ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο στο Microsoft Word 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File), καθώς και τον τρόπο χρήσης του για την ανάκτηση κατεστραμμένων εγγράφων στο Microsoft Word 2000.

Τι είναι το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File);Το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File) του Word σάς επιτρέπει να εξαγάγετε κείμενο από οποιοδήποτε αρχείο. Το αρχείο δεν οφείλει να είναι έγγραφο του Word.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του προγράμματος μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File);Το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File) έχει τους περιορισμούς του. Η μορφοποίηση του εγγράφου χάνεται μαζί με οτιδήποτε άλλο δεν είναι κείμενο. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα μετατροπής δεν μετατρέπει γραφικά, πεδία και αντικείμενα σχεδίασης. Ωστόσο, οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι υποσημειώσεις, οι σημειώσεις τέλους και τα πεδία κειμένου διατηρούνται ως απλό κείμενο.


Τρόπος ανάκτησης πληροφοριών από ένα κατεστραμμένο έγγραφοΓια να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File), προκειμένου να ανακτήσετε το κείμενο από ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο του Word

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File), προκειμένου να ανακτήσετε κείμενο από ένα έγγραφο του Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) και κατόπιν επιλέξτε το έγγραφο το οποίο θέλετε να ανακτήσετε.
 3. Στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type), κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο (*.*) (Recover Text from Any File (*.*)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αλλάξετε την επιλογή στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type) (από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open)) σε Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο (*.*) (Recover Text from Any File (*.*)), το Word θα διατηρήσει αυτήν τη ρύθμιση και θα τη χρησιμοποιήσει την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα έγγραφο. Για να αποφύγετε αυτήν τη συμπεριφορά, επαναφέρετε στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type) την επιλογή Έγγραφο του Word (*.doc) (Word Document (*.doc)), αφού ολοκληρώσετε την ανάκτηση του κατεστραμμένου εγγράφου.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο μη Word

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μετατροπής "Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο" (Recover Text from Any File), προκειμένου να ανακτήσετε κείμενο από ένα αρχείο που δεν είναι σε μορφή Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:


 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση μετατροπής κατά το άνοιγμα (Confirm conversion at Open), για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 6. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανακτήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή αρχείου (Convert File) που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση κειμένου από οποιοδήποτε αρχείο (Recover Text from Any File) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το Word μετατρέπει και ανακτά το κείμενο από το έγγραφο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 212274 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια