Περιορισμοί όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word ως ιστοσελίδα

Σύνοψη

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Microsoft Word ως ιστοσελίδα (μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως ιστοσελίδας), το Word μετατρέπει αυτόματα τη σελίδα HTML (Hypertext Markup Language), η γλώσσα που χρησιμοποιείται από προγράμματα περιήγησης στο Web για την ανάγνωση ιστοσελίδων.

Επειδή το Word εμφανίζει την ιστοσελίδα που είναι παρόμοια με τον τρόπο που θα εμφανίζεται η σελίδα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web (Microsoft Internet Explorer), ορισμένοι τύποι μορφοποίησης και άλλα στοιχεία που δεν υποστηρίζονται από την HTML ή από την ιστοσελίδα στο περιβάλλον σύνταξης, δεν εμφανίζονται στο Word (ή σε προγράμματα περιήγησης Web).

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word 2000 ως ιστοσελίδα, το Word σάς προειδοποιεί με το μήνυμα "Ορισμένες από τις δυνατότητες αυτού του εγγράφου δεν υποστηρίζονται από προγράμματα περιήγησης στο Web" και εμφανίζει μια σύνοψη των δυνατοτήτων που δεν υποστηρίζονται και πώς εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες επίσης την ίδια συμπεριφορά όπως αναφέρεται εάν κάνετε ένα από τα ακόλουθα:
  • Στο Word 6.0 ή στο Word 95, μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε (αποθηκευτεί ως ιστοσελίδα) στο Word 2007, το Word 2003, Word 2002 ή Word 2000. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε ξανά ως HTML (*.htm, * .html, *.htx), και στη συνέχεια ανοίξετε ξανά το αρχείο σε μία από αυτές τις νεότερες εκδόσεις του Word.

    - ή -

  • Στο Word 2007, το Word 2003, Word 2002 και Word 2000, μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε στο Word 2000 και αποθηκευτεί ως ιστοσελίδα.
Οι ακόλουθοι πίνακες παραθέτουν τα στοιχεία που το Word αλλάζει ή να καταργεί όταν αποθηκεύει ένα αρχείο ως ιστοσελίδα.

Μορφοποίηση χαρακτήρων

Μορφοποίηση παραγράφου

Διάταξη σελίδας

Επεξεργασία

Μορφοποίηση γραφικών

Μορφοποίηση ασιατικού κειμένου

Μορφοποίηση πίνακα

Μορφοποίηση της ιστοσελίδας

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εσφαλμένη τεκμηριωμένη δυνατότητες, οι οποίες περιγράφουν Αποθήκευση ως σελίδα του Web, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
216692 WD2000: μήνυμα λάθους Doc: αποθήκευση ενός εγγράφου του Word 2000 ως ιστοσελίδα
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση "Εσοχή από αριστερά" προκαλεί τον πίνακα για να αποκοπεί ή να περικοπεί, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
253968 WD2000: πίνακας εμφανίζεται περικομμένη ή με αποκοπή όταν εμφανίζονται ή εκτυπώνονται
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 212270 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια