Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο Excel

Συμπτώματα

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε Microsoft Excel, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους.

Μήνυμα 1

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο έγγραφο μόνο για ανάγνωση όνομα_αρχείου

(Cannot access read-only document filename)

Μήνυμα 2

Ο δίσκος είναι πλήρης.

(Disk is full.)

Μήνυμα 3

Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε.

(Document not saved.)

Μήνυμα 4

Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε πλήρως.


(Document not completely saved.)

Μήνυμα 5

Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε. Τα προηγούμενα αντίγραφα που αποθηκεύτηκαν έχουν διαγραφεί.
Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε.

(Document not saved. Any previously saved copy has been deleted.
The document is not saved.)

Μήνυμα 6

Το Όνομα_αρχείου.xls
είναι κλειδωμένο για επεξεργασία από 'όνομα χρήστη'. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ειδοποίηση" για να ανοίξετε ένα αντίγραφο μόνο για ανάγνωση του εγγράφου και να λάβετε ειδοποίηση όταν το έγγραφο δεν χρησιμοποιείται πλέον.

(Filename.xls is locked for editing by 'user name'. Click 'Notify' to open a read-only copy of the document and receive notification when the document is no longer in use.)

Αιτία

Αυτή ή δυσκολία θα προκύψει όταν η διαδικασία που χρησιμοποιεί το Excel για την αποθήκευση ενός αρχείου διακοπεί. Για παράδειγμα, εάν διακοπεί η σύνδεση καθώς αποθηκεύετε σε εξωτερική μονάδα δίσκου, όπως σε μονάδα δίσκου δικτύου. Ή, εάν αποθηκεύετε σε αφαιρούμενο δίσκο, όπως μια δισκέτα, και η δισκέτα έχει αφαιρεθεί.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να συνεχίσετε την εργασία με το αρχείο αυτό, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε διαφορετική μονάδα δίσκου. Πρέπει να αποκαταστήσετε τη σύνδεση ή να διορθώσετε το πρόβλημα με την αρχική μονάδα δίσκου προορισμού, πριν να αποθηκεύσετε ξανά σε αυτήν τη μονάδα δίσκου.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν εργάζεστε σε ένα αρχείο, το Microsoft Excel αποθηκεύει το αρχείο με ένα προσωρινό όνομα αρχείου και το τοποθετεί στον ίδιο φάκελο με το αρχικό αρχείο. Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σας, το αρχικό αρχείο διαγράφεται και το προσωρινό αρχείο μετονομάζεται και λαμβάνει το όνομα του αρχικού αρχείου.

Εάν η διαδικασία αυτή διακοπεί, το αρχείο σας ενδέχεται να μην αποθηκευτεί σωστά ή μπορεί να βρείτε ένα ή περισσότερα προσωρινά αρχεία στο φάκελο στον οποίο προσπαθήσατε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας. Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα ή μήνυμα λάθους.

Ακολουθεί μια λίστα με τα πιθανά μηνύματα που ενδέχεται να λάβετε καθώς και τους λόγους για τους οποίους εμφανίζονται.

"Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο έγγραφο μόνο για ανάγνωση <όνομα αρχείου>" (Cannot access read-only document <file name>)

Η μονάδα δίσκου στην οποία αποθηκεύετε είναι μονάδα δίσκου δικτύου και δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να αποθηκεύσετε στη μονάδα αυτή. Αποθηκεύστε στην τοπική μονάδα σκληρού δίσκου ή σε μονάδα δισκέτας.

"Ο δίσκος είναι πλήρης" (Disk is full)

Η μονάδα δίσκου στην οποία αποθηκεύετε δεν διαθέτει επαρκή χώρο για το προσωρινό αρχείο. Διαγράψτε μερικά αρχεία από την τρέχουσα μονάδα δίσκου και αποθηκεύστε σε κάποια άλλη μονάδα δίσκου ή σε μονάδα δισκέτας.

"Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε" (Document not saved) ή "Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε πλήρως" (Document not completely saved)

Η διαδικασία διακόπηκε κατά τη δημιουργία του προσωρινού αρχείου γιατί πατήσατε το πλήκτρο ESC, παρουσιάστηκε αποτυχία υλικού ή λογισμικού ή κάποια άλλη δυσκολία σχετικά με τα πολυμέσα. Το αρχικό αρχείο εξακολουθεί να είναι ανέπαφο και η έκδοση του αρχείου που περιέχει τις τρέχουσες αλλαγές σας εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στη μνήμη, εκτός εάν παρουσιάστηκε αποτυχία του υπολογιστή ή του σταθμού εργασίας σας. Αποθηκεύστε το αρχείο σε άλλη μονάδα δίσκου. Εάν παρουσιάστηκε πράγματι αποτυχία του υπολογιστή ή του σταθμού εργασίας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχικό αρχείο. (Σημειώστε ότι πιθανές αλλαγές που έγιναν κατά την τελευταία αναθεώρηση θα χαθούν).

"Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε. Τα προηγούμενα αντίγραφα που αποθηκεύτηκαν έχουν διαγραφεί" (Document not saved. Any previously saved copy has been deleted)

Η διαδικασία διακόπηκε κατά τη διαγραφή του αρχικού αρχείου ή κατά τη μετονομασία του προσωρινού αρχείου. Αυτό το ζήτημα θα προκύψει για τους ίδιους λόγους όπως και στο σενάριο που περιγράφηκε στην ενότητα "Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε (Document not saved) ή Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε πλήρως (Document not completely saved)". Σε αυτήν την περίπτωση, το αρχικό σας αρχείο χάνεται (ίσως να είναι δυνατή η ανάγνωση του προσωρινού αρχείου). Εάν παρουσιάστηκε αποτυχία του υπολογιστή ή του σταθμού εργασίας σας, χρησιμοποιήστε το προσωρινό αρχείο. Εάν η διακοπή οφείλεται σε κάποιο άλλο αίτιο, η έκδοση του αρχείου που περιέχει τις τρέχουσες αλλαγές σας εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στη μνήμη. Αποθηκεύστε το αρχείο σε άλλη μονάδα δίσκου.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
223816 Μήνυμα λάθους: Ο δίσκος είναι πλήρης (The disk is full)

223812 Μήνυμα λάθους: Το έγγραφο δεν αποθηκεύτηκε (Document not saved)

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 214073 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Μαρ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια