Ορισμένα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το Outlook 2010

Συμπτώματα

Κατά την αποστολή ενός κρυπτογραφημένου μηνύματος από το Microsoft Office Outlook 2010 σε έναν παραλήπτη χρησιμοποιώντας πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή, όπως τα Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey ή Thunderbird, ο παραλήπτης ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει το κρυπτογραφημένο μήνυμα. Στην περίπτωση του προγράμματος-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Thunderbird, μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στο σώμα του μηνύματος κατά το άνοιγμά του:

Το Thunderbird δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει αυτό το μήνυμα

Ο αποστολέας κρυπτογράφησε αυτό το μήνυμα για εσάς χρησιμοποιώντας ένα από τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας, αλλά το Thunderbird δεν ήταν δυνατό να βρει αυτό το πιστοποιητικό και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί.

Πιθανές λύσεις:

 • Εάν έχετε μια έξυπνη κάρτα, τοποθετήστε την τώρα.
 • Εάν χρησιμοποιείτε νέο μηχάνημα ή νέο προφίλ Thunderbird, θα χρειαστεί να αποκαταστήσετε το πιστοποιητικό και το ιδιωτικό κλειδί σας από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας πιστοποιητικών συνήθως καταλήγουν σε ".P12".

Το πρόγραμμα-πελάτης Thunderbird μπορεί να εμφανίσει το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:

Μήνυμα ασφαλείας

Το μήνυμα δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή

Αυτό το μήνυμα δεν περιλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα. Η απουσία ψηφιακής υπογραφής σημαίνει ότι το μήνυμα μπορεί να έχει σταλεί από κάποιον που προσποιείται ότι κατέχει αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι επίσης πιθανό ότι το μήνυμα έχει τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά του μέσω του δικτύου. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχει παρουσιαστεί κάποιο από τα δύο συμβάντα.

Δεν είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση του μηνύματος

Αυτό το μήνυμα έχει κρυπτογραφηθεί πριν να αποσταλεί σε εσάς, αλλά δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί. Υπάρχουν άγνωστα προβλήματα με αυτό το κρυπτογραφημένο μήνυμα.

Επίσης, το Microsoft Entourage 2008 (περιλαμβάνεται στο Microsoft Office 2008 για Mac) και το Microsoft Outlook 2011 για Mac ενδέχεται να μην μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σταλεί από το Outlook 2010. Μπορεί να δείτε το ακόλουθο σφάλμα στο Outlook 2011 για Mac:

Η ασφάλεια του μηνύματος δεν μπορεί να επαληθευτεί εξαιτίας σφάλματος.

Αιτία

Η σύνταξη κρυπτογράφησης μηνυμάτων (CMS) τεκμηριώνεται στο RFC 5652. Αυτή η προδιαγραφή επιτρέπει τη χρήση είτε του subjectKeyIdentifier ή του issuerAndSerialNumber ως το SignerIdentifier. Η έκδοση κυκλοφορίας (RTM) του Outlook 2010 χρησιμοποιεί το subjectKeyIdentifier ως το SignerIdentifier, ενώ οι παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν το issuerAndSerialNumber. Εάν η επέκταση subjectKeyIdentifier δεν έχει οριστεί στο πιστοποιητικό, το Outlook 2010 RTM θα δημιουργήσει μια επέκταση. Ορισμένα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λειτουργικά συστήματα άλλων κατασκευαστών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το subjectKeyIdentifier που δημιουργείται από το Outlook. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παραλήπτης να μην μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να διαβάσει το μήνυμα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αυτό το ζήτημα έχει διορθωθεί στο Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1).Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθροστη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

2460049Περιγραφή του Office 2010 SP1

Μετά την εγκατάσταση του SP1, αν η επέκταση subjectKeyIdentifier δεν υπάρχει στο πιστοποιητικό, το Outlook επιστρέφει στη χρήση του issuerAndSerialNumber ως το SignerIdentifier.

Λύση

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2010 Service Pack 1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις.

Για να σας παρέχουμε εναλλακτική λύση για το πρόβλημά σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΕκτέλεση από το πλαίσιο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.

Επίλυση του προβλήματος
Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50724Σημείωση Ενδέχεται αυτός ο οδηγός να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από το χρήστη

Στο πρόγραμμα-πελάτη του αποστολέα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη τιμή μητρώου για να επαναφέρετε το Outlook 2010 στη συμπεριφορά των παλαιότερων εκδόσεων του Outlook.

Σημαντικό Η μέθοδος αυτή περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε τομητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά τομητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εν λόγω βήματα. Γιαπερισσότερη προστασία, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας τουμητρώου πριν το τροποποιήσετε ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε τομητρώο εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και,στη συνέχεια, επαναφοράς τουμητρώου, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:

322756Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ, για να επιλέξετε το εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Σημείωση Δημιουργήστε το δευτερεύον κλειδί μητρώου \Securityεάν δεν υπάρχει.
 3. Προσθέστε τα ακόλουθα δεδομένα μητρώου σε αυτό το κλειδί:

  Τύπος τιμής: DWORD
  Όνομα τιμής: UseIssuerSerialNumber
  Δεδομένα τιμής: 1
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο κατασκευάζονται από εταιρείες ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμίαεγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίες με τρίτουςκατασκευαστές για να σας βοηθήσει στην ανεύρεση τεχνικής υποστήριξης. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας μεάλλους κατασκευαστές.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Microsoft Internal Support Information

Βήματα που πρέπει να αναπαράγετε.

Αριθμός σφάλματος προϊόντος: Office14:764778; Office14:778965
Author ID (email alias): aruiz
Writer ID(email alias): aruiz
Tech Review ID (email alias): RandyTo
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes
Confirm Article released for Publishing: Yes
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2142236 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Οκτ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια