(p,l)

Σημείωση Σε αυτήν τη συνάρτηση, το p είναι ο αριθμός των παραγράφων και το l είναι ο αριθμός των γραμμών που εμφανίζονται σε κάθε παράγραφο.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που παρουσιάζουν τον τρόπο λειτουργίας των παραμέτρων:
  • Η συνάρτηση =rand(1) εισαγάγει μία παράγραφο με τρεις γραμμές κειμένου στην παράγραφο.
  • Η συνάρτηση =rand(10,10) εισαγάγει 10 παραγράφους με 10 γραμμές κειμένου σε κάθε παράγραφο.
Η χρήση των παραμέτρων είναι προαιρετική. Αν παραλείψετε τις παραμέτρους, ο προεπιλεγμένος αριθμός παραγράφων είναι τρεις και ο προεπιλεγμένος αριθμός γραμμών ανά παράγραφο είναι, επίσης, τρεις.

Μέθοδος 2: Χρήση της συνάρτησης rand.old()

Για την εισαγωγή τοπικά προσαρμοσμένου δείγματος κειμένου το οποίο είναι συμβατό με το Microsoft Office Word 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, πληκτρολογήστε =rand.old() στο έγγραφο, στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER.


Το δείγμα κειμένου που εισάγεται για την αγγλική έκδοση του Word 2007 ή του Word 2010 είναι παρόμοιο με το ακόλουθο κείμενο:
Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. ¶

Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. ¶

Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. ¶
Λάβετε υπόψη σας ότι το δείγμα κειμένου στις άλλες εκδόσεις γλώσσας του Word 2007 ή του Word 2010 δεν έχει το ίδιο νόημα με το κείμενο που αναφέρθηκε παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.

Για παράδειγμα, η ιαπωνική έκδοση του Word εμφανίζει κείμενο που μεταφρασμένο είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
"Το Word 2003 είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που δίνει τη δυνατότητα…"
Στη γερμανική έκδοση του Word θα βρείτε το ακόλουθο κείμενο:
"Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern."
Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των παραγράφων και των γραμμών που εμφανίζονται, προσθέτοντας αριθμούς εντός της παράθεσης της συνάρτησης rand.old(). Η συνάρτηση =rand.old() έχει την ακόλουθη σύνταξη:
= rand.old (p,l)

Σημείωση
Σε αυτήν τη συνάρτηση, το p είναι ο αριθμός των παραγράφων και το l είναι ο αριθμός των γραμμών που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε παράγραφο.
Η χρήση των παραμέτρων είναι προαιρετική. Αν παραλείψετε τις παραμέτρους, ο προεπιλεγμένος αριθμός παραγράφων είναι τρεις και ο προεπιλεγμένος αριθμός γραμμών ανά παράγραφο είναι, επίσης, τρεις.

Μέθοδος 3: Χρήση της συνάρτησης lorem()

Για την εισαγωγή μη μεταφρασμένου δείγματος κειμένου στο Word 2007 ή το Word 2010, πληκτρολογήστε τη συνάρτηση =lorem() στο έγγραφο, στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER.

Το δείγμα κειμένου που εισάγεται, είναι παρόμοιο με το ακόλουθο κείμενο:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.¶

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.¶

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.¶
Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των παραγράφων και των γραμμών που εμφανίζονται, προσθέτοντας αριθμούς μέσα στις παρενθέσεις της συνάρτησης lorem(). Η συνάρτηση =lorem() έχει την ακόλουθη σύνταξη: lorem(p,l)

Σημείωση
Σε αυτήν τη συνάρτηση, το p είναι ο αριθμός των παραγράφων και το l είναι ο αριθμός των γραμμών που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε παράγραφο.

Η χρήση των παραμέτρων είναι προαιρετική. Αν παραλείψετε τις παραμέτρους, ο προεπιλεγμένος αριθμός παραγράφων είναι τρεις και ο προεπιλεγμένος αριθμός γραμμών ανά παράγραφο είναι, επίσης, τρεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή του κειμένου "Lorem ipsum dolor sit amet", κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
114222 Περιγραφή του κειμένου "Lorem ipsum dolor sit amet" που εμφανίζεται στη Βοήθεια για το Word

Από προεπιλογή, η δυνατότητα εισαγωγής δείγματος κειμένου στο Word 2007 ή το Word 2010 είναι ενεργοποιημένη. Ωστόσο, η δυνατότητα εισαγωγής δείγματος κειμένου είναι απενεργοποιημένη όταν έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση (Replace text as you type).


Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της επιλογής Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση (Replace text as you type), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Office (Office Button), κάντε κλικ στις Επιλογές του Word (Word Options), κάντε κλικ στην ενότητα Γλωσσικός έλεγχος (Proofing) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές αυτόματης διόρθωσης (AutoCorrect Options).
  2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε ή για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση (Replace text as you type).

Τρόπος εισαγωγής δείγματος κειμένου στο Word 2003 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Word:

Για την εισαγωγή δείγματος κειμένου στα Word 2003, Word 2002, Word 2000 και Word 97 για Windows, πληκτρολογήστε =rand() στο έγγραφο, στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί το κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER.

Το δείγμα κειμένου που εισάγεται, είναι παρόμοιο με το ακόλουθο κείμενο:
Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι.¶

Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι.¶

Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι. Η σύσκεψη θα γίνει το μεσημέρι.¶
Σημείωση Αυτό το κείμενο περιλαμβάνει ένα σύμβολο αλλαγής παραγράφου (¶) το οποίο εμφανίζεται κατά την εισαγωγή του δείγματος κειμένου.

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των παραγράφων και των γραμμών που εμφανίζονται, προσθέτοντας αριθμούς μέσα στις παρενθέσεις της συνάρτησης rand(). Η συνάρτηση =rand() έχει την ακόλουθη σύνταξη:
=rand(p,l)

Σημείωση Σε αυτήν τη συνάρτηση, το p είναι ο αριθμός των παραγράφων και το l είναι ο αριθμός των γραμμών που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε παράγραφο.
Από προεπιλογή, σε αυτές τις εκδόσεις του Word, το δείγμα κειμένου περιλαμβάνει τρεις παραγράφους με η κάθε παράγραφος έχει πέντε γραμμές. Εάν παραλείψετε το δεύτερο αριθμό, η προεπιλογή είναι πέντε γραμμές κειμένου. Ο μέγιστος αριθμός που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μέσα στην παρένθεση είναι το 200 (ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι μικρότερος, ανάλογα τον αριθμό των παραγράφων και των προτάσεων που έχουν καθοριστεί).

Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη όταν η επιλογή Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση (Replace text as you type) έχει απενεργοποιηθεί. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της επιλογής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη διόρθωση (AutoCorrect) από το μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη διόρθωση (AutoCorrect).
  2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε ή για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση (Replace text as you type).
Σημείωση Αν ο δρομέας βρίσκεται αμέσως μετά από μια ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ή μια ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΛΗΣ, το Word δεν εκτελεί εισαγωγή δείγματος κειμένου σε αυτές τις εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να δείτε τα σημάδια παραγράφου (¶) στο έγγραφο του Word, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Επιλογή 1

Από τη γραμμή εργαλείων Βασική (Standard), κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/απόκρυψη (¶) (Show/Hide (¶))

Επιλογή 2

  1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
  2. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Όλα (All) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 212251 - Τελευταία αναθεώρηση: 3 Οκτ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια